Vreme
VREME 1001, 11. mart 2010. / NEDELJA

Grafikon:
Internet preko telefona

Prema podacima agencije Nielsen, žene češće koriste mobilne telefone za pristup socijalnim mrežama od muškaraca. Istraživanje je pokazalo da su od svih korisnika socijalnih mreža čak 55 odsto žene. Zabeleženo je takođe da su osobe uzrasta 35 do 54 godine najaktivnije kada je u pitanju pristupanje socijalnim mrežama kao što su Fejsbuk ili Tviter sa mobilnih telefona.