<< VESTI | | 29.12.2009 12:28

 

Ko su (V.D.) predsednici sudova u Srbiji

Kako će funkcionisati sudovi posle 1. januara? Sudije u togama.

Skupština Srbije je 29. decembra većinom glasova potvrdila izbor sudija i tužilaca (koji se prvi put biraju). Jedan osporeni tužilac je ipak izabran. Oni polažu zakletvu 31. decembra.

U toku te sednice Skupština je pre izbora sudija usvojila set zakona zahvaljujući kojima će nova mreža sudova u Srbiji omogućiti da suđenja teku bez zastoja. Na osnovu posebne sudske odluke neki od tih zakona stupaju na snagu i pre isteka roka od osam dana.

Stupile su na snagu i odredbe novog Sudskog poslovnika, kojim se od predsednika sudova zahteva da do 6. januara donesu godišnji raspored, i da najkasnije do 31. decembra, formiraju dežurna sudska veća i odrede sudije koji će biti u pripravnosti od 1. do 6. odnosno 10. januara, za poslove koji se smatraju hitnim. Novi Sudski poslovnik treba da obezbedi ravnomernu raspodelu predmeta među sudijama, efikasnost sudova. toku sledeće godine sve sudije će dobiti i službena odela – toge, koje će nositi samo u zgradi suda, na raspravama, pretresima i javnim sednicama. Toga se razlikuje u zavisnosti od ranga suda (crna sa detaljima boja državne zastave). Detalji na togi sudije prvostepenog suda su bele boje, drugostepenog suda plave boje, a Vrhovnog kasacionog suda crvene boje. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda preko toge nosi pozlaćenu kolajnu, sa medaljonom na kome je grb Republike Srbije, ispod koga je natpis „Vrhovni kasacioni sud".

Krivični postupci će biti skoncentrisani u sedištima osnovnih sudova, a građanske parnice vodiće se u sudskim jedinicama. Svi građanski postupci, koji su do sada vođeni u opštinskim sudovima koji postaju sudske jedinice, ostaće i dalje u njima. Ministarka pravde Snežana Malović je najavila, da će sudovi od sledeće godine raditi u dve smene.

Visoki savet sudstva je na sednicama održanim dana 23, 25 i 27. decembra 2009. godine doneo je Odluku o postavljenju vršilaca funkcije predsednika sudova

APELACIONI SUD BEOGRADU Radmila Dragičević-Dičić, sudija Okružnog suda u Beogradu, koja je izabrana za sudiju Vrhovnog kasacionog suda, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Apelacionog suda u Beogradu, počev od 1. januara 2010.godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U BEOGRADU Dragoljub Albijanić, sudija Okružnog suda u Beogradu, koji je izabran za sudiju Apelacionog suda u Beogradu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU Tanja Šobat, sudija Okružnog suda u Beogradu, koja je izabrana za sudiju Apelacionog suda u Beogradu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU Ljiljana Brkić, sudija Opštinskog suda u Mladenovcu, koja je izabrana za sudiju Drugog osnovnog suda u Beogradu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Drugog osnovnog suda u Beogradu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U VALjEVU Veljko Marić, sudija Opštinskog suda u Valjevu, koji je izabran za sudiju Višeg suda u Valjevu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Valjevu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U VALjEVU Ljiljana Karać, sudija Opštinskog suda u Valjevu, koja je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Valjevu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Valjevu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U ZAJEČARU Dragica Jocić, sudija Okružnog suda u Zaječaru, koja je izabrana za sudiju Višeg suda u Zaječaru, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Zaječaru, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U BORU Dragana Aničić, sudija Opštinskog suda u Boru, koja je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Boru, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Boru, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U ZAJEČARU Zoran Ristić, sudija Opštinskog suda u Knjaževcu, koji je izabran za sudiju Osnovnog suda u Zaječaru, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Zaječaru, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U NEGOTINU Bratislav Milosavljević, sudija Okružnog suda u Negotinu, koji je izabran za sudiju Višeg suda u Negotinu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Negotinu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U NEGOTINU Ljiljana Milojković, sudija Opštinskog suda u Negotinu, koja je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Negotinu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Negotinu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U POŽAREVCU Jovica Mitrović, sudija Okružnog suda u Požarevcu, koji je izabran za sudiju Višeg suda u Požarevcu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Požarevcu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U POŽAREVCU Dobrica Živković, sudija Opštinskog suda u Požarevcu, koji je izabran za sudiju Osnovnog suda u Požarevcu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Požarevcu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U SMEDEREVU Slađana Bojković, sudija Okružnog suda u Smederevu, koja je izabrana za sudiju Višeg suda u Smederevu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Smederevu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U SMEDEREVU Jelena Stanković Blagojević, sudija Opštinskog suda u Smederevu, koja je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Smederevu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Smederevu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U ŠAPCU Jasna Kovačević, sudija Opštinskog suda u Rumi, koja je izabrana za sudiju Višeg suda u Šapcu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Šapcu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U LOZNICI Miroslav Aleksić, sudija Opštinskog suda u Loznici, koji je izabran za sudiju Osnovnog suda u Loznici, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Loznici, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U ŠAPCU Vladimir Jokanović, sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu koji je izabran za sudiju Privrednog suda u Beogradu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Šapcu počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

APELACIONI SUD U KRAGUJEVCU Vesna Petrović, sudija Okružnog suda u Beogradu, koja je izabrana za sudiju Apelacionog suda u Beogradu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U JAGODINI Dragan Janićijević, sudija Opštinskog suda u Jagodini, koji je izabran za sudiju Višeg suda u Jagodini, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Jagodini, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U JAGODINI Nebojša Jeremić, sudija Opštinskog suda u Jagodini, koji je izabran za sudiju Osnovnog suda u Jagodini, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Jagodini, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U PARAĆINU Irena Spasić, sudija Opštinskog suda u Paraćinu, koja je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Paraćinu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Paraćinu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U KRAGUJEVCU Zorica Đurić, sudija Opštinskog suda u Kragujevcu, koja je izabrana za sudiju Višeg suda u Kragujevcu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Kragujevcu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U KRAGUJEVCU Živanka Božić, sudija Opštinskog suda u Aranđelovcu, koja je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Kragujevcu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Kragujevcu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U KRUŠEVCU Dragan Zdravković, sudija Opštinskog suda u Aleksandrovcu, koji je izabran za sudiju Višeg suda u Kruševcu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Kruševcu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U KRUŠEVCU Radomir Vujović, sudija Opštinskog suda u Kruševcu, koji je izabran za sudiju Osnovnog suda u Kruševcu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U KRALjEVU Milan Davidović , sudija Okružnog suda u Kraljevu, koji je izabran za sudiju Višeg suda u Kraljevu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Kraljevu, počev od 1. januara 2010.

OSNOVNI SUD U KRALjEVU Srđan Đukić, sudija Opštinskog suda u Kraljevu, koji je izabran za sudiju Osnovnog suda u Kraljevu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Kraljevu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U NOVOM PAZARU Miroljub Vujović, sudija Opštinskog suda u Kraljevu, koji je izabran za sudiju Višeg suda u Novom Pazaru, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Novom Pazaru, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U NOVOM PAZARU Ibrahim Madžović, sudija Opštinskog suda u Novom Pazaru, koji je izabran za sudiju Osnovnog suda u Novom Pazaru, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U ČAČKU Aco Vučićević, sudija Okružnog suda u Čačku, koji je izabran za sudiju Višeg suda u Čačku, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Čačku, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U ČAČKU Ljiljana Ćirić, sudija Opštinskog suda u Čačku, koja je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Čačku, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Čačku, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U UŽICU Radmila Rajić, sudija Okružnog suda u Užicu, koja je izabrana za sudiju Višeg suda u Užicu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Užicu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U POŽEGI Ljubinko Petrović, sudija Opštinskog suda u Arilju, koji je izabran za sudiju Osnovnog suda u Požegi, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Požegi, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U PRIJEPOLjU Zoran Pantović, sudija Opštinskog suda u Prijepolju, koji je izabran za sudiju Osnovnog suda u Prijepolju, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Prijepolju, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U UŽICU Branka Janković, sudija Opštinskog suda u Užicu, koja je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Užicu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Užicu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

APELACIONI SUD U NIŠU Bata Cvetković, sudija Vrhovnog suda Srbije, koji je izabran za sudiju Vrhovnog kasacionog suda, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Apelacionog suda u Nišu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U VRANjU Staniša Mihajlović, sudija Opštinskog suda u Vranju, koji je izabran za sudiju Višeg suda u Vranju, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Vranju, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U VRANjU Staniša Kačenkov, sudija Opštinskog suda u Vranju, koji je izabran za sudiju Osnovnog suda u Vranju, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Vranju, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U K. MITROVICI Nikola Kabašić, sudija Opštinskog suda u Vučitrnu, koji je izabran za sudiju Višeg suda u Kosovskoj Mitrovici, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Kosovskoj Mitrovici, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U K. MITROVICI Dragica Jakovljević, sudija Opštinskog suda u Kosovskoj Mitrovici, koja je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Kosovskoj Mitrovici, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U LESKOVCU Goran Stanojević, sudija Opštinskog suda u Leskovcu koji je izabran za sudiju Višeg suda u Leskovcu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Leskovcu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U LESKOVCU Nebojša Lazić, sudija Opštinskog suda u Leskovcu, koji je izabran za sudiju Osnovnog suda u Leskovcu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Leskovcu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U NIŠU Ivan Bulatović, sudija Okružnog suda u Nišu koji je izabran za sudiju Višeg suda u Nišu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Nišu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U NIŠU Saša Bošković, sudija Okružnog suda u Nišu koji je izabran za sudiju Višeg suda u Nišu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Nišu počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U PROKUPLjU Milomir Obradović, sudija Opštinskog suda u Knjaževcu koji je izabran za sudiju Višeg suda u Prokuplju, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Prokuplju, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U PROKUPLjU Slavoljub Miletić, sudija Opštinskog suda u Kuršumliji, koji je izabran za sudiju Osnovnog suda u Prokuplju, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Prokuplju, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U PIROTU Zoran Kolev, sudija Opštinskog suda u Dimitrovgradu, koji je izabran za sudiju Višeg suda u Pirotu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Pirotu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U PIROTU Danijela Kostić, sudija Opštinskog suda u Pirotu, koja je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Pirotu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Pirotu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

APELACIONI SUD U NOVOM SADU Slobodan Nadrljanski, sudija Okružnog suda u Novom Sadu, koja je izabrana za sudiju Apelacionog suda u Novom Sadu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U ZRENjANINU Biljana Martinović, sudija Okružnog suda u Zrenjaninu koja je izabrana za sudiju Višeg suda u Zrenjaninu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Zrenjaninu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U ZRENjANINU Jasmina Stankov-Babić, sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu, koja je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Zrenjaninu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Zrenjaninu počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U KIKINDI Nataša Ivetić, sudija Opštinskog suda u Kikindi, koja je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Kikindi, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Kikindi, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U NOVOM SADU Zora Jamušakov, sudija Opštinskog suda u Bačkoj Palanci koja je izabrana za sudiju Višeg suda u Novom Sadu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Novom Sadu počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U NOVOM SADU Vidoje Mitrić, sudija Opštinskog suda u Novom Sadu koji je izabran za sudiju Višeg suda u Novom Sadu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Sadu počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U PANČEVU Vesna Vuković, sudija Opštinskog suda u Pančevu, koja je izabrana za sudiju Višeg suda u Pančevu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Pančevu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U VRŠCU Cveta Kajević-Grubešić, sudija Opštinskog suda u Vršcu, koja je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Vršcu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Vršcu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U PANČEVU Bojan Veličković, sudija Opštinskog suda u Pančevu, koji je izabran za sudiju Osnovnog suda u Pančevu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Pančevu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U SOMBORU Radmila Vujin, sudija Okružnog suda u Somboru, koja je izabrana za sudiju Višeg suda u Somboru, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Somboru, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U SOMBORU Melita Pasa, sudija Opštinskog suda u Somboru, koja je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Somboru, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Somboru, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U S. MITROVICI Goran Gnjidić, sudija Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici, koji je izabran za sudiju Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U S. MITROVICI Zorica Radekić-Korica, sudija Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici, koja je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

VIŠI SUD U SUBOTICI Ferenc Molnar, sudija Okružnog suda u Subotici, koji je izabran za sudiju Višeg suda u Subotici, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Subotici, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

OSNOVNI SUD U SUBOTICI Sonja Vidanović, sudija Opštinskog suda u Subotici, koja je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Subotici, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Subotici, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

UPRAVNI SUD Slađana Bojović, sudija Okružnog suda u Beogradu, koja je izabrana za sudiju Upravnog suda, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Upravnog suda počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

PRIVREDNI APELACIONI SUD Miroslav Nikolić, sudija Trgovinskog suda u Pančevu, koji je izabran za sudiju Privrednog apelacionog suda, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU Zlatan Dimitrić, sudija Trgivinskog suda u Kraljevu, koji je izabran za sudiju Privrednog apelacionog suda , postavlja se za vršioca funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

PRIVREDNI SUD U VALjEVU Jasmina Igić-Matić, sudija Trgovinskog suda u Valjevu, koja je izabrana za sudiju Privrednog suda u Valjevu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Privrednog suda u Valjevu , počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU Jasmina Popović, sudija Trgovinskog suda u Zaječaru, koja je izabrana za sudiju Privrednog suda u Zaječaru, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Privrednog suda u Zaječaru , počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

PRIVREDNI SUD U ZRENjANINU Aleksandar Stoiljkovski, sudija Trgovinskog suda u Zrenjaninu, koji je izabran za sudiju Privrednog suda u Zrenjaninu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Privrednog suda u Zrenjaninu, počev od 1. januara 2010.godine, do izbora predsednika tog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALjEVU Milena Bakšunović, sudija Trgovinskog suda u Kraljevu koja je izabrana za sudiju Privrednog suda u Kraljevu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Privrednog suda u Kraljevu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU Radovan Đurić, sudija Trgovinskog suda u Kragujevcu, koji je izabran za sudiju Privrednog suda u Kragujevcu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Privrednog suda u Kragujevcu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU Stanimir Marković, sudija Trgovinskog suda u Leskovcu, koji je izabran za sudiju Privrednog suda u Leskovcu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Privrednog suda u Leskovcu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU Olivera Jovanović, sudija Trgovinskog suda u Nišu koja je izabrana za sudiju Privrednog suda u Nišu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Privrednog suda u Nišu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU Goran Crevar, sudija Trgovinskog suda u Novom Sadu, koji je izabran za sudiju Privrednog suda u Novom Sadu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Privrednog suda u Novom Sadu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU Siniša Nedeljković, sudija Trgovinskog suda u Požarevcu, koji je izabran za sudiju Privrednog suda u Požarevcu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Privrednog suda u Požarevcu počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

PRIVREDNI 24 , SUD U SOMBORU Aleksandra Pozder, sudija Trgovinskog suda u Somboru, koja je izabrana za sudiju Privrednog suda u Somboru, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Privrednog suda u Somboru počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI Katica Popović, sudija Trgovinskog suda u Sremskoj Mitrovici, koja je izabrana za sudiju Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI Ilona Stajić, sudija Trgovinskog suda u Subotici, koja je izabrana za sudiju Privrednog suda u Subotici, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Privrednog suda u Subotici, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

PRIVREDNI SUD U UŽICU Jasminka Obućina, sudija Trgovinskog suda u Užicu, koja je izabrana za sudiju Privrednog suda u Užicu, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Privrednog suda u Užicu, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU Danka Majstorović, sudija Trgovinskog suda u Čačku, koja je izabrana za sudiju Privrednog suda u Čačku, postavlja se za vršioca funkcije predsednika Privrednog suda u Čačku, počev od 1. januara 2010. godine, do izbora predsednika tog suda.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net