Vreme
VREME 1067, 16. jun 2011. / POŠTA

Ispravka

U tekstu "Rasuta klasa koja nikada nije nastala" ("Vreme" br. 1066), usled grubog skraćivanja izgubila se poenta izjave Bojana Lađevca, koordinatora za sindikalne projekte Fondacije "Fridrih Ebert" u Beogradu. Tačan citat glasi: "U Nemačkoj su pre Drugog svetskog rata bili razjedinjeni, možda kao što je u današnjoj Srbiji. Tako razjedinjeni, predstavljali su lak plen za nacistički pokret koji ih je ukinuo i stvorio radnički front koji je imao tako negativnu ulogu u istoriji Evrope. Ovo i drugi faktori su nalagali da se moralo drugačije i stvoren je jedinstveni sindikat na demokratskim principima." Izvinjavamo se čitaocima i gospodinu Lađevcu.

 

Na sajtu je greška u tekstu ispravljena