Kampanja >

Za bolji položaj dijabetičara

Udruženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda "Plavi krug" i Dijabetološki savez Srbije poslali su 5. aprila Ministarstvu zdravlja, RZZO-u, svim domovima zdravlja, i kliničkim centrima u Srbiji, predstavnicima republičke, pokrajinske i gradske vlade koji imaju ulogu u zdravstvenoj zaštiti građana i svim medijima pismo u kome se ukazuje na pet gorućih problema sa kojima se svakodnevno suočava 630.000 osoba sa dijabetesom u Srbiji.

foto: a. anđić

Pismo je poziv na konstruktivni dijalog i sastanak na kome će biti predstavljeni predlozi i rešenja najvećih problema osoba sa dijabetesom, a pet gorućih problema dijabetičara koje su ove dve organizacije definisale su: nepostojanje savetovališta za dijabetes, isključenost osoba sa dijabetesom iz donošenja odluka, nedovoljna zastupljenost modernih terapijskih opcija, nedostupnost potrošnog materijala i medicinskih sredstava i loš položaj osoba sa dijabetesom u društvu.

Na konferenciji za novinare, održanoj 5. aprila, prisutnima se, između ostalih, obratila potpredsednica Dijabetološkog saveza Srbije Stela Prgomelja, ukazavši na to da savremene terapije u kontroli dijabetesa koje odlažu prelazak na insulin u Srbiji nisu pokrivene sredstvima zdravstvenog osiguranja, za razliku od mnogih zemalja, čak i onih manje razvijenih od Srbije, i istakla da je neophodno da trakice za merenje šećera u krvi budu dostupne ravnopravno za sve osobe sa dijabetesom. Bojana Marković, predsednica Udruženja za borbu protiv dijabetesa grada Beograda "Plavi krug" pozvala je Ministarstvo zdravlja da nastavi i završi aktivnosti u vezi sa ponovnim uvođenjem savetovališta za dijabetes zbog čijeg su ukidanja osobe sa dijabetesom ostale izgubljene u sistemu zdravstvene zaštite.

Definisanje gorućih problema i poziv na dijalog početak su transparentne kampanje za bolji položaj osoba sa dijabetesom u Srbiji. Opširnije o ovoj kampanji i problemima sa kojima se dijabetičari u Srbiji svakodnevno susreću možete pročitati na sajtu "Vremena" – www.vreme.com.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST