Vreme
VREME 1035, 4. novembar 2010. / NEDELJA

Broj nedelje:
300

Za samo tri dana trajanja Jesenjeg festivala zdravlja u Beogradu više od 300 građana je potpisalo karticu kojom zaveštavaju svoje organe.