Kategorija: Dodatno

Vreme 1177, 24. jul 2013

Intervju – Akademik Nikola Hajdin, Predsednik SANU

Podsticaj za dostignuća

"S obzirom na ukupan razvoj društva u svetu i kod nas koji karakteriše sve snažnija nauka kao osnova, sa izvesnom dozom slobode izražavanja može se reći da nastupa doba razvoja društva zasnovanog na nauci"
Vreme 1177, 24. jul 2013

Nagrada SANU za hemiju – Intervju – Dr Igor Pašti, Fakultet za fizičku hemiju

Najmlađi beogradski docent

"Uveren sam da se nijedan nobelovac nije bavio istraživanjem sa osnovnim ciljem da dobije Nobelovu nagradu"
Vreme 1177, 24. jul 2013

Nagrada SANU za fiziku – Dr Milutin Blagojević, Institut za fiziku

Na frontu nauke

"I pored pojedinačnih uspeha u istraživanju, opšte stanje nauke u Srbiji je krajnje nezadovoljavajuće"
Vreme 1177, 24. jul 2013

Nagrada SANU za matematiku, tehničke nauke i medicinu

Podstrek za naučnike

Naučnici koji u poslednjih deset godina imaju ostvaren rad iz oblasti matematičkih, medicinskih i tehničkih nauka pozvani su da prilože svoja naučna ostvarenja na konkursu SANU

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu