Kategorija: Dodatno

Društveno odgovorno poslovanje

»Život te čeka« – kalendar Grawe osiguranja za 2013. godinu

"Ove godine smo okupili poznate umetnike i amatere, čime smo prevashodno želeli da damo priliku ljudima sa domaće umetničke scene da svojim radovima interpretiraju ‘dragocenosti trenutka života’ u jednom drugačijem svetlu, drugačijem od osiguranja", reči su Kristofa Cetla, generalnog direktora GRAWE osiguranja

Žensko preduzetništvo

Duga od snova

Projekat ženskog preduzetništva "Soul inkluziv" kompanije "Biomelem" proširen je i na lanac drogerija "Lilly"

Intervju – Branko Krstonošić, generalni direktor Wiener Städtische osiguranja

Osiguravajuća društva kao stabilni investitor države

"Životno osiguranje je način da se smanji nesigurnost u periodu nakon izlaska iz radnog odnosa, jer penzija garantovano neće biti ni približno onome što je pružala plata iz radnog odnosa. Ono treba da počne u periodu kada je čovek učenik, student, da traje u toku radnog angažovanja i da se završi u trenutku kada opet postane segment izdržavanog stanovništva"

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu