Kategorija: Dodatno

Studiranje dece bez roditeljskog staranja

Podsticaj za budućnost

Jedan oblik podsticanja studiranja dece bez roditeljskog staranja jeste i podrška koju imaju prilikom upisa na fakultet ili višu školu, pre svega tako što ih fakulteti oslobađaju sredstava za školarinu, putem nekog saradničkog odnosa između fakulteta i domova, ili njihovo školovanje plaćaju organi starateljstva, tj. centri za socijalni rad
Vreme 1105, 07. mart 2012, J.G

Obrazovanje i tržište rada

Nevidljivo zvanje

Nacionalni savet za visoko obrazovanje napravio je svoj predlog Nacionalnog okvira kvalifikacija, ali se potom ispostavilo da nisu nadležni za to, pa se od predloga odustalo, a zakonom nije uređeno ko je nadležan za donošenje ovog dokumenta. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nema NOK, iako se na to obavezala uključivanjem u međunarodne procese. Zbog toga je 60.000 ljudi sa diplomama nevidljivo na tržištu rada
Vreme 1105, 07. mart 2012,  

Trendovi

Posao naučnicima, nastava u prirodi

Početkom ove godine, magazin "Forbs" objavio je pregled globalnih trendova u obrazovanju za 2012. i 2013. godinu, zasnovan na predviđanjima Agencije za globalni marketing i komunikacije Euro RSCG Worldwide. "Forbs" konstatuje da su ova predviđanja, iako ne naročito iznenađujuća, ipak vredna čitanja

Svi brojevi na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu