Kategorija: Dodatno

Intervju – Božidar Nikolić, pedagoški asistent

Jednake šanse uz malu pomoć

Kada ulazite u porodicu koja je skrhana mnoštvom problema socio-materijalne prirode, a, nažalost, takvih je sve više i više, morate pokazati dozu empatije i razumevanja za situaciju u kojoj se porodica nalazi, uz sva potrebna uvažavanja jako bitnog kulturološkog miljea te porodice, i pritom obezbedite ono što je vaš zadatak i cilj, a to je, recimo, obezbeđivanje redovnog pohađanja nastave dece iz te porodice, što se uglavnom identifikuje kao problem

Studentske i omladinske organizacije

Lepo je biti student

"Kada se naši članovi negde prijavljuju za posao, često se desi da veći deo poslovnog intervjua provedu u razgovoru o tome šta su radili ili rade u AEGEE-u", kaže Jelena Majstorović (25), PR studentske organizacije AEGEE. AEGEE je jedna od više od stotine studentskih i omladinskih organizacija koje trenutno postoje u Srbiji. Njihova interesovanja i poslovi kojima se bave su veoma različiti. Neke su vezane samo za fakultete na kojima su nastale, neke imaju širok opseg delovanja. Ponekad se studenti žale da se organizacije previše okreću zabavi, a premalo suštinskim problemima. Međutim, ono što niko ne može da ospori je da njihovo postojanja širi mogućnosti, a na studentima je da procene šta im odgovora i za šta žele da se angažuju

Najbolji studenti Beogradskog univerziteta

U razgovoru sa ministrom

"Godinu dana pokušavam da upišem doktorske studije, ali ne uspevam jer ne mogu da nađem mentora. Nema dovoljno profesora koji imaju kvalifikacije, a oni koji bi mogli da mi budu mentori, prebukirani su", kaže Biljana Raković, student generacija Saobraćajnog fakulteta sa prosekom ocena 9,90

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu