Kategorija: Dodatno

Životna sredina za Evropu

Beograd između Kijeva i Alma Ate

Delegati konferencije su u Beograd i došli kako bi dali novi podsticaj panevropskom mehanizmu koji će omogućiti bolju životnu sredinu u budućnosti, a naročito rešavanje problema klimatskih promena

Beogradska procena

Put kroz panevropski jaz

Šta donosi Četvrti izveštaj o proceni stanja životne sredine, dokument koji ostaje kao jedna od najvidljivijih papirnatih tekovina celog događaja

Drugi pregled stanja životne sredine u Srbiji

Sedam poglavlja o (ne)rešenom

Vlada Srbije je na Šestoj ministarskoj konferenciji više puta poslala poruku da su građani Srbije generalno prepoznali značaj zaštite životne sredine, usklađivanje sa pravnim sistemom Evropske unije u ovoj oblasti, kao i saradnju među zemljama regiona

Politika životne sredine u Jugoistočnoj Evropi

Balkanska zelena družina

Da li može region naučiti da čuva životnu sredinu na iskustvima i greškama Zapadne Evrope

Intervju – Saša Dragin, ministar zaštite životne sredine

Povratak Srbije na poziciju odlučnog vizionara

Ostavili smo snažan utisak i pred Evropskom unijom od čijih smo predstavnika dobili javno priznanje za napore koje činimo na usaglašavanju zakonske regulative u oblasti životne sredine

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu