Dodatno

Dodatak – SEED

Kako da mala i srednja preduzeća postanu velika

Kako da mala i srednja preduzeća postanu velika 1

SEED (Southeast Europe Enterprise Development) – Program za razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP) u jugoistočnoj Evropi je donatorska inicijativa kojom upravlja zajedničko odeljenje Grupacije Svetske banke i Međunarodne finansijske korporacije (IFC). SEED je regionalni program sa sedištem u Sarajevu, a prisutan je u Albaniji, Bosni i Hercegovini, BJR Makedoniji i Srbiji i Crnoj Gori, gde je kancelarija zvanično otvorena u septembru 2001. Osnovni cilj SEED-a je pružanje podrške razvoju MSP-a i doprinos poboljšanju celokupnog okruženja za rast MSP-a i konkurentnosti ovog sektora u regionu.

SEED-ove aktivnosti obuhvataju konsalting, obuku, programe jačanja kapaciteta te inicijative u cilju poboljšanja poslovnog okruženja. Trenutno SEED strateški deluje u četiri osnovna pravca: pristup izvorima finansiranja, u okviru koga radi na uvođenju i razvoju lizinga, faktoringa, stambenog kreditiranja i medijacije (alternativnog rešavanja sporova); programi poslovnog povezivanja (upravljanje logističkim lancem i obuka namenjena MSP-ima koja posluju u okviru velikih sistema); rad sa mladim poslovnim udruženjima na jačanju njihovih kapaciteta i članstva; podrška i zajednički rad sa ministarstvima i vladinim agencijama na razvoju sektora MSP-a.

Samo u protekloj godini posredstvom SEED-a devet projekata finansirano je u ukupnom iznosu od 5.6 miliona dolara; SEED je održao ukupno 2606 sati obuke namenjene malim i srednjim preduzećima, za koje je prikupljena kotizacija od ukupno 162.000 dolara namenjena pokriću lokalnih troškova; SEED je preduzeo 16 inicijativa za poboljšanje poslovnog okruženja, uključujući istraživanja, studije, publikacije, te doprinos u izradi donatorskih i vladinih strategija za razvoj MSP-a i smanjenje siromaštva.

Kancelarija SEED-a u Beogradu

Kneginje Zorke 96-98
11000 Beograd
Srbija i Crna Gora
Tel. +381 11 30 23 750
Fax: +381 11 30 23 740
web site:www.ifc.org/seed

Iz istog broja

Alternativno rešavanje sporova

Medijacija

Izgradnja kapaciteta

Treninzi i obuke

Intervju - Slobodan Nakarada, direktor SEED-a za SCG

Četiri programa za četiri zemlje

Intervju - Roberto Albiseti, šef beogradske kancelarije Međunarodne finansijske korporacije

Katalizator stranih investicija i razvoja domaćih preduzeća

Finansijski lizing

Razvoj lizinga u Srbiji

Intervju - Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština

Kontekst odgovorne vlasti

Biljana Vasić

Okrugli sto "Principi javne etike na lokalnom nivou"

Kodeks kao dokument i argument

Dodatak – Javna etika na lokalnom nivou - stalna konferencija gradova i opština

Etički kodeks za predstavnike lokalnih vlasti u Srbiji

Dušan Vasiljević

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu