Vreme
VREME 1031, 7. oktobar 2010. / POŠTA

Korenje Šumadije

"Devojka iz grada"; VREME 1030

Samo mala ispravka: u pretposlednjem pasusu autorka citira stih "mladost moju da tužim zacelo". Mislim da je ispravno: "mladost moju da tužim za selom".

Inače, divan, baš divan tekst. Raduje sve nas, s korenjem rasutim diljem Šumadije.

Vladan Lukić, elektronskom poštom