Intelektualna svojina >

Srpski patenti »primljeni« u Evropu

Od oktobra ove godine srpski pronalazači neće morati da prijavljuju svoje patente posebno u svakoj od evropskih zemalja, već će se to raditi preko Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Naime, Evropska služba za patente (EPO) je na svom sajtu objavila da je na osnovu dokumenata koje je 15. jula podnela Vlada Srbije uvrstila Srbiju u svoje članstvo.

U Zavodu za intelektualnu svojinu kažu da je prvi efekat pristupanja EPO-u političko-medijski jer se na ovaj način "pridružujemo evropskoj porodici zavoda, što utiče na kredibilitet srpskog zavoda".

Pored toga, ulazak u EPO omogućiće podnosiocima patentnih prijava iz Srbije da patentne prijave od oktobra 2010. podnose direktno preko našeg zavoda ili preko Evropskog zavoda za patente, a ne preko zastupnika. Do sada su se podnosioci zahteva za patente, da bi dobili zaštitu svog izuma na čitavom kontinentu, morali obraćati nadležnoj službi svake evropske države pojedinačno i svoj zahtev prevoditi na mnoge jezike. Članstvom u EPO-u dobija se pravo učešća u komitetima i radnim telima te organizacije, koji utiču na vođenje opšte i finansijske politike EPO-a. Takođe, registrovani patentni zastupnici iz Srbije, po automatizmu, biće upisani na spisak EPO-a.

Na kraju, ulazak u EPO se nadovezuje na tekovine Sporazuma o saradnji i proširenju koji su 2001. godine zaključile SR Jugoslavija i EPO, tako da prijava evropskog patenta sa oznakom naše zemlje, kao i evropski patent proširen na Srbiju, imaju isto pravno dejstvo kao i nacionalna prijava, odnosno nacionalni patent na osnovu nacionalnog zakona o patentima.

Evropska služba za patente (The European Patent Organisation), osnovana 7. oktobra 1977. godine, u svojih 37 zemalja članica ima jednoobraznu proceduru za pojedinačne pronalazače i kompanije koji traže zaštitu patenata. Sedište službe je u Minhenu.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST