Novogovor >

Kazino kapitalizam

Fenomen postindustrijskih ekonomija, zbog koga se tuku po ulicama Pariza, Atine, Dablina i Madrida. Braća su mu turbo-kapitalizam, globalni informatički kapitalizam (Kastels 1996), suprateritorijalni kapitalizam (Šolte 2001) i manični kapitalizam. Izraz kazino kapitalizam se prvi put pojavio 1997. u naslovu knjige britanske ekonomistkinje Suzan Strendž (1923–1998), nastao iz analize poremećaja na finansijskim tržištima u jugoistočnoj Aziji. Izrazom kazino kapitalizam ona objašnjava fenomen koji povezuje pet trendova: inovacije u načinu na koji funkcioniše finansijsko tržište, širenje obima tržišta; pretvaranje komercijalnih banaka u investicione banke; promenu u bankarskoj samoregulaciji... Izgleda da je to veoma kreativno primenjivano i u Americi, pa Obama za gašenje požara izdvaja milijarde, za njim i ostali, pa više nema nijednu za nas.

Suzan Strendž je inače radila u Londonskoj školi za ekonomske i političke nauke, ali i u Japanu i u Italiji. Lucidna je, jedan njen naslov glasi Ludi novac.

Neki u vezi s tom rečju citiraju nemačkog filozofa Petera Sloterdijka (1947), autora Kritike ciničnog razuma koji kaže da je "na delu" postmoderni prevarantski kapitalizam, odnosno "piramidalni kriminal" koji sprovodi, "kazino kapitalizam", koji ne samo da je stvorio "potrošačko društvo" nego je i odmakao korak dalje u proizvodnji "kulture gramzivosti".

MMF nam ne da dâ se zadužimo i plaši nas tim kazino kapitalizmom, skoro kao Sterijin Kir Janja svoju Jucu:

KIR JANJA: "Pan metron ariston. Krasno grečesko mudrost. Sve sos mera, sve sos mera, pa ćiš dođiš do velika slava. Ama prokleto sadašnje svet oći sve visoko: oći mumuzu, oći bal, oći kafana, oći svilena kadifa. O tis anankis! Oćiš moda! Kamo aspri? Glediš na baron, glediš na gospoda? Kaimeno! Ne znaiš da ći da propadni svet? Nema špekulacija, nema trgovina. Pošto tiftiku? – bađava; pošto pamvuk? bađava. Sad je došlo vreme da čovek idi bez čizmu....

Filosof, more, slavno grečesko Diogen sedio u buru i išo bez čizmu.

JUCA: Valjda nije imao za šta da kupi?

JANJA: O, hondrokefalos! More, slavno grečesko car Aleksander go moli da primi dukati, veliki kako tvoje čelo, filosof neći; car go moli, filosof neći. E, de, de!"

(A sebi u bradu mrmlja: "Gumari, što nisi uzio tako lepo novac, pa da daš mene, da pravimo lepa špekulacija.")


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST