Kategorija: Dodatno

Iskustvo sa Kembridža

Svaki dan – jedna knjiga

Profesor prava i razvoja koji mi je predavao na Kembridžu, Beri Rajder, predavanje na kome nam je predstavio konkretan slučaj pranja novca i njegov uticaj na razvoj zemlje, a u kome je lično učestvovao kao advokat oštećenih, završio je rečima: "Tim koji je vodio postupak brojao je šest ljudi. Na kraju se sveo na nas dvoje. Ostali su ubijeni." Takav stepen odgovornosti i shvatanje da se ono o čemu se u teoriji predaje i u praksi sprovoditi mora, na mene su ostavili neizbrisiv trag

Londonsko iskustvo

Svakodnevna borba

Ovde je praktično nemoguće raditi kampanjski. Morate tokom godine redovno da dolazite na vežbe, imate obavezu da se unapred spremate za diskusiju, pišete eseje koji zahtevaju prethodnu pripremu. Uz to, glavna prepreka kampanjskom radu jeste način na koji su organizovani ispiti – postoji samo jedan ispitni rok, u junu

Studiranje u Nemačkoj

Ne samo na rečima

Od studenata se traži manje da reprodukuju, a više da rezonuju. Pohađanje seminara i pisanje većeg broja radova podstiče samostalnost. Insistira se na metodološkoj pripremljenosti

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu