Kategorija: Dodatno

Miroljub Labus, Pravni fakultet, Beograd

Rešivo u kratkom roku

Ali zaista ozbiljnih pitanja je mnogo manje, možda jedno-dva, koja se odnose na teritorijalnu organizaciju vlasti i na položaj Kosova i Metohije u novoj srpskoj ustavnoj vlasti

Marijana Pajvančić, Pravni fakultet, Novi Sad i CESID

Važnost procedure

Sa ustavnim promenama nužno je vratiti se osnovnim vrednostima: garantovanju ljudskih prava kao univerzalnim vrednostima i konceptu ograničene vlasti, odnosno političkoj volji i spremnosti da se vlast vrši u granicama prava, u čemu je neophodno postići minimalan konsenzus

Slobodan Samardžić, Fakultet političkih nauka, Beograd

Legitimnost, legalnost i efikasnost

Glavni problem uređenja vlasti po svoj prilici će se kretati na liniji odnosa zakonodavne i izvršne vlasti, a u trouglu tri organa vlasti – parlamenta, vlade i predsednika Republike

Vojislav Stanovčić, SANU

Podela vlasti

Ustav je da ograniči vlast, da je sabije, njenu volju, da je pod neka pravila podvede

Radoslav Stojanović, Pravni fakultet, Beograd

Vertikalna decentralizacija

Ovde je potpuno zanemarena reč o odgovornosti. Mnogo se govori o racionalizmu, o nadležnostima a pri tom se zaboravlja da svaka nadležnost podrazumeva i odgovornost

Dragoljub Kavran, predsednik Saveta za državnu upravu

Legitimizacija vlasti

Ambijent u kome se ustav pravi nije određen unutrašnjom dinamikom, nego dinamikom spoljnih uticaja na ambijent u kome formulišemo svoju pravnu državu

Desimir Tošić, potpredsednik Demokratskog centra

Socijalni karakter države

Postoje društvene i političke snage koje bi htele vrlo brzo ustav i novu vladu. Ali, pošto se ustavi ne prave za period od dve do četiri godine, mora se voditi računa da je najvažnije da kvalitet ustava bude visok i da ima što širi konsenzus

Slobodan Samardžić, Fakultet političkih nauka, Beograd

Legitimnost, legalnost i efikasnost

Glavni problem uređenja vlasti po svoj prilici će se kretati na liniji odnosa zakonodavne i izvršne vlasti, a u trouglu tri organa vlasti – parlamenta, vlade i predsednika Republike

Aleksandar Simić, sudija Saveznog ustavnog suda

Nepoštovanje ustava, tradicija

Predsednik Republike se pojavljuje kao problem zato što se smatra da na ustavan i neustavan način vršilac dužnosti predsednika jeste predsednik, odnosno da nije

Zoran Lončar, Pravni fakultet, Novi Sad

Neposredan izbor predsednika

Osnovna dilema je regulisanje položaja i način izbora predsednika i ta dilema je više vezana za dnevno političke interese nego za suštinu stvari

Zoran Lutovac, Institut društvenih nauka

Jednodomni parlament

U lošoj je političkoj tradiciji da nam stalno treba neki vođa, neki otac nacije, neko ko će, kad smo nemirni da nas, izgrdi i s tom tradicijom trebalo bi prekinuti

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu