Kategorija: Dodatno

Tribina – »Filantropija u Srbiji – od humanosti do solidarnosti«

Sve je veća potreba za sistemskim rešenjima

Šta podrazumeva pojam filantropija? Zašto se preduzeća i kompanije uključuju u filantropski rad, koji je njihov motiv? Da li je povoljno društveno okruženje za takve vrste aktivnosti i da li su povoljni uslovi koje propisuju zakoni? Koja je uloga Saveta za filantropiju? Šta je to što država ne prepoznaje u svojim novim, predloženim zakonskim rešenjima?

Intervju – Bojana Selaković, Građanske inicijative

Podsticaj je zadatak države

"Razvoj filantropije vezan je za odnos države prema civilnom društvu i kao takav prati se u okviru političkih kriterijuma u EU pregovorima. U odnosu na zemlje regiona, Srbija u ovoj oblasti stoji jako loše"

DrumoDom

Pomoć za beskućnike

Do kraja godine, humanitarna organizacija Adra počeće sa akcijom pružanja osnovnih higijenskih i drugih usluga za ljude koji žive na ulicama u ekstremnom obliku siromaštva, socijalne isključenosti i marginalizacije

Zadužbinarstvo u Srbiji

Ko su današnji ktitori

Nekad su se zadužbine uveliko osnivale u cilju zaštite ugroženih osoba ili da se pomogne razvoj kulture i prosvete. U društvu tranzicije i pada moralnosti, zadužbinarstvo kao "dug Bogu i narodu" nije uspelo u većoj meri da oživi

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu