Država se mora privatizovati

"Preduzetnici u očima srpske javnosti"; Vreme 1018

Svojevremeno je savetnik aktuelnog predsednika vlade dr Jurij Bajec, u vezi sa reformom javnog sektora predložio u članku "Privreda i građani ne mogu da plaćaju preskupi javni sektor" ("Politika", 13.9.2009), "potržišnjenje" države. Saglasan sam u načelu sa ovim predlogom, ali pre njegove realizacije prethodno je potrebno "privatizovanje" države. Jer, "Moderna državna vlast samo je odbor koji upravlja opštim poslovima cele buržoaske klase" (citat poslednje rečenice iz 12. pasusa prvog dela "Manifesta komunističke partije"). Ili, drugim rečima, izvršna vlast moderne države nije ništa drugo do zajednički upravni odbor svih direktora, vlasnika i preduzetnika kako javnih tako i privatnih ustanova, preduzeća i drugih oblika organizovanja za obavljanje proizvodnje i pružanje usluga.

Da bi se naša lutanja i tranzicija konačno uspešno završili, neophodna je potpuna orijentacija prema ustavom proklamovanoj tržišnoj privredi i privatnoj svojini, odnosno jedinstvo mišljenja i delanja dve istorodne interesne grupe: funkcionera, državnih službenika i nameštenika, s jedne strane, i bankara, poslovnih i industrijskih lidera i preduzetnika, s druge. Ako u ovom slučaju cilj ne opravdava pomenuta sredstva (jedinstvo svih oblika političke, državne i ekonomske vlasti), šta je onda uopšte opravdava?


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net