Kategorija: Dodatno

Vreme 1150, 16. januar 2013

Intervju – Branko Krstonošić, generalni direktor Wiener Städtische osiguranja

Osiguravajuća društva kao stabilni investitor države

"Životno osiguranje je način da se smanji nesigurnost u periodu nakon izlaska iz radnog odnosa, jer penzija garantovano neće biti ni približno onome što je pružala plata iz radnog odnosa. Ono treba da počne u periodu kada je čovek učenik, student, da traje u toku radnog angažovanja i da se završi u trenutku kada opet postane segment izdržavanog stanovništva"
Vreme 1150, 17. januar 2013

Društveno odgovorno poslovanje

»Život te čeka« – kalendar Grawe osiguranja za 2013. godinu

"Ove godine smo okupili poznate umetnike i amatere, čime smo prevashodno želeli da damo priliku ljudima sa domaće umetničke scene da svojim radovima interpretiraju ‘dragocenosti trenutka života’ u jednom drugačijem svetlu, drugačijem od osiguranja", reči su Kristofa Cetla, generalnog direktora GRAWE osiguranja
Vreme 1150, 16. januar 2013

Žensko preduzetništvo

Duga od snova

Projekat ženskog preduzetništva "Soul inkluziv" kompanije "Biomelem" proširen je i na lanac drogerija "Lilly"

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu