Dodatno

Miloš Đurković, predsednik Američke privredne komore u Srbiji

Decenija postojanja Američke privredne komore u Srbiji 2

Proslava desetogodišnjice Američke privredne komore u Srbiji, 6. oktobar 2011. / fotografije: m. petrović i s. bosnić

Decenija postojanja Američke privredne komore u Srbiji

Proslava čitave decenije postojanja Američke privredne komore u Srbiji obeležava se uz slogan „Lead to suceed", jer je na svom, deset godina dugom putu, AmCham uspeo da ostvari najveći deo svojih ambicija i postane pokretač promena, sa ciljem ubrzavanja ekonomskih reformi i obezbeđenja njihove što bolje implementacije. Naravno, pored uspeha koje nije bilo jednostavno postići, ostaje prostor za dalje izazove, što će zahtevati još mnogo rada, ali „Lead to suceed" će se nastaviti, sa krajnjim ciljem da Srbija postane još atraktivnija destinacija za investiranje

Piše:  

Na putu koji je AmCham prošao od osnivanja, kao jednu od najbitnijih činjenica izdvojio bih profilisanje AmChama kao konstruktivnog partnera Vladi i nepristrasnog evaluatora ekonomskih reformi u Srbiji. Postignut je još jedan, ne manje važan uspeh, od udruženja koje okuplja 11 kompanija članica AmCham je trenutno najveća dobrovoljna privredna asocijacija koja danas okuplja 160 kompanija.

Decenija postojanja Američke privredne komore u Srbiji 3

U odnosima sa Vladom Srbije, od nekoliko sastanaka godišnje sa nekoliko ministara, u prvih par godina, samo za vreme mandata ove Vlade institucionalizovan je dijalog sa premijerom dva puta godišnje, i obavljeno je preko 60 sastanaka, na različitim nivoima u okviru svih delova državne administracije koji imaju efekta na različite grane privrede, a koji su rezultovali pozitivnim izmenama preko 30 propisa, dok znatan broj čeka formalno usvajanje.

U trenutku kada je AmCham počinjao sa radom, Srbija nije bila zemlja u koju su investitori rado dolazili i bila je daleko od puta na kojem se trenutno nalazi. Postojalo je nepoverenje, a čitavo okruženje bilo je karatkerisano kao nesigurno. Ali kako brojke govore bolje od reči, dovoljno je reći da su do danas kompanije-članice AmChama investirale preko 9 milijardi evra u Srbiju.

Veliki doprinos Američka privredna komora u Srbiji dala je razvoju koncepta društvene odgovornosti i promociji poslovne etike, sa željom da se najbolja svetska iskustva prenesu poslovnoj javnosti u Srbiji. U tom smislu, prethodnih nekoliko godina organizovani su skupovi na temu značaja CSR-a i poslovne etike, gde je jedan od predavača bio i svetski lider i pionir u razvoju ideja društvene odgovornosti, Jerry Greenfield. AmCham je bio domaćin jedne od najvećih međunarodnih konferencija na temu korporativne odgovornosti: ’CSR During Economic Dowturn’, a organizovana je i Nedelja poslovne etike, sa gostujućim predavačem i liderom u razvoju poslovne etike g. Gerijem Edvardsom, kao i više od 5 konferencija i poslovnih seminara na ovu temu.

AmCham je svoj posvećeni rad obavljao i obavlja kroz svoje Odbore za unapređenje poslovne klime (Advocacy Committees), segmentirano kroz oblasti koje su se u proteklom periodu smatrale prioritetnim za privredu i time doprineo rešavanju zajedničkih regulatornih problema kompanija. Odbor za zaštitu prava intelektualne svojine aktivno se angažovao na unapređenju i kompletiranju pravnog okvira kojim se reguliše ova oblast. Odbor za ljudske resurse angažovao se u izgradnji moderne regulative iz oblasti radnog prava. Odbor za zdravstvo u prethodnom periodu doprineo je usvajanju izmena Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima. AmChamov Odbor za finansije se pozicionirao kao značajan sagovornik Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija u procesu donošenja finansijskih zakona i podzakonskih akata. Sugestije Poreskog odbora AmChama implementirane su u Zakon o PDV-u, Zakon o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak, uglavnom u domenu finog usklađivanja regulative i prakse. Na polju nekretnina AmCham je u poslednje dve godine prosledio oko 100 komentara, organizovao i učestvovao na desetak javnih rasprava vezano za Zakon o planiranju i izgradnji, od čega je većina usmerena ka poboljšanju teksta Zakona.

Pre deset godina malo ko je znao šta predstavlja AmCham i za koje se vrednosti zalaže, dok danas Komora predstavlja poslovno udruženje najvećih američkih, domaćih i međunarodnih kompanija koje samo u našoj zemlji zapošljavaju više od 60.000 ljudi. Iako je tek obeležen jubilej kojim su sumirani rezultati za prethodnih 10 godina, AmCham će nastaviti da prati razvoj ekonomske, socijalne i političke situacije u zemlji i u skladu sa tim prilagođavati svoje aktivnosti i planove. Nadamo se da je pred nama period koji će sigurno obeležiti još brže i efikasnije promene, neophodne za stvaranje boljih uslova za privredu čitave zemlje i pogodniju klimu za buduće investicije, jer "Lead to succeed" je put na kojem želimo da ostanemo. Pre svega tu mislim na ubrzanje procesa evropskih integracija i davanje konstruktivnih predloga u cilju poboljšanja uslova za povoljno poslovno okruženje, dolazak novih investitora i povećanje efektivnosti ekonomskih reformi u Srbiji.

Iz istog broja

Draginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora, Banca Intesa

Izazovi pred nama zahtevaju promišljenost

 

Zoran Petrović, zamenik predsednika izvršnog odbora, Raiffeisen banka

Nesigurnost na tržištu državnog duga u Evropi umanjuje naš ekonomski rast

Intervju – Paul Riley, generalni direktor kompanije »Philip Morris«
u Srbiji

Uprkos poteškoćama, Srbija ima snage, znanja i kapaciteta da izgradi svetlu budućnost

 

Intervju – Gustavo Navarro, generalni direktor, Holcim (Srbija)

Holcim pronalazi i profit i svoju društvenu ulogu

 

Gabriel Dina, generalni direktor Merck, Sharp & Dohme

Zdravstveni sistem u rastućoj ekonomiji

 

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu