Dodatno

Saveti iz osiguranja

Kako postupati u slučaju nastanka štete kod osiguranja stana i stvari domaćinstva?

Osiguranje stalno nastanjenih kuća i stanova u stambenim zgradama najčešće obuhvata rizike požara, udara groma, oluje, tuče (grada), eksplozije, kao i rizik od izliva vode iz instalacija zbog oštećenja ili začepljenja.

Takođe, stvari domaćinstva smeštene u stalno nastanjenom stanu mogu biti osigurane od sledećih rizika: požara, udara groma, oluje, tuče (grada), eksplozije, poplave i bujice, izlivanje vode iz instalacija, provalne krađe, razbojništva, odgovornosti članova domaćinstva za štete pričinjene trećim licima i loma stakla.

U slučaju nastanka štete osiguranik treba da preduzme aktivnosti koje ograničavaju štetne posledice nastalog osiguranog slučaja. Nastalu štetu potrebno je prijaviti nadležnoj službi MUP-a (u slučaju požara ili krađe) uz navođenje stvari koje su uništene i oštećene ili ukradene. Osiguravača bi trebalo o štetnom događaju obavestiti u roku od tri dana, a ukoliko je osiguravač obavešten usmeno, u naredna tri dana treba potvrditi prijavu štete pismeno u poslovnici Wiener Städtische osiguranja. Obrazac za prijavu štete može se preuzeti i na internet strani kompanije, a prijava poslati imejl stete.im@wiener.co.rs. Do dolaska predstavnika osiguravača ne bi trebalo menjati stanje nastalo posle nastanka štete, izuzev ukoliko to nije neophodno radi javnog interesa, sprečavanja povećanja štete i slično.

Nakon prijave nastanka štete, stručni procenitelj odlazi u osiguranu stambenu jedinicu i u prisustvu osiguranika sastavlja zapisnik o proceni kojim utvrđuje uzrok, obim i visinu nastale štete.

Obaveza Osiguravača je da u roku od 14 dana od dana dobijanja kompletne dokumentacije isplati opravdane zahteve za naknadu štete.

Autor je rukovodilac službe za imovinu, nezgodu

i PO Wiener Städtische osiguranje

Iz istog broja

Vreme uspeha! (oktobar 2012)

Poslovne vesti

 

Društveni mediji i biznis

Poverenje – ključ uspešnog poslovanja

Radmilo Marković

Intervju – Frederik Kuen, predsednik Izvršnog odbora Societe Generale banke

Neizvesnost odbija investitore

 

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu