foto: tanja stanković

Konferencija >

Životna sredina i politika

Bells pokret organizovao je 6. oktobra u Beogradu Konferenciju "Evropski standardi u oblasti životne sredine". Osnovne teme kojima se Konferencija bavila su primena donetih zakona iz oblasti životne sredine na lokalnom nivou i odnos političkih stranaka prema oblasti životne sredine, a cilj Konferencije je da se ukaže donosiocima odluka na važnost oblasti životne sredine u procesu evropskih integracija. Program Konferencije je osmišljen tako da političarima ponudi putokaz u kreiranju zelenih politika i podstakne ih da pitanja održivog razvoja i životne sredine posmatraju kao prioritet i sastavni deo ekonomskih i socijalnih politika.

Konferencija predstavlja završnu fazu i prezentaciju rezultata dvogodišnjeg projekta "Regionalna akcija i kohezija u oblasti životne sredine", koji realizuje Bells pokret u Srbiji uz podršku Holandske ambasade u Beogradu, a čiji je nacionalni koordinator Udruženje građana Centar modernih veština. U okviru aktivnosti Bells pokreta (Balkan Enviromental Life Leadership Standard – Liderski standardi zaštite životne sredine na Balkanu), do sada je osnovana neformalna Zelena poslanička grupa u Narodnoj skupštini

Republike Srbije i Skupštine AP Vojvodine, potpisan je memorandum o saradnji sa nekoliko opština i gradova u Srbiji, inicirano uspostavljanje saradnje između Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i organizacija civilnog društva, osnovana je nacionalna koalicija koju čine predstavnici nevladinog sektora, državnih institucija, političkih stranaka i biznis sektora, realizovano je nacionalno i regionalno istraživanje o stanju u oblasti životne sredine.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST