Kategorija: Dodatno

Intervju – Boris Stević, predsednik Izvršnog odbora Sogelease

Lizing – šansa za privredni rast

"Uz promenu regulative i rad na dodatnoj prepoznatljivosti prednosti lizinga za finansiranje privrede, naročito malih i srednjih preduzeća, postoji osnova za dalje napredovanje"

Intervju – Iris Džeba, izvršni direktor Lenovo Enterprise Business Group u EAST regiji

Tehnologija bolja od konkurentske

"Strategija kompanije Lenovo jeste da postane lider na tržištu x86 servera, tako što će investirati u razvoj i plasiranje IT rešenja i samim tim oblikovati sledeću generaciju data centara"

Intervju – Aleksander Grunauer, GIZ

Kako poboljšati naplatu poreza na imovinu

"U novom Zakonu o lokalnim samoupravama, koji je u pripremi, postoji jedan interesantan aspekt, a to je da će se gledati koliko lokalna samouprava iskorišćava svoj poreski potencijal – gledaće se odnos vrednosti ukupnog poreza koji je u nadležnosti lokalne samouprave i stvarni iznos koji ona ubira. Ako su performanse lokalne samouprave u ovom pogledu loše, onda će Republika reći: u redu, nisu vam potrebne te pare, a to znači da vam nisu potrebni ni transferi od države – ne moraju sve druge lokalne samouprave koje čine Republiku, koje dobro rade, da daju subvenciju onima koji ne ubiru porez"

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu