foto: tanjug

Mobing >

Srpska posla

Na brifingu za novinare Zorana Marković, direktor Agencije za borbu protiv korupcije, saopštila je da je izrađen nacrt Pravilnika o zaštiti uzbunjivača i da će krajem juna biti predat na javnu raspravu. Objašnjavajući šta su to uzbunjivači, ona je rekla da su to državni službenici koji prijave korupciju na svom poslu, a da je cilj Pravilnika da oni zbog toga ne trpe maltretiranje, odnosno bilo kakvu štetu. Od uzbunjivača se očekuje da, kada posumnjaju na korupciju, slučaj prijave u dobroj veri (bonna fide). Objašnjavajući zašto je neophodno da postoji dobra vera državnih službenika koji prijavljuju korupciju, Zorana Marković je navela da se Agencija u radu susrela sa slučajem službenika koji je prijavio nezakonito ponašanje svog nadređenog. Kada je Agencija počela da istražuje slučaj, službenik koji je bio osumnjičen odmah je priznao da su optužbe tačne, ali je rekao i da je on žrtva ucene. Naime, podređeni je zapretio da će ga prijaviti Agenciji ukoliko u državnoj upravi ne zaposli člana njegove porodice, a kada je okrivljeni zahtev ucenjivača odbio, usledila je prijava za korupciju. Prema saznanjima Zorane Marković, u svetskoj praksi tela koja se bore protiv korupcije verovatno nije zabeležen ovakav slučaj, tako da se može govoriti o našoj specifičnosti.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST