Novogovor >

Tender

Mora biti da je to nešto oko telefona. Neki vele da su videli kako se neki šunjaju oko pošte i sve šapuću: "Tender, tender..." Ja bih okrenuo glavu, nisam, hvala budi bogu, vojaer. A i da jesam, ima toga na televiziji. Mi smo za tu reč čuli na estradi – kao što verovatno znate, ima ona Elvisova pesma "Love Me Tender", a s tim ima valjda neke veze i Arsenova "Tvoje nježne godineee".

Svet se, međutim, pokvario, prodao za trideset srebrenjaka, pa sada svi misle na tender offer, javnu otvorenu ponudu za preuzimanje, kupovinu akcija neke korporacije, ili njenih zaliha ili neki sličan poziv.

Češki se kaže nabídka.

Obično se objavljuje u novinama taj javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku, koja mora da se odigra u određeno vreme, po određenoj proceduri. Poziv mora da ima zaglavlje, uvod ili preambulu, naslov, izreku ili dispozitiv, u kojoj se kaže šta je predmet nabavke, ko ima pravo učešća u ponudi, šta ponuda treba da sadrži, kako i kome se ona dostavlja, kad će se prikupljene ponude otvarati, poziv na konkursnu dokumentaciju i dr.

Za ostalo, ima ko zna...

Nekada je tender bio vagon, tik uz parnu lokomotivu s ugljem. Tender je i mali brod za snabdevanje velikog broda. Nekad smo tanker zvali tender. Ko će znati zašto je tender bio i sinonim i za reči prirepak, pratilac i satelit.

Slovaci kažu i tender i konkurz. Ko zna zašto mi iz upotrebe izbacujemo reč konkurs, koju smo bili provalili, pa smo izraz "objaviti konkurs" u žargonu prevodili dramaturški: "početi spletkarenje". Konkurs je sada samo javni poziv kojim se traže kandidati za neko radno mesto ili za nagradu. Toga, radnih mesta i nagrada, pa zato i konkursa, ima tako malo da se i ta reč gubi iz upotrebe.

A tenderaaa!

Na sajtu www.tenderi.com tvrde da je na teritoriji Srbije, Crne Gore, BiH, Hrvatske i Makedonije u 2010. godini bilo raspisano 74.150 tendera. Pa računajte...

Ko zna zašto se trgovački izraz pomešao sa tehničkim i s rečju koja označava nežnost, ranjivost i krhkost? Valjda radi slabljenja pažnje, razmekšavanja i podilaženja, na čemu se zasnivaju trgovina, obmane i prevare. Uostalom, zar i krimosi ne posluju uz intimističke izraze: "Dođeš mi, brate!"

"Nemoj da brigaš, život se stara, dok bude tendera biće i para."


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST