foto: m. milenković

Poslovni klub Momentum >

Biznis i etika

Promocijom publikacije Kodeks poslovne etike i organizacijom panel diskusije o etičkom poslovanju u Srbiji, Poslovni klub Momentum obeležio je 25. maja prvu godišnjicu. Predsednica i jedan od osnivača Momentuma je Ivana Mišković Karić, direktorka Delta humanitarnog fonda. Po njenim rečima, Klub ima za cilj da bude aktivni pokretač napretka u poslovnim, društvenim i kulturnim oblastima i tako podiže svest o značaju poslovne etike. Članovi kluba su uspešni pojedinci koji svojim primerom mogu da utiču na društvene i ekonomske standarde, a velika pažnja njihovih aktivnosti usmerena je i na ulogu žena u našem društvu. Klub funkcioniše isključivo kao neprofitna organizacija, finansira se isključivo od donacija, sponzorstva i članarine. Ne postoji isključivost za prijem, već se sa odobravanjem gleda na sve članove koji u okviru profesionalnih ili humanitarnih asocijacija postižu progresivne rezultate. Gostima iz sveta biznisa, kulture i obrazovanja, Ivana Mišković Karić je obećala da svi napori koje Klub čini neće ostati na rečima, već će biti vidljivi u praksi. Na tribini pod nazivom "Izazovi etičnog poslovanja u Srbiji u 21. veku", raspravljalo se o moralu u biznisu, medijima i državnoj upravi. Govornici su pokušali da odgonetnu da li poslovna etika treba da bude definisana pravom ili moralnim načelima profesije, koliko je svetska ekonomska kriza izazvana pohlepom vrhunskih menadžera, kao i kada poslovna usluga prerasta u korupciju. O ovim problemima diskutovali su: Miroljub Labus, profesor Pravnog fakulteta, Jelena Krstović, direktorka korporativnih komunikacija Delta Holdinga, Susan Mek Fe, ekonomski ataše ambasade SAD, Tanja Miščević, potpredsednica Evropskog pokreta i Agencije za borbu protiv korupcije, i Dragoljub Žarković, glavni urednik nedeljnika "Vreme".

(Opširnije sa tribine u sledećem broju)


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST