Vreme
VREME 1014, 10. jun 2010. / POŠTA

Šešelj i puškomet

"Enciklopedija zločina i nemorala"; VREME 1013

Gospodo iz "Vremena" i posebno gospodine Vasiću, siguran sam da je vaš novinarski posao svestran i traži solidno poznavanje materije o kojoj se piše. Mogu da poverujem i da ima među vama solidnih poznavalaca prava, ali se nikako ne mogu složiti sa konstatacijom da je pitanje šta Vojo Šešelj može okoristiti iz objave ovih dokumenata, ne toliko od strane tužilaca haškog kazamata koliko od zla domaćega.

Pre svega, on tu ne može ništa izgubiti jer da je bilo kakve mogućnosti da se nešto od materijala iskoristi protiv njega, to sigurno nije zaobiđeno. Znači, ostaje mu samo još onaj deo tih dokumenata koji tužilac i njegovi pomoćnici neće obrađivati. To se pre svega odnosi na optužbu o zajedničkom zločinačkom poduhvatu sa onima koji su ga tolike godine i baš u to vreme najviše šikanirali. Valjda ovo može biti ako ne krunski, onda makar dobar dokaz da im je takva optužba veoma loša.

Drugo, tvrdite da je veliki broj dokumenata direktno doveo u vezu Šešelja i organizovani kriminal, ratne zločine... Siguran sam da je Vojo Vojvoda ipak mnogo veći stručnjak za pravo, mislim posebno na onaj deo prava o kome se radi u Hagu, i nikako mu ne biste mogli prići ni na puškomet po tom pitanju. Sigurno bi vas potukao do nogu, odnosno mnogo gore nego što će njih. Zašto mislite da su tužioci propustili da povežu sve ono što bi moglo poslati Šešelja na robiju?

Inače, jako sam zainteresovan za vaše viđenje ove knjige i sa pažnjom ću pratiti vaša dalja osvrtanja na nju.

Bratislav Bugarinović, elektronski komentar