Kategorija: Dodatno

Visoka tehnologija i praksa

Srbija, zemlja jabuka

Kompanija Delta Agrar je na svom imanju Podunavlje u Čelarevu realizovala projekat koji je osmišljen da iz korena promeni tehnologiju i način proizvodnje jabuke u Srbiji i sa nekim tehnološkim elementima može se svrstati u grupu najmodernijih voćnjaka u svetu. Delta Agrar je u Čelarevu podigao najsavremeniji zasad jabuka koji se prostire na 100 hektara. Voćnjak je organizovan po tehnologiji koja se primenjuje u području Južnog Tirola, najvećeg proizvođača jabuka na svetu, a uključuje navodnjavanje kap po kap, zaštitu od mraza i grada, kao i korišćenje najkvalitetnijeg sadnog materijala šest sorti jabuka najtraženijih na svetskom tržištu. U 2009. godini Delta Agrar očekuje prinos od 2000 tona jabuka, s tim što će puni rod voćnjak dostići tek 2011. godine, kada se očekuje i do 70 tona roda po hektaru

Izvoz u Rusku Federaciju

Velika šansa za srpsku poljoprivredu

"U našem voćnjaku smo dobili sertifikat 'global gep' za proizvodnju jabuka, sa tim sertifikatom i prema tom standardu imamo prolaz ne samo za rusko nego i za evropsko tržište", kaže Slobodan Košutić, kategori menadžer za voće i povrće Delta Agrara

Delta Agrar

Regionalni lider

Kao članica Delta M grupe, kompanija Delta Agrar d.o.o. je prisutna u agrobiznisu još od 1993. godine i danas predstavlja jednog od lidera u svim aspektima agrarnih delatnosti. Kroz intenzivnu implementaciju svetskih tehnologija u agraru, usavršavanje kadrova kao i kontinuirano unapređivanje znanja, Delta Agrar je danas jedan od najvećih i najkompleksnijih agrosistema u regionu sa realnom ambicijom da postane visokokonkurentan i na stranom tržištu. Sedište kompanije je na Novom Beogradu i u ovom momentu ona zapošljava oko 1800 radnika. Delta Agrar se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, agrotrgovinom i distribucijom, maloprodajom i proizvodnjom hrane

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu