NOVA REŠENJA NISU TAKO DOBRA KAO ŠTO IH PRIKAZUJU NA POWER POINT PREZENTACIJAMA: Ivan Karić

Ivan Karić, Zeleni Srbije >

Zagađenje ili glad

Svojevremeno, dok su neprekidno organizovane tribine i snimani filmovi o "ekološkoj istini" u Obrenovcu, pojedini seljaci iz obrenovačkih sela su na beogradskim pijacama lagali kako dolaze iz drugih mesta, kako bi mogli da prodaju svoje proizvode. "Deponije pepela su nesrećno postavljene, jedna se nalazi kod samog grada uz Savu, a druga na lokaciji između pet sela koja su poznata kao povrtarski kraj", kaže Ivan Karić, predsednik Zelenih Srbije, partije koja je okupila najveću mrežu ekoloških organizacija u Srbiji, objašnjavajući kako se polako menja loš imidž koji je Obrenovac stekao zbog svojih termoelektrana.

"Zagađenje danas više nije u onom obimu kako je to bilo osamdesetih i devedesetih godina. Evidentno je poboljšanje. Bilo bi licemerno to ne reći, ali je Obrenovac i dalje ozbiljna crna tačka u Srbiji. Naš interes kao građana je da stalno insistiramo na strogom poštovanju zakonskih standarda da bi životna sredina bila zdravija, da bismo mogli da pričamo o održivom razvoju mora se poštovati zakonska regulativa koju donosimo", smatra Karić i dodaje da se zagađenje još manifestuje u sve tri sfere, u vazduhu, vodi i zemljištu.

"Najvidljivije je aerozagađenje česticama pepela, ali je zagađenje vode i tla takođe prisutno gde je došlo do izmene geohemijskog sastava, što pokazuju pojedina istraživanja", objašnjava. Zajedno sa drugim aktivistima, Karić je pokrenuo čitav niz inicijativa i tribina kako bi se našlo održivo rešenje za Obrenovac.

Posle 2000. godine, kad je došlo do "prave renesanse u nevladinom sektoru", po Karićevom mišljenju malo se toga izmenilo u zavisnom ponašanju lokalne samouprave od velikih industrija. "Nakon promena, nije došlo do promene. I to nije slučaj samo u Obrenovcu, nego i u drugim sličnim lokalnim sredinama, kao što su Pančevo i Bor. Tu i dalje postoji logika ‘bolje da nas zagađuju nego da gladujemo’. Lokalna samouprava je često u vazalnom odnosu prema termoelektrani, jer se prisustvo takvog giganta smatra privilegijom. Važno je reći da su ljudi koji su vodili opštinu često bili u zavisnom položaju", ističe dok objašnjava kako su opštinski kadrovi godinama dolazili iz TENT-a i vraćali se nazad, pa je ispadalo da im je Obrenovac "samo odskočna daska u karijeri".

"Mi u Zelenima Srbije nismo za radikalne rezove, ali koraci stalno moraju da se čine i moraju biti vidljivi", smatra Karić. "Taj novi način odlaganja pepela je i dalje u eksperimentalnoj fazi i nije tako dobar kao što nam ga prikazuju na power point prezentacijama. Kako nam javljaju meštani iz okolnih sela, sistem je ponekad van funkcije i pepeo se i dalje razvejava."


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST