Jednokratno na jednog

"Drugi operater"; VREME 993

Na početku petog pasusa piše: "Ukoliko Telenorova ponuda bude prihvaćena, ova kompanija će licencu dobiti osam dana nakon uplate celokupne naknade u budžet Srbije." Prema članu 36. stav 5. Zakona o telekomunikacijama, za dobijenu licencu plaćaju se jednokratna naknada prilikom izdavanja licence i periodične godišnje naknade, kao i troškovi izdavanja i/ili produžetka roka na koji je izdata licenca. A po istom članu

stav 6. pomenutog Zakona, najmanji (početni) iznos jednokratne naknade iz stava 5. ovog člana, koji utvrđuje Ministarstvo u skladu sa ovim zakonom, objavljuje se u oglasu o javnom nadmetanju. Konačan iznos jednokratne naknade utvrđuje se u postupku javnog nadmetanja, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Međutim, u "Politikinom" javnom oglasu u tački 4. Ministarstvo nije utvrdilo konkretan najmanji (početni) iznos jednokratne naknade za izdavanje licence, već je u toj tački rečeno da se taj iznos utvrđuje na nivou najviše ponuđene cene u okviru ponuda dostavljenih u postupku javnog nadmetanja. Prema tome, po slovu zakona i mom mišljenju, u skladu sa zakonom, konačan iznos jednokratne naknade jednak je najmanjem (početnom) iznosu, a on je, po javnom oglasu, praktično jednak iznosu Telenorove ponude, pošto je ova kompanija jedina učestvovala u javnom nadmetanju.

Na kraju valja napomenuti da, prema saznanjima dnevnika "Danas", Vlada Republike Srbije je ta koja će oceniti da li je finansijska ponuda zadovoljavajuća, što je suprotno zakonskom rešenju.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST