Intervju – Robert J. Manz, član borda Enterprise Investors i član Upravnog odbora PharmaSwissa SA >

Sarađujemo sa najboljima

"Zbog dosadašnjeg odličnog iskustva sa PharmaSwissom, otvoreni smo za nove investicije u Srbiji i nastavljamo da tragamo za interesantnim projektima. Naša želja je da se u vašoj zemlji fokusiramo na veće projekte i, naravno, otvoreni smo za predloge"

Kompanija Enterprise Investors (EI) već 20 godina uspešno upravlja jednom od najvećih grupacija privatnih investicionih fondova u Poljskoj i regionu srednje i istočne Evrope, a kapital, koji su osigurale evropske i američke finansijske institucije, dostigao je iznos od 1,7 milijardi evra. EI je do sada uložio sredstva u 120 kompanija i iz njih 90 već izašao uz ostvareni atraktivni prinos na uloženi novac. Polish Enetrprise fond VI (PEF VI), privatni investicioni fond, kojim upravlja preduzeće Enterprise Investors (EI) je pre dve godine investicijom od 35 miliona evra u povećanje kapitala stekao 12,7 odsto kompanije PharmaSwiss SA.

Kompanija PharmaSwiss SA 28. maja obeležava deset godina uspešnog poslovanja u Srbiji i tim povodom u Beograd je doputovao član borda Enterprise Investors i član Upravnog odbora PharmaSwissa SA, Robert J. Manz.

"VREME": Mnogi lideri u oblasti farmakologije i biotehnologije koji žele da ostave trag u ovom delu Evrope vide PharmaSwiss kao atraktivnog partnera u tom poduhvatu. Zašto?

ROBERT J. MANZ: PharmaSwiss je na tržištima centralne i istočne Evrope pouzdani partner najvećih kompanija u oblasti farmakologije iz celog sveta. Pruža kompletnu podršku u prodaji i marketingu zbog koje njegovi partneri znaju da će sa svojim proizvodima u tom regionu postići najbolje rezultate, bolje nego što bi bilo da su oni direktno prisutni na tržištu. To je jedan od razloga zbog kojih smo u PharmaSwiss uložili značajna sredstva. Formula uspeha PharmaSwissa je usvajanje individualizovanog pristupa tržištima koja su aktivna, sveobuhvatno sagledavanje tih tržišta i zapošljavanje najkvalitetnijih stručnjaka iz tih zemalja. Osim toga, PharmaSwiss posluje u 19 zemalja i na taj način pokriva region, što bi inače njegovim partnerima bilo komplikovano da ostvare.

Ove godine podudaraju se dva jubilejadeset godina otkad kompanija PharmaSwiss posluje na tržištu Srbije i dvadeset godina od osnivanja Enterprise Investors (EI). Kakve je rezultate pokazala desetogodišnja praksa poslovanja kompanije PharmaSwiss u Srbiji i šta očekujete od ulaganja na ovdašnjem tržištu?

Srbija je za PharmaSwiss veoma značajna država. To je država u kojoj je ova kompanija počela svoje poslovanje, u koju je do sada uložila značajan kapital i sredstva i u kojoj planira velike investicije u budućnosti. Deo naših investicija u PharmaSwiss namenjen je obezbeđivanju sredstava za dalji razvoj u Srbiji. Poslovanje u Srbiji je do sada za PharmaSwiss bilo izuzetno uspešno i u određenoj meri to je model za razvoj poslovanja PharmaSwissa u drugim državama. Mi bismo želeli da vidimo kako se PharmaSwiss i dalje razvija u Srbiji i podržavamo njegove investicije u veliku fabriku blizu Beograda.

Ovo je prva investicija fonda Enterprise Investors u Srbiji i do sada smo veoma zadovoljni rezultatima. Mogu da kažem da su ljudi koje sam upoznao u PharmaSwissu u Srbiji među najboljim menadžerima koje sam video u celom regionu. Iako je tržište u Srbiji puno izazova, kao i druga tržišta u regionu centralne i istočne Evrope, mi verujemo da je to tržište otvoreno za ulaganja investitora kao što smo mi i da će tržište Srbije u narednim godinama pokazati veliki potencijal. Drago mi je što se Srbija nalazi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i mi aktivno razmatramo druge investicione projekte u vašoj državi. U toku dvadeset godina našeg postojanja, u ovom regionu smo imali sedam investicija i verujemo da će naše iskustvo biti korisno za naša dalja ulaganja u Srbiji.

Osim u PharmaSwiss SA, EI ulaže u više od sto kompanija u centralnoj i istočnoj Evropi. Šta je presudno u odabiru vaših poslovnih partnera?

Najvažniji su ljudi. Sve zavisi od kvaliteta menadžera i vlasnika kompanija. Naše investicije najčešće traju oko pet godina, tako da je od presudne važnosti za uspeh da imamo partnere koji su u najvišoj klasi u svom poslu. Takođe se trudimo da biramo kompanije koje su u svojim oblastima vodeće na određenim tržištima i koje imaju jasnu strategiju u vezi sa tim šta žele da postignu, zajedno sa konkretnim prednostima u odnosu na konkurenciju, koje im omogućavaju da budu najbolji. To je, na primer, bio slučaj sa PharmaSwissom. Najveći broj kompanija u koje smo ulagali bio je izuzetno uspešan i u vreme našeg investiranja i kasnije mnoge od tih kompanija su postale vodeće u svojim državama.

Kakve su, po strukturi i delatnosti, kompanije u koje EI ulaže?

Tokom poslednjih 20 godina, mi smo ulagali u različite oblasti poslovanja i većinu privrednih delatnosti. Investiramo u kompanije u kojima imamo manjinski udeo, kao što je PharmaSwiss, ali i u one u kojima imamo većinski udeo, čak i 100 odsto vlasništva. To zavisi od potreba određene kompanije i njenih vlasnika i od naše procene mogućnosti našeg doprinosa. Što se tiče konkretnih delatnosti, središte našeg interesovanja su proizvodi široke potrošnje, maloprodaja, finansijske usluge, industrijske kompanije, IT i telefonija i, naravno, zdravstvo. Uglavnom ulažemo u kompanije koje su već postigle određene rezultate u svojoj oblasti i koje imaju veliki razvojni potencijal. Ne ulažemo u tek osnovane kompanije, niti u kompanije kojima je potreban oporavak.

Veoma je važno da kompanije u koje ulažemo imaju otvoren stav prema aktivnom partneru kao što smo mi i da su spremne da se razvijaju u korporativnom upravljanju, finansijskom menadžmentu i drugim segmentima na koje se fokusiramo, osim strategije i razvoja.

Kolike je izazove svetska ekonomska kriza postavila poslovanju kompanije i da li se posledice krize odražavaju na poslovanje u Srbiji i u ostalim zemljama centralne i istočne Evrope?

Jedna od većih posledica nedavne globalne finansijske krize je definisanje jasne razlike u privredi država u regionu centralne i istočne Evrope. Neke zemlje, kao što je Poljska, u proseku su imale bolje rezultate u privredi od svih država Evrope, dok su druge, poput nekih baltičkih zemalja, doživele veliki korak unazad. Ekonomski rast je zamaskirao neke od suštinskih slabosti prethodnog stanja u privredi. U poređenju sa nekim drugim tržištima, Srbija, po mom mišljenju, napreduje relativno dobro. S obzirom na to da se MMF uključio relativno rano i da postoji politička odlučnost da se ispune zahtevi u vezi sa finansijskom politikom države, Srbija je zadržala poverenje investitora u njenu ekonomiju. Sve u svemu, mislim da je finansijska kriza pokazala prilagodljivost i fleksibilnost privreda zemalja centralne i istočne Evrope. U kontekstu nedavnih finansijskih problema u Grčkoj i u privredi drugih zemalja zapadne Evrope, verujem da je centralna i istočna Evropa čak i jača. Ipak, zabrinut sam zbog lošeg uticaja iz Grčke u bliskoj budućnosti, s obzirom na stanje dinara u poslednje vreme.

Što se tiče našeg poslovanja, tokom čitave 2009. godine morali smo brzo da prilagođavamo svoja očekivanja i predviđanja za svaku zemlju pojedinačno, a bili smo mnogo oprezniji kada je u pitanju investiranje u zemlje koje se suočavaju sa najvećim makroekonomskim problemima. Ove godine situacija je postala jasnija i mi selektivno idemo napred sa velikim brojem investicionih projekata.

Kakvi su planovi kompanije EI za srpsko i tržišta u centralnoj i istočnoj Evropi u bliskoj budućnosti?

Trenutno, mi ulažemo u naša dva aktivna fonda: PEF VI, koji ulaže između 20 i 100 miliona evra po kompaniji, prvenstveno u veće kompanije; i Enterprise Venture Fund I, koji ulaže do deset miliona evra po kompaniji, uglavnom u manja preduzeća. U prethodnih nekoliko meseci ukupno smo uložili oko 80 miliona evra u nekoliko transakcija: stoprocentni otkup kompanije Profi Rom, vodećeg lanca supermarketa u Rumuniji, otkup poljske turističke agencije Orbis Travel, manjinsko ulaganje u Smartie Romania, firmu koja se bavi ljudskim resursima, i Polski Bank Nomorek Macierzystych (PBKM), poljsku banku matičnih ćelija. Trenutno sprovodimo proveru dokumentacije u nekoliko drugih projekata u regionu, i nadam se da ćemo uskoro obavestiti javnost o novim investicijama. Očekujemo da ćemo ove godine finalizirati dve ili tri aktuelne investicije, što će možda obuhvatiti i javnu ponudu akcija na varšavskoj berzi.

Zbog dosadašnjeg odličnog iskustva sa PharmaSwissom, otvoreni smo za nove investicije u Srbiji i nastavljamo da tragamo za interesantnim projektima. Naša želja je da se u vašoj zemlji fokusiramo na veće projekte i, naravno, otvoreni smo za predloge.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

>> Ulažemo u kompanije koje su već postigle određene rezultate