Dodatno

Intervju – Nela Bojović, PR menadžer Wiener Städtische osiguranja

Deset godina odgovornog poslovanja

"Zaposleni su naša najvažnija investicija. U vreme ekonomske krize, kada su svi otpuštali, suočeni sa padom produkcije, naša kuća se nije odrekla nijednog radnika jer zaposlene doživljavamo kao ključ našeg tržišnog uspeha i osnovnu snagu izgradnje svoje liderske pozicije"

"Wiener Städtische osiguranje osnovano je pre deset godina i od skromne premije od 128,4 miliona dinara u prvoj godini i 21. pozicije, kompanija je za kratko vreme napredovala do četvrte pozicije na tržištu, a danas ima oko 200.000 osiguranika, ostvaruje premiju od 5,7 milijardi dinara i zauzima oko 9 odsto tržišta, a od prvog dana ulaže u razvoj zajednice", kaže u razgovoru za "Vreme" Nela Bojović, PR menadžer Wiener Städtische osiguranja.

"VREME": Kompanija Wiener Städtische osiguranje je rasla brzo, da li je princip društveno odgovornog poslovanja (DOP) bio strateško opredeljenje od početka poslovanja?

NELA BOJOVIĆ: DOP funkciju shvatamo kao integrativni deo poslovnih procesa, poslovnog ponašanja i poslovnog delovanja kompanije u internom i eksternom okruženju, te se otuda pitanjem korporativne društvene odgovornosti, odnosno primenom principa DOP-a kompanija bavila od svog osnivanja i strpljivo ga razvijala do danas.

Svesni smo da je naš ekonomski uspeh moguć u razvijenim i stabilnim zajednicama, posebno zbog toga što se oblast našeg poslovnog delovanja odnosi na osnovne ljudske vrednosti: život, zdravlje, pokretnu i nepokretnu imovinu. Dugoročni razvoj DOP politike i strategije naše kompanije podrazumeva pristup koji podjednako razvija i pitanje moralnog i etičkog poslovanja, ali i moralnog i etičkog ponašanja u odnosu prema pojedincu, unutar i van kompanije, i prema celokupnoj zajednici i okruženju.

Navodite da je vaša misija od početka bila da razvijajući poslovanje razvijate i tržište. U kojoj meri je to domen društvene odgovornosti?

Matična kompanija Vienna Insurance Group je u poslove osiguranja, izgradnju poslovne zgrade VIG Plaza i osnivanje kompanije za reosiguranje Wiener RE, u Srbiji do sada uložila oko 64 miliona evra. Samim tim uticali smo na razvoj tržišta. Na srpsko tržište osiguranja doneli smo nov kvalitet – moderno osiguranje, po evropskim standardima, koje odlikuje velika fleksibilnost po pitanju visine premije i načina plaćanja. Danas smo prepoznatljivi po jedinstvenoj, "tailor made" ponudi paketa osiguranja života, stvari i imovine, a i naša poslovna zgrada je jedinstvena na Balkanu zbog svoje energetske efikasnosti.

Posebno ulažemo u razvoj struke osiguranja, a inicijatori smo poreskih olakšica za životno osiguranje, dok su naši stručnjaci veoma aktivni u strukovnom udruženju i radnim telima u kojima se rešavaju pitanja od interesa za ukupno tržište osiguranja.

Imajući u vidu da se radilo o "grinfild" investiciji, da smo praktično počeli od nule, a da posle 10 godina zauzimamo stabilnu četvrtu poziciju, da smo otvorili više od 50 predstavništava širom Srbije i tako uposlili preko 1200 građana, bez dvoumljenja tvrdimo da smo primenili dobru strategiju.

Kažete da su zaposleni vaša osnovna vrednost. Kako se odnosite prema toj vrednosti?

Ponosni smo na činjenicu da je ova kompanija rasla prvenstveno "u ljudima", a ne samo u ciframa. Rast zaposlenih moguć je samo pod krovom pod kojim su uslovi dobri, a zaposleni zadovoljni. Pod našim krovom za ovih deset godina rođeno je blizu 400 beba; stasalo je nekoliko desetina eksperata u čiji se razvoj nesebično ulaže, a zaposleni su napredovali ne samo profesionalno, već i na ličnom planu, stvarali porodice, dom…

U vreme ekonomske krize, kada su svi otpuštali, suočeni sa padom produkcije, naša kuća se nije odrekla nijednog radnika jer zaposlene doživljavamo kao ključ našeg tržišnog uspeha i osnovnu snagu izgradnje svoje liderske pozicije.

Zaposleni su naša najvažnija investicija. To ilustruje podatak da smo tokom 2011. održali u proseku 2,7 obuka po zaposlenom, a u prvih šest meseci 2012. realizovano je više od 220 dana obuka i treninga. Ovi podaci nedvosmisleno ukazuju na činjenicu da kompanija intenzivno i konstantno investira u znanja i kompetencije svojih zaposlenih.

Nedavno ste dobili sertifikat ISO 9001 za kvalitet poslovanja, šta to znači za vašu kompaniju?

Potvrdu kvaliteta dobili smo od vodećeg sertifikacionog tela – SGS, sa sedištem u Ženevi. Sertifikat 9001 potvrđuje pouzdanost kompanije i posvećenost menadžmenta stalnom unapređenju kvaliteta poslovanja. Implementiranje ovog standarda obavezuje nas da sledimo najsavremenije međunarodne norme u upravljanju kvalitetom, s krajnjim ciljem da stalno podižemo nivo zadovoljstva klijenata i unapređujemo poslovno okruženje u okviru kog organizacija obavlja svoje delatnosti. Takođe, Grupacija čiji smo deo godinama unazad ocenjena je sa A+ rejtingom sa stabilnim izgledima (Standard & Poor’s).

Kažete da ste "društveno angažovana" kompanija koja se trudi da prepoznaje društvene probleme i da utiče na njihovo rešavanje. Otišli ste i korak dalje i preneli ovu misiju na pojedinačan nivo, na svakog zaposlenog. Kakvi su rezultati?

Životna sigurnost i sigurnost životnih vrednosti pojedinca su naš posao. Međutim, u delu gde prestaje posao počinje odgovornost koju mi svesno i dobrovoljno preuzimamo. U našem društvenom angažovanju opredeljujemo se za održiva rešenja i dugoročne akcije. Na ovim osnovama, u oktobru 2011. pokrenuli smo projekat "Wiener volonterski dan" sa ciljem da promovišemo i podstičemo učešće zaposlenih u inicijativama koje unapređuju kvalitet života u lokalnoj zajednici. Ova akcija je deo programa korporativnog volontiranja "Social Active Day", koji Vienna Insurance Group sprovodi u 20 zemalja u kojima posluje, a u okviru kojeg zaposleni jedan dan u godini posvećuju volonterskim aktivnostima. Za godinu dana je u programu "Wiener volonterski dan" učestvovalo više od 140 zaposlenih Wiener Städtische osiguranja, a ostvareno je preko 800 sati dobrovoljnog rada. U prošloj godini realizovano je šest volonterskih akcija u kojima su učestvovala 64 zaposlena. Wiener volonteri uključili su se u akcije Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, pomogli su Muzičku školu "Isidor Bajić" iz Novog Sada, domove za decu bez roditeljskog staranja "Drinka Pavlović" i "Jovan Jovanović Zmaj", a poslednju u nizu akcija sproveli smo početkom septembra u Zrenjaninu u školi za decu sa invaliditetom "9. maj" i u kraljevačkom Dečijem selu.

U društvenom angažovanju usmereni ste na najmlađe. S kojim ciljem ste pre više od godinu dana pokrenuli Sportski čas?

Suočeni sa poražavajućim rezultatima sistematskih pregleda sprovedenih u osnovnim školama, koji su pokazali da u nekim sredinama više od 60 odsto dece, uzrasta od 11 do 14 godina, ima neki oblik deformiteta kičme, rešili smo da se uključimo. Prijateljska saradnja koju, kao dugogodišnji sponzor Wiener Städtische lige, imamo sa Odbojkaškim savezom Srbije i Udruženjem odbojkaških klubova prvih liga, omogućila nam je da iniciramo akciju "Sportski čas – Ispravi se!". Serija sportsko-edukativnih časova okupila je do sada preko 2500 osnovaca sa kojima su radili lekari fizijatri i odbojkaši. Ulaganje u zdravlje ovog danas osetljivog dela populacije garantuje nam zdravije potencijalnih osiguranika sutra, od čega imamo koristi svi, naši osiguranici i mi kao osiguravač, ali i društvo.

Zašto se kompanija opredelila da formira sopstvenu umetničku kolekciju, koliko je to društveno odgovorna akcija?

Iako se u svom poslovanju bavimo bazičnim pitanjem čovekove egzistencije, potrebom za sigurnošću, smatramo da nas posvećenost razvoju društva obavezuje da se bavimo i sferama čovekovog kreativnog i umetničkog postojanja. Wiener Städtische kolekciju savremene umetnosti počeli smo da formiramo 2010. godine, u želji da podstaknemo umetničku produkciju i stvaralaštvo u Srbiji, posebno među mladim umetnicima čija su dela okosnica naše kolekcije. Takođe, ova akcija učinila je naš radni prostor humanijim i toplijim, a time i radno vreme prijatnijim i kreativno stimulativnim, što jeste domen DOP-a. Nadamo se da će naš primer podstaći i druge aktere da podrže ovdašnje umetnike, koji su suočeni sa izazovima tranzicije i krize društva.

Iz istog broja

Vreme uspeha! (februar 2013)

Poslovne vesti

 

Intervju – Džejms Tornli, partner i rukovodilac Odeljenja za reviziju revizorske kuće KPMG

Stabilnost bankarskog sektora – prioritet

 

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu