Kategorija: Dodatno

Slučaj profesora Pavlovića

Lajanje na zvezde obrazovanja

Kako je Prekršajni sud u Beogradu proglasio profesora istorije krivim jer je svojim đacima, u šetnji po Kalemegdanu, pričao o despotu Stefanu Lazareviću

Obrazovne strategije EU

Svestranost i preduzetnički duh

Evropska komisija predstavila je javnosti 20. novembra strateški dokument "Promišljanje obrazovanja", koji bi zemljama članicama trebalo da posluži kao smernica kako da obrazovne sisteme prilagode realnim potrebama tržišta rada. Plan predstavlja poziv za nacionalne obrazovne vlasti da stave naglasak na preduzetničke i IT veštine, a da učenje stranih jezika standardizuju

Nacionalni okvir kvalifikacija

Dokument za evropsko tržište znanja

Okvirom kvalifikacija definišu se nivoi obrazovanja i ishodi učenja, odnosno šta student treba da zna i šta je u stanju da uradi na osnovu kvalifikacije koju je stekao na određenom nivou obrazovanja. Paralelno sa NOK-om, biće napravljena je i lista zvanja, koja već postoji, ali mora da bude unapređena

Studije u inostranstvu – Erfurt

Posle časa portugalskog idem na žongliranje

Program je međunarodni, traje dve godine, a nastava je na engleskom jeziku. Školovanje je besplatno, život nije skup, a ima mesta u studentskim domovima koji su sasvim pristojni. Centar za strane jezike, u okviru erfurtskog univerziteta, ima u ponudi 15 jezika. U okviru kampusa nalazi se i vrtić

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu