Kategorija: Dodatno

Ishrana i rak

Borba za apetit

Mnogim pacijentima su zbog terapije poremećeni čulo ukusa, apetit i funkcionisanje organa za varenje. Rano pronalaženje i uspostavljanje pravilnog načina ishrane, prilagođene vrsti bolesti i tipu terapije u velikoj meri može povećati šanse za oporavak

Edukacija

Kako živeti sa malignom bolešću

Svojevrsna "škola raka" održava se i u Srbiji. Reč je, zapravo, o seminaru za pacijente i članove njihovih porodica pod nazivom "Učiti kako živeti sa malignom bolešću", koji Odeljenje za obrazovanje i rehabilitaciju organizuje u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS) dva do tri puta godišnje i to od 1998. godine

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu