DEPONIJE I DALJE U OKOLINI NASELJA I OBRADIVIH POVRŠINA: Željko Jovetić

Intervju – Željko Jovetić, predsednik Gradske opštine Obrenovac >

Zagađivač je dužan da brine

Na teritoriji opštine Obrenovac, a posebno nekoliko sela koja su na udaru, decenijama je padao "crni sneg". Sa pepelišta dve termoelektrane "Nikola Tesla" koja se nalaze u blizini Obrenovca često je vetrom razduvan pepeo završavao u Savi, na obradivom zemljištu, po dvorištima, u kućama i na licu ljudi. Istraživanja su pokazala da ljudi koji stanuju u ovom pojasu mnogo češće oboljevaju od respiratornih bolesti nego ostatak populacije.

Predsednika opštine Obrenovac pitali smo da li se i koliko poslednjih godina život na tim mestima poboljšao. "Deponije su i dalje u okolini naselja i obradivih površina. Nova tehnologija tretmana pepela na TENT-u B podrazumeva mešanje sa vodom u odnosu 1:1, čime se smanjuje količina otpadnih voda i sprečava se razvejavanje. Ceo projekat je koštao 28 miliona evra i novac je obezbedila Evropska komisija. Na TENT-u A taj odnos je i dalje 1:10", kaže za "Vreme" Željko Jovetić, predsednik opštine Obrenovac.

"VREME": Kakva je uloga lokalne samouprave, Opštine Obrenovac, u rešavanju ovog problema?

ŽELJKO JOVETIĆ: Gradska opština Obrenovac prati aktivnosti TENT-a na rešavanju ovih problema, ali nema nikakvih ovlašćenja. Zagađivač je dužan da brine o zaštiti životne sredine.

Postoji li saradnja po ovom pitanju između Opštine i TENT-a?

Svi koraci koje je TENT postavio još 2000. godine praćeni su od strane GO Obrenovac. Dugoročni ciljevi TENT-a bili su kapitalni remonti energetskih postrojenja uz rekonstrukciju elektrofiltera, zatim novi tretman odlaganja pepela i na kraju odsumporavanje.

Prva dva cilja su ostvarena, a treći je u fazi projektovanja.

Da li se i na koji način na teritoriji Opštine meri nivo zagađenja?

TENT je obavezan da meri nivo zagađenja i to radi na nekoliko desetina mernih mesta i o rezultatima merenja izveštava GO Obrenovac. JP za zaštitu i unapređenje životne sredine Obrenovac poseduje automatsku mernu stanicu, a u toku je tender za postavljanje još jedne u selu Grabovcu. Republička agencija za zaštitu životne sredine postaviće do kraja novembra još jednu mernu stanicu u centru Obrenovca.

Na koji način građani mogu da se informišu o zagađenju? Da li smatrate da je to za stanovnike ovih mesta važna informacija, tj. postoji li interesovanje za rezultate merenja?

Građani se o trenutnim rezultatima merenja mogu informisati na sajtu GO Obrenovac i preko "Informatora" koji jednom mesečno izdaje JP za zaštitu i unapređenje životne sredine Obrenovac.

Da li smatrate da je podignut nivo svesti o zagađenju?

Promena nivoa svesti je dugotrajan proces koji uključuje formalno i neformalno obrazovanje, uticaj medija, kao i strogu zakonsku regulativu. Opština Obrenovac organizuje različite ekološke radionice, kao i javne prezentacije istraživanja i merenja iz oblasti životne sredine. Sprovodi besplatan program ekoloških kampova za decu i učenike osnovnih škola, a trenutno je u toku proces izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana GO Obrenovac.

Pre nekoliko godina rađeno je istraživanje o respiratornim bolestima kod dece i odraslih (dr Elizabet Paunović) koji žive u okolini TENT-a, koje je pokazalo da stanovnici okolnih sela itekako osećaju posledice razvejavanja pepela iz elektrane. Može li Opština bar u domenu zdravstva da pomogne stanovništvu koje živi u blizini TENT-a?

Ekološki kampovi koji se organizuju od 2005. godine prvo su uključivali decu iz sela koja se nalaze pored deponije pepela. Od ove godine na besplatne ekološke kampove na Taru, Divčibare, Goč i Rudnik odlaze sva deca predškolskog uzrasta i svi učenici četvrtog razreda osnovnih škola iz Obrenovca. To je ujedno i način za podizanje svesti i razvijanje odgovornog odnosa prema životnoj sredini.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST