<< VESTI | | 23.12.2009 17:44

 

Koji kandidati za sudije se prvi put biraju?

Jedan broj sudija biraće Skupština Srbije. Ko su kandidati?

Napetost oko izbora sudija preneta je u Skupštinu Srbije, koja je nadležna za izbor sudija i tužilaca koje se prvi put biraju.

Poslanici Skupštine Srbije završili su u sredu 23. decembra razmatranje predloga kadrovskih odluka iz oblasti pravosuđa koje je formulisali Visoki savet sudstva (za sudije koji se prvi put birao) i Državno veće tužilaca (za tužioce) Poslanici će su danu za glasanje glasati o odluci o izboru sudija na trogodišnji mandat u sudovima opšte i posebne nadležnosti, koji će započeti mandat 1. januara 2010. Skupštinsku raspravu obeležila je polemika između šefa poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije (DSS) Miloša Aligrudića i predsednice Visokog saveta sudstva Nate Mesarović.

"Kako je moguće da se Nata Mesarović poziva ovde pred vama na bilo kakvu vrstu kriterijuma i objektivnosti kada sedi u organu koji bira njenog rođenog sina za mesto u sudu? Kako da imam poverenja u Mesarović? Čestitam za sina, dobro je da u porodici postoji sudska tradicija", kazao je Aligrudić.

Komentarišući reizbor svog sina, Nata Mesarović je rekla da on ima 13 godina radnog staža, da je fakultet završio sa 24 godine, te da nije jedini sin nekog nosioca pravosudne funkcije koji je reizabran.

Listu sudija koje skupština treba da izabere, a koje je Visoki savet sudstva predložio Skupštini možete pročitati ovde:

PODRUČJE APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

Sudije Apelacionog suda u Beogradu:

1. SANTOVAC MELANIJA sudijski pomoćnik VRHOVNI SUD SRBIJE

2. STANIĆ MILAN advokat ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

Sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu:

1. ADAMOVIĆ VESNA sudijski pomoćnik TREĆI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD

2. BOŠKOVIĆ MARIJA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

3. BRAŠANAC JELENA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

4. BURSAĆ ZORAN sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

5. VRHOVŠEK VLADIMIR sudijski pomoćnik TRGOVINSKI SUD U BEOGRADU

6. VUKČEVIĆ-JOVANOVIĆ VLADANA sudijski pomoćnik DRUGI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD

7. ĐURIĆ OLIVERA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

8. ĐURIČIĆ ALEKSANDAR sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

9. JEVĐENIJEVIĆ ŽIVKO sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

10. KERANOVIĆ SLOBODAN sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

11. KOŠ DANIJELA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

12. MARIĆ KSENIJA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

13. MIKIĆ NIKOLA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

14. MILETIĆ VLADIMIR sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

15. MILjKOVIĆ LjUDMILA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

16. NIKITOVIĆ IDA sudijski pomoćnik PRVI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD

17. PEKOVIĆ SAVIĆ MAJA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

18. PERIŠIĆ ALEKSANDAR sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

19. PETRIČEVIĆ-MILISAVLjEVIĆ NATAŠA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

20. POPOVIĆ-PETROVIĆ ANjA sudijski pomoćnik DRUGI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD

21. RAMIĆ IVANA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

22. STEFANOVIĆ DEJAN sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

23. TRIFUNOVIĆ ANA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

24. TRIFUNOVIĆ SNEŽANA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

25. ĆUIĆ MARINA sudijski pomoćnik ČETVRTI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD

Sudije Drugog osnovnog suda u Beogradu:

1. GALIĆ SVETLANA sudijski pomoćnik ČETVRTI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD

2. DANILOVIĆ JELENA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

3. MILOSAVLjEVIĆ PETKOVIĆ JELENA sudijski pomoćnik DRUGI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD

4. TRKULjA VASIĆ TANjA sudijski pomoćnik DRUGI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD

Sudije Osnovnog suda u Valjevu:

1. ANIČIĆ ALEKSANDAR sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD UB

2. JANKIĆEVIĆ BILjANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD VALjEVO

3. MARKOVIĆ VERICA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD OSEČINA

4. OBRADOVIĆ ANA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD VALjEVO

Sudije Osnovnog suda u Boru:

1. MILADINOVIĆ LjILjANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BORU

2. PRVULOVIĆ MARINA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BORU

Sudije Osnovnog suda u Zaječaru:

1. ŽIVKOVIĆ SAŠA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD ZAJEČAR

2. NIKOLIĆ VLADAN sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD ZAJEČAR

3. NIKOLIĆ MILAVEC HELENA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD ZAJEČAR

4. RISTIĆ ANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SOKOBANjI

5. ČOLOVIĆ MILENA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD ZAJEČAR

Bira se za sudiju Višeg suda u Požarevcu:

1. STANOJLOVIĆ DRAGAN ADVOKAT ADVOKATSKA KOMORA POŽAREVAC

Sudije Osnovnog suda u Smederevu:

1. JOCIĆ MARKO sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD SMEDEREVO

2. KALENIĆ DARKO sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SMEDEREVU

3. MARJANOVIĆ VANjA skeratar PREDŠKOLSKE USTANOVE U SMEDEREVSKOJ PALANCI

4. MILOŠEVIĆ JELENA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD SMEDEREVO

5. STANIMIROVIĆ ĐURICA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD VELIKA PLANA

Sudije Osnovnog suda u Loznici:

1. ARSENIĆ SAŠA advokat ADVOKATSKA KOMORA ŠAPCA

2. BRANKOVIĆ DANIJELA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD KRUPANj

3. ĆIRIĆ-MATIĆ RADENA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD LOZNICA

Sudije Osnovnog suda u Šapcu:

1. BOŽIĆ SLAVICA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD RUMA

2. ILIĆ-LAZIĆ NEVENA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD ŠABAC

3. MIHAILOVIĆ MIRJANA prosvetni inspektor OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ŠABAC

4. MIHAJLOVIĆ DUŠAN sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD SREMSKA MITROVICA

5. MIHAJLOVIĆ MARIJA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD SREMSKA MITROVICA

6. STANISAVLjEVIĆ JELENA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD RUMA

7. ŠAŠIĆ BILjANA advokat ADVOKATSKA KOMORA ŠAPCA

II

PODRUČJE APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU

Sudije Osnovnog suda u Jagodini:

1. JOVANOVIĆ BARBARA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD JAGODINA

2. MILANOVIĆ ŽARKO advokat ADVOKATSKA KOMORA KRAGUJEVCA

3. TAŠKOVIĆ JASMINA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD JAGODINA

Sudije Osnovnog suda u Paraćinu:

1. BRDAR MILICA advokat ADVOKATSKA KANCELARIJA KRAGUJEVCA

2. ŽIVORADOVIĆ OLIVERA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD JAGODINA

3. JABLANOVIĆ GORAN sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD DESPOTOVAC

4. JAKOVLjEVIĆ LjILjANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD PARAĆIN

5. KRVAVAC SLAĐANA advokat ADVOKATSKA KOMORA KRAGUJEVCA

Sudije Osnovnog suda u Kragujevcu:

1. ANTONIJEVIĆ SONjA sudijski pomoćnik TRGOVINSKI SUD U KRAGUJEVCU

2. BABIĆ MILAN sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD ARANĐELOVAC

3. BAKOVIĆ NENAD sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD KRAGUJEVAC

4. BOŠKOVIĆ PREDRAG pomoćnik direktora JP PREDUZEĆE Sudije IZGRADNjU GRADA KRAGUJEVCA

5. BUĐEVAC ALEKSANDAR sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD KRAGUJEVAC

6. VUKOVIĆ JELENA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD KRAGUJEVAC

7. DABIĆ JELENA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD KRAGUJEVAC

8. ĐORĐEVIĆ DRAGAN sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD KRAGUJEVAC

9. JANKOVIĆ JELENA šef odseka biraju se za sudijeljudske resurse MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA R SRBIJE

10. KRIVČEVIĆ DRINKA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD KRAGUJEVAC

11. LEVAJAC SLOBODAN advokat ADVOKATSKA KOMORA KRAGUJEVCA

12. MILOVANOVIĆ VERICA savetnik REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

13. MILOVANOVIĆ VESNA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD KRAGUJEVAC

14. MILOSAVLjEVIĆ ANA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD KRAGUJEVAC

15. NEDELjKOVIĆ MILOSAV starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LAPOVU

16. PETROVIĆ NATAŠA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

17. PETROVIĆ SLOBODAN sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD ČAČAK

18. PREŠIĆ ALEKSANDRA advokat ADVOKATSKA KOMORA KRAGUJEVCA

19. RAČIĆ IVANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD KRAGUJEVAC

20. STANOJLOVIĆ ANKICA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD ARANĐELOVAC

21. STEVANOVIĆ BRATISLAV advokat ADVOKATSKA KOMORA KRAGUJEVCA

22. ĆUPRIĆ SVETLANA rukovodilac grupe biraju se za sudijeporeske prekršaje PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR KRAGUJEVAC

23. FILIPOVIĆ MARIJA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD KRAGUJEVAC

24. ČOLOVIĆ SUZANA advokat ADVOKATSKA KOMORA KRAGUJEVCA

Sudije Osnovnog suda u Kruševcu:

1. GOČMANAC RADA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRUŠEVCU

2. JANKOVIĆ DRAGANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRUŠEVCU

3. MAJSTOROVIĆ BILjANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRUŠEVCU

4. MIJATOVIĆ MLADEN advokat ADVOKATSKA KOMORA ČAČKA

5. RADOJKOVIĆ SVETLANA diplomirani pravnik SLUŽBA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BRUS

6 TIPSAREVIĆ MLADEN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BRUSU

Sudije Osnovnog suda u Kraljevu:

1. ALEKSIĆ SNEŽANA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD KRALjEVO

2. GOČANIN BILjANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD VRNjAČKA BANjA

3. DESPOTOVIĆ KRISTINA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRALjEVU

4. MILOVIĆ KOLAREVIĆ MIRJANA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD KRALjEVO

5. SAKOS SLAVICA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD KRALjEVO

6. STANIŠIĆ MIRJANA sudijski pomoćnik TRGOVINSKI SUD U KRALjEVU

7. STEFANOVIĆ DRAGAN starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRALjEVU

8. TAPUŠKOVIĆ SELENA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD KRALjEVO

9. UROŠEVIĆ DRAGAN sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD KRALjEVO

10. ŠĆEPOVIĆ MILA javni pravbranilac GRAD KRALjEVO

Sudije Osnovnog suda u Novom Pazaru:

1. GOJGIĆ ĐORĐE sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NOVA VAROŠ

2. DIMITRIJEVIĆ DRAGAN sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD KRALjEVO

3. ŽUPLjANIN MEHDIJA izvršilac na poslovima pravne pomoći GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR

4. KOZLOV IGOR advokat ADVOKATSKA KOMORA ČAČAK

5. LUKOVIĆ VESNA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI PAZAR

6. MRVIĆ MILENA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NOVI PAZAR

7. RAMIČEVIĆ ADEM javni pravobranilac OŠTINSKO JAVNO PRAVOGRANILAŠTVO TUTIN

8. ČENGIĆ SAMIRA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD SJENICA

9. ČORBIĆ SPASOJE sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NOVI PAZAR

10. ŠEMOVIĆ ALADIN MR sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NOVI PAZAR

III

PODRUČJE APELACIONOG SUDA U NIŠU

Sudije Apelacionog suda u Nišu:

1. PANTIĆ ALEKSANDAR ADVOKAT ADVOKATSKA KOMORA NIŠ

Sudije Osnovnog suda u Vranju:

1. ARSIĆ SUZANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD VRANjE

2. ZLATKOVIĆ VESNA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD PREŠEVO

3. JANIĆIJEVIĆ MARIJA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD VRANjE

4. MILETIĆ GORICA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD VRANjE

5. MILOSAVLjEVIĆ SRBOLjUB advokat ADVOKATSKA KOMORA NIŠA

6. MITIĆ DRAGAN savetnik REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

7. POPOVIĆ SANDRA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD SURDULICA

8. RAMADANI TAFUŠ sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BUJANOVCU

9. SLAVKOVIĆ ZORKA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD VRANjE

10. STANKOVIĆ STOJADIN savetnik REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO - ODELjENjE U LESKOVCU

11. STOIČKOV VELIN advokat ADVOKATSKA KOMORA NIŠ

12. STOJEVIĆ MILENA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD VRANjE

13. STOJKOVIĆ SANjA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD SURDULICA

14. STOJMENOVIĆ SUNČICA šef službe biraju se za sudijepravne i opšte poslove JUGOISTOK DOO NIŠ

15. TOMIĆ ALEKSANDRA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD VLADIČIN HAN

16. TOŠIĆ ARSIĆ ALEKSANDRA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD VRANjE

17. FILIPOVIĆ STOJAN starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BUJANOVCU

Sudije Osnovnog suda u Leskovcu:

1. ZVEZDANOVIĆ SRĐAN sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD LESKOVAC

2. ZLATANOVIĆ SAŠA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD LESKOVAC

3. JANKOVIĆ BOŽIDAR gradski javni pravobranilac SKUPŠTINA OPŠTINE LESKOVAC

4. RAJKOVIĆ ČASLAV sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD LESKOVAC

5. STANIŠIĆ OLIVERA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD LEBANE

6. STANKOVIĆ GORAN sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD LESKOVAC

7. STEVANOVIĆ ALEKSANDRA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD LESKOVAC

8. STOJANOVIĆ ZORAN sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD LESKOVAC

9. TRENČIĆ DEJAN sudijski pomoćnik TRGOVINSKI SUD U LESKOVCU

10. CAKIĆ MIROLjUB sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD LESKOVAC

Sudije Osnovnog suda u Nišu:

1. ADAMOVIĆ ČOLIĆ DRAGANA diplomirani pravnik TEHNOPROCES AD NIŠ

2. ARANĐELOVIĆ JELENA advokat ADVOKATSKA KOMORA NIŠ

3. BOŠKOVIĆ IRENA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD BRUS

4. VELOJIĆ DUŠICA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD KNjAŽEVAC

5. VIDANOVIĆ MAJA sudijski pomoćnik TRGOVINSKI SUD U NIŠU

6. VUKOJIČIĆ ANA advokat ADVOKATSKA KOMORA NIŠA

7. DELIĆ MILAN sudijski pomoćnik TRGOVINSKI SUD U NIŠU

8. ZLATKOVIĆ MILICA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NIŠ

9. IGNjATOVIĆ-PEJČIĆ JELENA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NIŠ

10. JOVANOVIĆ ZORICA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NIŠ

11. KOSTIĆ SANjA diplomirani pravnik PD EMPRESA DOO NIŠ

12. LUKIĆ ANA advokat ADVOKATSKA KOMORA NIŠ

13. MILADINOVIĆ JASMINA rukovodilac služba biraju se za sudijepravne i karovske poslove JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, RJ NIŠ

14. MILADINOVIĆ-PEŠIĆ VALENTINA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NIŠ

15. MILENKOVIĆ ALEKSANDRA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NIŠ

16. MILETIĆ GORDANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD KURŠUMLIJA

17. MILETIĆ SNEŽANA opštinski javni pravobranilac OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE SOKOBANjA

18. MITROVIĆ TANjA advokat ADVOKATSKA KOMORA NIŠ

19. RADIVOJEVIĆ MIŠKO sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NIŠ

20. RADOJČIĆ ZORICA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NIŠ

21. RANKOVIĆ TONIO advokat ADVOKATSKA KOMORA NIŠ

22. SIMIĆ JASNA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ALEKSINCU

23. SIMOVIĆ MILENA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NIŠ

24. STAMENKOVIĆ BILjANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NIŠ

25. STOJKOVIĆ MILjANA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NIŠ

Bira se za sudiju Višeg suda u Prokuplju:

1. RAKIĆ IVAN advokat ADVOKATSKA KOMORA NIŠ

Sudije Osnovnog suda u Prokuplju:

1. VESELINOVIĆ VERICA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD PROKUPLjE

2. MAKSIĆ DRAGANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD PROKUPLjE

3. MARKOVIĆ VLADANKA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD PROKUPLjE

4. MILADINOVIĆ DEJAN sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD PROKUPLjE

5. MILETIĆ GORDANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD KURŠUMLIJA

6. MILOSAVLjEVIĆ DEJAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PROKUPLjU

7. MILOŠEVIĆ LjUBIŠA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ŽITORAĐI

8. PAJEVIĆ OLGICA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD PROKUPLjE

9. STAMENKOVIĆ VESNA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PROKUPLjU

10. ĆIRIĆ JOVANKA advokat ADVOKATSKA KOMORA NIŠ

Sudije Osnovni sud u Pirotu:

1. ĐURĐIĆ GORAN pravni zastupnik FILIJALA RF PIO U PIROTU

2. MARINKOVIĆ DIMITROV SVETLANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD DIMITROVGRAD

3. MIRČIĆ-ĆIRIĆ ZORA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD PIROT

4. MITIĆ RATKO advokat ADVOKATSKA KOMORA NIŠ

5. NIKOLIĆ IVAN sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD PIROT

6. RISTIĆ IRENA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD BABUŠNICA

7. SOKOLOVIĆ SANjA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD KNjAŽEVAC

8. TRIČKOVIĆ KAJA advokat

IV

PODRUČJE APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU

Bira se za sudiju Osnovnog suda u Vršcu:

1. ANKIĆ MILORAD sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD VRŠAC

Bira se za sudiju Osnovnog suda u Zrenjaninu:

1. TADIN VRAČEVIĆ ZORANKA javni pravobranilac OPŠTINA SEČANj

Sudije Osnovnog suda u Novom Sadu:

1. BERAK SANjA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NOVI SAD

2. BOJOVIĆ VESNA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI SAD

3. VOJNOVIĆ NATAŠA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI SAD

4. VRANjEŠEVIĆ-TOVILOVIĆ JELENA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NOVI SAD

5. VUJOVIĆ KATARINA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI SAD

6. VUKAŠINOVIĆ EVA savetnik zaštitu ljudskih prava POKRAJINSKI OMBUDSMAN

7. GAVANSKI SANDRA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI SAD

8. GLAVAŠKI GORDANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD BEČEJ

9. GOJKOVIĆ SANjA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI SAD

10. DROBAC MIRJANA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI SAD

11. DIMITRIJEVIĆ MIRJANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NOVI SAD

12. DUŠIĆ VESNA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI SAD

13. ŽARKOVIĆ TATJANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NOVI SAD

14. ŽIVKOVIĆ ZORAN sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NOVI SAD

15. IVKOVIĆ VLADIMIR sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD VRBAS

16. KNEŽEVIĆ DUBRAVKA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI SAD

17. KONjOVIĆ KSENIJA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI SAD

18. KUCURAC TAMARA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI SAD

19. LEMIĆ NATAŠA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI SAD

20. MALETIN RADENKO advokat ADVOKATSKA KOMORA VOJVODINE

21. MALI JADRANKA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI SAD

22 MARKOVIĆ MIRJANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NOVI SAD

23. MEDAN DRAGICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BAČKOJ PALANCI

24 MOMČILOVIĆ DRAGANA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI SAD

25 MUSIĆ ALEKSANDRA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NOVI SAD

26. MUTIBARIĆ DRAGAN sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NOVI SAD

27. NANIĆ RADMILA advokat ADVOKATSKA KOMORA VOJVODINE

28. NAUMOV TATJANA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI SAD

29. NIKOLIĆ NATAŠA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NOVI SAD

30. NIKOLČIĆ MIRELA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NOVI SAD

31. PEJOVIĆ DRAGANA sudijski pomoćnik TRGOVINSKI SUD U NOVOM SADU

32. PERIĆ SANjA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI SAD

33. POPOVIĆ RADMILA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD TEMERIN

34 POPOVIĆ LjUBOMIR sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SUBOTICI

35. PUPOVIĆ SRĐAN sudijski pomoćnik TRGOVINSKI SUD U NOVOM SADU

36. RUSKOVSKI-DOROGHAZI LEONA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NOVI SAD

37 SAVIĆ JASMINA sudijski pomoćnik TRGOVINSKI SUD U NOVOM SADU

38. SAVIĆ SRĐAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

39. SIMIĆ DUŠKA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NOVI SAD

40. STAMENIĆ ANA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI SAD

41. TOT TIMEA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI SAD

42. ŠTULA RADOMIR sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NOVI SAD

43. ŠUVAKOVIĆ PAVLE sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NOVI SAD

Sudije Osnovnog suda u Pančevu:

1. BROVET TAMARA sudijski pomoćnik PRVI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD

2. DIMITROVIĆ-DOCI ANĐELKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KOVAČICI

3. MRDAK MR SVETOZAR sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PANČEVU

4. TANASKOVIĆ MAJA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

Sudije Osnovnog suda u Somboru:

1. VUJAŠKOVIĆ-SEJAMANOVIĆ BRANKA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD SOMBOR

2. ĐISALOV MIROSLAV šef odseka utvrđivanje i naplatu izvornih prihoda OPŠTINSKA UPRAVA KULA

3. MASTILOVIĆ ANGELA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SOMBORU

4. MILENKOVIĆ ERŽEBET advokat ADVOKATSKA KOMORA VOJVODINE

5. OVCIN PRVOSLAV sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD SOMBOR

6. SMILjANIĆ GORDANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD SOMBOR

7. FRIDRIH NADA javni pravobranilac opštine Sombor JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE SOMBOR

Sudije Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici:

1. BALAĆ DARKO sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD SREMSKA MITROVICA

2. BATALO VESNA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD RUMA

3. JEROTIJEVIĆ BILjANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD SREMSKA MITROVICA

4. MARTINOVIĆ BEGOVIĆ BILjANA samostalni stručni saradnik biraju se za sudijeimovinsko-pravne poslove OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE RUMA

5. NEBRIGIĆ BRANISLAV sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD RUMA

6. PARLIĆ BILjANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD SREMSKA MITROVICA

7. TRNINIĆ BRANISLAV sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD SREMSKA MITROVICA

8. CVIJETIĆ SOFIJA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD SREMSKA MITROVICA

9. CIRBA MIROSLAV sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD ŠID

10. ŠIVOLjSKI NATAŠA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD SREMSKA MITROVICA

Bira se za sudiju Osnovnog suda u Subotici:

1. BUČU ARPAD sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SENTI

V

UPRAVNI SUD

Sudije Upravnog suda:

1. VUKAŠINOVIĆ JASMINKA načelnik REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD BEOGRAD

2. ĐOKIĆ BRATISLAV pomoćnik ministra MINISTARSTVO Sudije DRŽAVNU UPRAVI I LOKALNU SAMOUPRAVU

3. JEVTIĆ LjILjANA sudijski pomoćnik VRHOVNI SUD SRBIJE

4. JOVANOVIĆ DRAGAN sekretar SKUPŠTINE GRADA NIŠA

5. JONAŠ PAVEL opštinski javni pravobranilac OPŠTINA KOVAČICA

6. PETROVIĆ OLGA zamenik gradskog javnog pravobranioca GRADSKI JAVNI PRAVOBRANILAC KRAGUJEVCA

7. RELjIĆ ZORAN savetnik USTAVNI SUD SRBIJE

8. STANOJEV DR VLADAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

9. TEŠIĆ MILORAD advokat ADVOKATSKA KOMORA NIŠA

10. TIŠMA-JOVANOVIĆ JELENA sudijski pomoćnik VRHOVNI SUD SRBIJE

11. UROŠEVIĆ RUŽA sudijski pomoćnik VRHOVNI SUD SRBIJE

12. ČUKIĆ BRATISLAV sudijski pomoćnik VRHOVNI SUD SRBIJE

VI

PRIVREDNI SUDOVI

Sudije Privrednog suda u Beogradu:

1. ŽERAJIĆ BRANKA sudijski pomoćnik VIŠI TRGOVINSKI SUD

2. KNEŽEVIĆ MARIJA sudijski pomoćnik VIŠI TRGOVINSKI SUD

3. POPOVIĆ TIJANA advokat ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

Sudije Privrednog suda u Kragujevcu:

1. STOJANOVIĆ SNEŽANA advokat ADVOKATSKA KOMORA KRAGUJEVCA

2. TODOROVIĆ TATJANA advokat ADVOKATSKA KOMORA KRAGUJEVCA

Bira se za sudiju Privrednog suda u Kraljevu:

1. DUKIĆ DANIJELA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U KRALjEVU

Sudije Privrednog suda u Nišu:

1. VUKOSAVLjEVIĆ OBRADOVIĆ SNEŽANA šef odeljenja zastupanje JP ŽELEZNICE SRBIJE

2. KONTIĆ GORAN advokat ADVOKATSKA KOMORA NIŠ

3. PANIĆ BRANISLAVA advokat ADVOKATSKA KOMORA NIŠA

4. PEJIĆ LjILjANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NIŠU

Sudije Privrednog suda u Novom Sadu:

1. KOMŠIĆ SLOBODANKA specijalni saradnik VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD

Sudije Privrednog suda u Pančevu:

1. DUBAJIĆ GORDANA supervizor "PROCREDIT" BANKA

Bira se za sudiju Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici:

1. KALAĐURĐEVIĆ JELENA šef službe za pravne poslove JP AERODROM NIKOLA TESLA, BEOGRAD

Bira se za sudiju Privrednog suda u Somboru:

1. ČOKORILO ZORAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SUBOTICI

VII

VIŠI PREKRŠAJNI SUD

Sudije Višeg prekršajnog suda:

1. ANAU GABRIELA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

2. ADžEMOVIĆ SLAVICA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

3. BARAĆ DRAGICA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U KRALjEVU

4. BOŽIĆ GORAN sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

5. BOSILjČIĆ DRAGOMIRKA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U UŽICU

6. BRKIĆ SLAVICA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

7. VOJINOVIĆ BRANIMIR predsednik veća prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U KRALjEVU

8. VUKAJLOVIĆ MILORAD sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U NOVOM SADU

9. VUKOVIĆ STANKOVIĆ MARIJA sudijski pomoćnik VRHOVNI SUD SRBIJE

10. VULETIĆ VESNA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U NOVOM SADU

11. VUČIĆ BOJANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BELOJ PALANCI

12. GAVRILOVIĆ BILjANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VRNjAČKOJ BANjI

13. GAVRILOVIĆ GORDANA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U BEOGRADU

14. GOVEDARICA SNEŽANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

15. GOSTOJIĆ NADA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U NOVOM SADU

16. DAMNjANOVIĆ VESNA predsednik veća prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U BEOGRADU

17. DESPOTOVIĆ NATAŠA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U UŽICU

18. DIMITRIJEVIĆ LjILjANA predsednik veća prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U LESKOVCU

19. DIMITRIJEVIĆ MILANKA predsednik veća prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

20. DIMITRIJEVIĆ NEVENKA samostalni savetnik MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

21. DIMITRIJEVIĆ PREDRAG sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U LESKOVCU

22. DINULOVIĆ TATJANA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U ZAJEČARU

23. DOBRIVOJEVIĆ ZORKA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U VALjEVU

24. ĐERKOVIĆ NATAŠA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

25. ĐURIĆ MIRJANA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U NOVOM SADU

26. ĐUROVIĆ ANA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U BEOGRADU

27. ZEČAR KATARINA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

28. JANIĆIJEVIĆ LjUBINKA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

29. JANjETOVIĆ MIROSLAV sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U BEOGRADU

30. JEVTIĆ MIRJANA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

31. KATIĆ MILADA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U VALjEVU

32. KNEŽEVIĆ IVAN starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ALEKSANDROVCU

33. KOVIĆ MARKOVIĆ GORDANA sudijski pomoćnik VRHOVNI SUD SRBIJE

34. KORAĆ FELBAB ANĐELKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ZRENjANINU

35. KOSTADINOVIĆ LjUBIŠA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LESKOVCU

36. KRSTIĆ SLAĐANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NIŠU

37. LEKIĆ BRANKICA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U KRALjEVU

38. MARKOVIĆ MIRJANA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U LESKOVCU

39. MILENKOVIĆ DRAGICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NIŠU

40. MILENKOVIĆ SNEŽANA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

41. MILIKIĆ VERA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRALjEVU

42. MILIKIĆ DRAGANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN

PREKRŠAJE U NIŠU

43. MILIĆ LjILjANA predsednik veća prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U NIŠU

44. MILOVANOVIĆ ANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

45. MIĆIĆ MIRJANA predsednik veća prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U UŽICU

46. NIKITOVIĆ LjILjANA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

47. PANČIĆ NEVENKA predsednik veća prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U ZAJEČARU

48. PAŠALIĆ ZORAN starešina GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

49. PETROVIĆ MIROSLAV predsednik veća prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U SMEDEREVU

50. POPOVIĆ LEONIDA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U BEOGRADU

51. POPOVIĆ MILENA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BEČEJU

52. RADAK VERA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U NOVOM SADU

53. RAJIĆ JOVAN starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM KNEŽEVCU

54. SIMIĆ POPOVIĆ MALINA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

55. SPAHIĆ SLAVICA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U BEOGRADU

56. STANKOVIĆ SVETLANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NIŠU

57. STEVANOVIĆ MILOVAN starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

58. TUKAR MIRJANA predsednik veća prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U NOVOM SADU

59. ŠARKIĆ RADMILA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U BEOGRADU

60. ŠKRIPAC ZLATKO sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U NOVOM SADU

61. ŠOBOT BLAŽEVIĆ SVJETLANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

62. ŠUŠNjARA MIRJANA DR sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U BEOGRADU

Sudije Prekršajnog suda u Aranđelovcu:

1. DUKIĆ MILIJANA v.d. starešine OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ARANĐELOVCU

2. MILOVANOVIĆ MARICA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U TOPOLI

3. MILOŠEVIĆ MILA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U TOPOLI

4. STANIŠIĆ ZORICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ARANĐELOVCU

5. UROŠEVIĆ SNEŽANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD ARANĐELOVAC

Sudije Prekršajnog suda u Beogradu:

1. ALEKSIĆ ZORAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PEĆI

2. ALEKSIĆ SNEŽANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

3. ANĐUŠIĆ JELENA sudijski pomoćnik PRVI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD

4. ANTUNOVIĆ SLAVICA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

5. AŠKOVIĆ MIRJANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

6. BABIN VESNA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

7. BALjAK VESNA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

8. BANIĆ DRAGANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

9. BEJIĆ MIROSLAVA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

10. BELIĆ MILOVAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U GROCKOJ

11. BERDOVIĆ JELENA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

12. BJELOBABA RADOVAN sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

13. BOGAVAC PREDRAG sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

14. BOJOVIĆ BOGDAN sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

15. BONDžIĆ LjILjANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

16. BRKIĆ JASMINA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

17. BULATOVIĆ DUŠICA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

18. VASIĆ DRAGANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

19. VEŽA SRĐAN sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

20. VESELINOVIĆ MAJA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

21. VLAOVIĆ IVANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

22. GAJOVIĆ RUŽICA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

23. GLAVAŠ LELA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

24. GLIŠIĆ JASMINA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

25. GOLUBIČIĆ MARINA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

26. GRAHOVAC SVETLANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

27. DIMITRIJEVIĆ NADA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

28. ĐOKIĆ MIRJANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

29. ĐUKIĆ MITROVIĆ LjILjANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

30. ŽIVKOVIĆ BRANKA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

31. ZEC PAVLOVIĆ SNEŽANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZAPRKRŠAJE GRADA BEOGRADA

32. ZLATOVIĆ MARIJANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

33. JAKOVLjEVIĆ JELENA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

34. JANIĆIJEVIĆ TATJANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

35. JANKOVIĆ MILORAD sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U GROCKOJ

36. JOVANOVIĆ SVETLANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

37. JOVANOVIĆ-TIRELI DRAGANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

38. KAJGANIĆ SLAVICA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

39. KANTAR DRAGANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

40. KOVAČEVIĆ JOVA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

41. KONDIĆ MIRJANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

42. KONČAREVIĆ ANKA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

43. KORIĆANAC STANICA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

44. KOSOVIĆ NENAD sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BARAJEVU

45. LAZIN ANA sudijski pomoćnik PRVI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD

46. LUKIĆ-ĐORĐEVIĆ RADMILA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BARAJEVU

47. LjALjEVIĆ DIJANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

48. LjUŠIĆ BRANKICA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

49. MARINOVIĆ MILAN sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

50. MARIČIĆ ALEKSANDRA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

51. MARIČIĆ SNEŽANA samostalni savetnik MINISTARSTVO FINANSIJA

52. MARKOVIĆ GORDANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

53. MATIĆ DANIELA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

54. MATOVIĆ MILANKA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

55. MIJALKOVIĆ BILjANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

56. MIKANOVIĆ BRANKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U GROCKOJ

57. MILENIĆ-VESELINOVIĆ BILjANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

58. MILINKOVIĆ MILENA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

59. MILIĆ SLAĐANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

60. MILOŠEVIĆ GAZIVODA SLAVICA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

61. MILUTINOVIĆ GORAN sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

62. MILjKOVIĆ JASNA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

63. MIMICA MARIJA sudijski pomoćnik PRVI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD

64. MIRKOVIĆ DISIĆ SVETLANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

65. MIRKOVIĆ SNEŽANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

66. MITROVIĆ ŽANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

67. MITROVIĆ SLAVICA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

68. MLADENOVIĆ SLOBODAN sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

69. NEŠOVIĆ OLGA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

70. NINKOVIĆ BRANKA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

71. PAVIĆEVIĆ MILjANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

72. PEKIĆ MIRJANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U GROCKOJ

73. PETRIČEVIĆ NIKOLA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

74. PETROVIĆ LjILjANA sudijski pomoćnik PETI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD

75. PLANOJEVIĆ SVETLANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

76. POTEŽICA DUŠANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

77. PRICA SVETLANA sudijski pomoćnik ČETVRTI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD

78. PUPOVAC RADMILA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

79. RADOJIČIĆ ALEKSANDRA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

80. RADUNOVIĆ SLAĐANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

81. RAKIĆ SLOBODANKA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

82. RAKOVIĆ BILjANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

83. RISTIĆ JULKA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

84. RUŽIĆ JELENA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

85. SAVIĆ RADMILA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U GROCKOJ

86. SAVIĆ SUNČICA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

87. SAVIĆ-POPOVIĆ JASMINA sudijski pomoćnik PETI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD

88. SVILAR-JOVIĆ RADOJKA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

89. SERAFIMOVIĆ MITROVIĆ MAJA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

90. SIMIĆ JASMINA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

91. SLOVIĆ STOJANKA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

92. SOKOLOVIĆ DANICA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

93. SPASIĆ BILjANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRUŠEVCU

94. STANISAVLjEVIĆ LjILjANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

95. STANOJEVIĆ ANA sudijski pomoćnik VIŠI TRGOVINSKI SUD

96. STOJANOVIĆ TANjA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

97. STOJKOVIĆ DRAGANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZAPRREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

98. TANASKOVIĆ SLAVIŠA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PRIŠTINI

99. TATALOVIĆ KORNELIJA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

100. TODOROVIĆ SLAĐANA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD BEOGRAD

101. TOMIĆ OLIVERA sudijski pomoćnik PRVI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD

102. UROŠEVIĆ SNEŽANA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

103. UČAJEV JASNA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

104. CVIJETIĆ IRENA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

105. ČABRILO DESANKA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

106. ŠOŠKIĆ DRAGA sudija za prekršaje GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

107. ŠĆEKIĆ MARINA poreski inspektor MINISTARSTVO FINANSIJA- PORESKA UPRAVA-FILIJALA VRAČAR

Sudije Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci:

1. KONjIKUŠIĆ MIRJANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BAČU

2. MARIJANOVIĆ MILE starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BAČKOJ PALANCI

3. RESILI OMER sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BAČKOJ PALANCI

4. TARNOCI ZUZANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BAČKOM PETROVCU

5. ĆIRIĆ SNEŽANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BAČKOJ PALANCI

6. UROŠEV OLIVERA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BAČKOJ PALANCI

Sudije Prekršajnog suda u Bečeju:

1. BAŠIĆ SNEŽANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BEČEJU

2. KOLUNDžIJA TANjA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD BEČEJ

3. MALEŠEV DANIELA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD BEČEJ

4. MORVAI ĐULA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BEČEJU

5. TAKARIĆ ZOLTAN starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ŽABLjU

Sudije Prekršajnog suda u Valjevu:

1. ARSENIĆ SLAVOJKA v.d. starešine OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U UBU

2. BOŽOVIĆ OLGA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VALjEVU

3. VEŠOVIĆ RADOMIR sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U VALjEVU

4. ĐUKIĆ VESNA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U MIONICI

5. ĐURIĆ-NENADOVIĆ LjILjANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VALjEVU

6. ŽIVANOVIĆ DOBRILA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U UBU

7. JEREMIĆ SNEŽANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VALjEVU

8. KRSTAJIĆ NIKOLA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VALjEVU

9. KRSTIĆ STANICA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U OSEČINI

10. KRUNIĆ ZORAN starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LAJKOVCU

11. PALAVESTRIĆ ZORICA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U MIONICI

12. PANTELIĆ OLIVERA sudija za prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U VALjEVU

13. PERIĆ SONjA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VALjEVU

14. RAKIĆ GRUJIĆ BILjANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VALjEVU

15. RAKIĆ DRAGAN predsednik veća prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U VALjEVU

16. SANDIĆ NATAŠA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U UBU

17. SMILjANIĆ IVAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LjIGU

18. STEFANOVIĆ ZORAN v.d. starešine OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VALjEVU

19. STOJNIĆ ZORICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VALjEVU

20. TOMIĆ MARIJA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VALjEVU

21. ŠAKOVIĆ-DAMNjANOVIĆ JOVANA stručni saradnik OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VALjEVU

Sudije Prekršajnog suda u Vranju:

1. DOJČINOVIĆ LjUBINKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BUJANOVCU

2. ĐORĐEVIĆ MIODRAG sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VLADIČINOM HANU

3. LUKOVIĆ LEPOSAVA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SURDULICI

4. STANKOVIĆ DRAGAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VRANjU

5. STANKOVIĆ SLAĐANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VRANjU

6. STOŠIĆ SVETLANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VRANjU

7. SULjIMANI REŠAT sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BUJANOVCU

8. TRAJKOVIĆ GORAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VRANjU

Sudije Prekršajnog suda u Vršcu:

1. BERLOVAN LUĆIJAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN

PREKRŠAJE U VRŠCU

2. VEJIN MILA v.d. starešine OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VRŠCU

3. KORNIĆ RUZMARINKA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BELOJ CRKVI

4. NIKOLIĆ TATJANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VRŠCU

5. STOJIMIROV MLADEN starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BELOJ CRKVI

Sudije Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu:

1. BAJIĆ MIRA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U GORNjEM MILANOVCU

2. VASILIJEVIĆ MIRA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U GORNjEM MILANOVCU

3. ISAILOVIĆ VERICA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U GORNjEM MILANOVCU

4. LAZAREVIĆ MILA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U GORNjEM MILANOVCU

5. MARKOVIĆ GORAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U GORNjEM MILANOVCU

Sudije Prekršajnog suda u Zaječaru:

1. VIDENOVIĆ DRAGOSLAV starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ZAJEČARU

2. ĐORĐEVIĆ ŽIVANKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ZAJEČARU

3. KAMENOVIĆ MIRJANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ZAJEČARU

4. LUKIĆ VELIMIR starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KNjAŽEVCU

5. MILENKOVIĆ NENA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ZAJEČARU

6. MILOŠEVIĆ DUŠANKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ZAJEČARU

7. NIKOLIĆ VESNA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KNjAŽEVCU

8. PETROVIĆ ŽELjKA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SOKOBANjI

9. SAVIĆ SLAĐAN samostalni stručni saradnik GRADSKA UPRAVA ZAJEČAR

10. STANISAVLjEVIĆ MILENA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BORU

11. STOJIČIĆ NAĐENKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SOKOBANjI

12. CONIĆ IVICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KNjAŽEVCU

Sudije Prekršajnog suda u Zrenjaninu:

1. BJELICA SINIŠA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ZRENjANINU

2. GARDINOVAČKI DRAGANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ZRENjANINU

3. GATARIĆ JELENA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ZRENjANINU

4. DMITROVIĆ GORDANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ZRENjANINU

5. ISTRAT MIRJANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ZRENjANINU

6. KESIĆ SAVO sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ZRENjANINU

7. KIŠ EVA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ZRENjANINU

8. MAJSTOROVIĆ BOŠKO sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ZRENjANINU

9. PETROV SAVA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD ZRENjANIN

10. PRIBIŠIĆ ZORAN starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ŽITIŠTU

11. SARVAK EDITA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD ZRENjANIN

12. SMILjIĆ ZLATINKA sudija opštinskog organa prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SEČNjU

13. SUDARSKI RUŽICA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM BEČEJU

14. SURLA SVETLANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SEČNjU

15. TRIPIĆ RUŽICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ZRENjANINU

Sudije Prekršajnog suda u Jagodini:

1. JOVANOVIĆ BILjANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U DESPOTOVCU

2. MARKOVIĆ ČEDOMIRKA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U REKOVCU

3. MILETIĆ DRAGANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U JAGODINI

4. MILOSAVLjEVIĆ SLAVICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U JAGODINI

5. NIKODIJEVIĆ KONjEVIĆ MARINA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ĆUPRIJI

6. NIKOLIĆ TANjA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SVILAJNCU

7. PETROVIĆ NENAD starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ĆUPRIJI

8. RADOVANOVIĆ NATAŠA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SVILAJNCU

9. RISTIĆ SLAĐANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ĆUPRIJI

10. ŠIŠMANOVIĆ MILEVA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U JAGODINI

Sudije Prekršajnog suda u Kikindi:

1. ŽIVANKIĆ VLADIMIR sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KIKINDI

2. ISAKOVIĆ AZIZ sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM KNEŽEVCU

3. MILOŠEV LjUBISAV starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOJ CRNjI

4. PANDUROV NADA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KIKINDI

5. PERIZ MIROSLAV sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KIKINDI

6. PETROV NADA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KIKINDI

Sudije Prekršajnog suda u Kosovskoj Mitrovici:

1. AVRAMOVIĆ SNEŽANA v.d. starešine OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ZUBINOM POTOKU

2. BATKOVIĆ DANIJELA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KOSOVSKOJ MITROVICI

3. VIRIJEVIĆ TATIJANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LEPOSAVIĆU

4. VUKAŠINOVIĆ VESNA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KOSOVSKOJ MITROVICI

5. MARINKOVIĆ - JAKOVLjEVIĆ VERA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KOSOVSKOJ MITROVICI

6. MARJANOVIĆ JELENA v.d. starešine OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SRBICI

7. STANOJEVIĆ NADA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KOSOVSKOJ KAMENICI

8. STEVANOVIĆ LjILjANA v.d. predsednik veća prekršaje VEĆE PREKRŠAJE U PRIŠTINI

9. TANIĆ MILOSAVA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KOSOVSKOJ MITROVICI

10. TOPLIČEVIĆ NADA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KOSOVSKOJ MITROVICI

Sudije Prekršajnog suda u Kragujevcu:

1. GLAVONjIĆ JASMINA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

2. ĐURIĆ LELICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

3. ĐUSIĆ LIDIJA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

4. IVANOVIĆ OLIVERA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

5. JOTIĆ ZORICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

6. KARLIČIĆ LIDIJA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

7. KUČ DRAGAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

8. LEKIĆ SLAVICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

9. LIPOVIĆ DUŠICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KNIĆU

10. MEDAKOVIĆ DANIJELA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KNIĆU

11. MILIĆ MILANKA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KNIĆU

12. MILOVANOVIĆ NADA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

13. MILOJEVIĆ MIRJANA samostalni savetnik PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR KRAGUJEVAC

14. NIKOLIĆ VERA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

15. PAUNOVIĆ VESNA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

16. RAJOVIĆ SUZANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

Sudije Prekršajnog suda u Kraljevu:

1. VULETIĆ MIROSLAV sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U TRSTENIKU

2. ĐURAŠKOVIĆ VLADIMIR sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRALjEVU

3. ERAC NENAD sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRALjEVU

4. ZBILjIĆ MIRJANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U TRSTENIKU

5. IVANOVIĆ BORISLAV sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRALjEVU

6. MILIKIĆ VERA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRALjEVU

7. MILIĆEVIĆ-MAZIĆ BILjANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VARVARINU

8. NEDELjKOVIĆ SVETLANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRALjEVU

9. NOVKOVIĆ MARINKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRALjEVU

10. PLANOJEVIĆ ŽIVIĆ VERA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRALjEVU

11. POPOVIĆ SUZANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRALjEVU

12. ŠIPIĆ MILUNKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VRNjAČKOJ BANjI

Sudije Prekršajnog suda u Kruševcu:

1. BRAJOVIĆ ŽARKO sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRUŠEVCU

2. GMIJOVIĆ LIDIJA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRUŠEVCU

3. GOČMANAC MILKA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BRUSU

4. ĐORĐEVIĆ MARINA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VARVARINU

5. JAĆOVIĆ SVETLANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRUŠEVCU

6. JOVANOVIĆ IVAN starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VARVARINU

7. KRNETIĆ RADOMIRKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRUŠEVCU

8. MILOJKOVIĆ ZLATICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRUŠEVCU

9. MIHAJLOVIĆ IVICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PRIŠTINI

10. RAŠKOVIĆ SVETLANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ALEKSANDROVCU

11. STAMENKOVIĆ VESNA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ĆIĆEVCU

12. TOMIĆ DRAGIŠA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ĆIĆEVCU

13. ŠOKORAC DUBRAVKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRUŠEVCU

Sudije Prekršajnog suda u Lazarevcu:

1. ŽIVOJINOVIĆ MILICA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LAZAREVCU

2. IVIĆ GORDANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SOPOTU

3. IVKOVIĆ SNEŽANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LAZAREVCU

4. MASLOVARIĆ ORLE sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LAZAREVCU

5. MICIĆ ZVONIMIR sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LAZAREVCU

6. NEDELjKOVIĆ JOVICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PRIZRENU

7. RAKIĆ PREDRAG sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LAZAREVCU

8. RISOVIĆ NIKOLIĆ LjILjANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LAZAREVCU

Sudije Prekršajnog suda u Leskovcu:

1. ANĐELKOVIĆ LjUBIŠA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VLASOTINCU

2. BOŠKOVIĆ TIHOMIR sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LESKOVCU

3. VASILjKOVIĆ DRAGAN starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VLADIČINOM HANU

4. ĐORĐEVIĆ BRANISLAV sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LESKOVCU

5. ĐORĐEVIĆ ZORAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LESKOVCU

6. ZDRAVKOVIĆ ZORICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BUJANOVCU

7. MILOSAVLjEVIĆ GORAN starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U CRNOJ TRAVI

8. MITROVIĆ GORDANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LESKOVCU

9. RADOJEVIĆ SNEŽANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U MEDVEĐI

10. SPASIĆ JOVAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LESKOVCU

11. STANKOVIĆ SNEŽANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LEBANU

12. STOJKOVIĆ ACA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VLASOTINCU

13. TRAJKOVIĆ TATJANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LEBANU

Sudije Prekršajnog suda u Loznici:

1. ANTIĆ NEVENA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U MALOM ZVORNIKU

2. GRUJIČIĆ STANOJKA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LOZNICI

3. ZLATANOVIĆ STRAHINjA stručni saradnik za pravne poslove GRADSKA UPRAVA GRADA LOZNICE

4. IGNjATOVIĆ LjILjANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LOZNICI

5. KORAĆ ODOVIĆ VALENTINA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LOZNICI

6. MITROVIĆ ZORAN starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LjUBOVIJI

7. NOVAKOVIĆ ZORICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LOZNICI

8. OBRADOVIĆ SVETLANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LOZNICI

9. PERIŠIĆ MILICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LOZNICI

10. SIMIĆ ALEKSANDAR diplomirani pravnik GRADSKA UPRAVA GRADA LOZNICE

11. STEFANOVIĆ BUDIMIR sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRUPNjU

Sudije Prekršajnog suda u Mledenovcu:

1. ĐOKIĆ SLAĐANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SOPOTU

2. ŽIVANOVIĆ MARINA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U MLADENOVCU

3. PEŠIĆ DRAGAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U MLADENOVCU

4. TODOROVIĆ DUŠANKA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U MLADENOVCU

5. CESARAC NEVENKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U MLADENOVCU

Sudije Prekršajnog suda u Negotini:

1. BAKIĆ MILISAV starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U MAJDANPEKU

2. BOGDANOVIĆ SVETLANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KLADOVU

3. MILOSAVLjEVIĆ RADICA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NEGOTINU

4. PAJIĆ LjILjANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NEGOTINU

Sudije Prekršajnog suda u Nišu:

1. BEJATOVIĆ SAVIĆ TANjA šef odseka MINISTARSTVO FINANSIJA/REGIONALNI CENTAR NIŠ

2. VELINOV SVETLANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NIŠU

3. GUDžUGANOVIĆ PAVLOVIĆ SLAĐANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BELOJ PALANCI

4. DAMJANIĆ LELA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ALEKSINCU

5. DIMITRIJEVIĆ NADEŽDA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SVRLjIGU

6. ŽIVKOVIĆ MILIJANA advokat ADVOKATSKA KOMORA NIŠ

7. ZDRAVKOVIĆ SVETLANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ALEKSINCU

8. ZEKOVIĆ MILUTIN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PRIŠTINI

9. IGNjATOVIĆ ELIJANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD ALEKSINAC

10. JABLANOVIĆ HRISTINA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NIŠU

11. KRSTIĆ SUZANA v.d. starešine OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LIPLjANU

12. MARKOVIĆ MIŠEL pravni zastupnik RADIO TELEVIZIJA SRBIJE

13. MIHAJLOVIĆ SLAVIŠA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN

PREKRŠAJE U ALEKSINCU

14. MLADENOVIĆ JELENA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD NIŠ

15. NIKOLIĆ LjILjANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BUJANOVCU

16. STEFANOVIĆ BRATISLAV starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U RAŽNjU

17. STOJANOVIĆ MIRJANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PRIŠTINI

18. ĆIRKOVIĆ DRAGANA sekretar GERONTOLOŠKI CENTAR NIŠ

19. FILIPOVIĆ VESNA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NIŠU

20. CVJETKOVIĆ VERA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NIŠU

21. DžOMBIĆ MARIJA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD NIŠ

22. ŠPARAVALO NIKOLIĆ JASMINA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U LESKOVCU

Sudije Prekršajnog suda u Novom Pazaru:

1. BIOČANIN BRANKICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM PAZARU

2. BULIĆ MIHRIJA sam.stručni saradnik biraju se za sudijeimovinsko- pravne poslove OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE TUTIN

3. DERDEMEZ NAZIF starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U TUTINU

4. DRUŠTINAC RUBINA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM PAZARU

5. ZUMBEROVIĆ MURVETA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM PAZARU

6. ILIĆ SLAVKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM PAZARU

7. LOTINAC MERSADA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM PAZARU

8. MILOŠEVIĆ MILANKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM PAZARU

9. MIHAJLOVIĆ DESIMIR sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U DESPOTOVCU

10. MUSLIĆ BEHIDA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SJENICI

11. NIKOLIĆ LjILjANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BUJANOVCU

12. PETROVIĆ LjUBOMIR sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD RAŠKA

13. RADOMIROVIĆ MILAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM PAZARU

14. RAKOVIĆ MILOSAV sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U TUTINU

15. HADžIBEGOVIĆ RAMIZA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM PAZARU

Sudije Prekršajnog suda u Novom Sadu:

1. BOSANČIĆ-SVITIĆ IVANKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U TEMERINU

2. VARNICA DIKOVIĆ IVANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

3. VUJOVIĆ DRAGOMIR starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U TEMERINU

4. GABOROV VERA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

5. GOLUBOV ANITA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

6. ĐOKOVIĆ SVETLANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PRIJEPOLjU

7. ĐORĐEVIĆ DEJANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

8. ZARUBAC SOFIJA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

9. IVANKOVIĆ ĐORĐE sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

10. JOVANOVIĆ GORDANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

11. KOZARSKI KAMENKO sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

12. KOPRIVICA MOMČILO starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VRBASU

13. KOSOVAC OLIVERA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

14. LAZAREVIĆ JOVANKA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BEOČINI

15. LOČKI STEVAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U TITELU

16. LjUŠTINA MARINKOV OLGA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

17. MARAŠ KERAVICA NATAŠA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

18. MASLAK SLAVICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VRBASU

19. NADLAČKI DRAGANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

20. ODAVIĆ-SUKNOVIĆ OLIVERA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ZRENjANINU

21. ORLOVIĆ - CRVENI SVETLANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ŽABLjU

22. PEKOVIĆ JULIJA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

23. PRPA-VUKOBRAD VERA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

24. RADIĆ ILDIKO sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

25. RUŽIĆ GORANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

26. SAJED SVJETLANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

27. STOJANOVIĆ SNEŽANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

28. TADIĆ SVJETLANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VRBASU

29. CVEJIĆ MIRJANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VRBASU

30. ČATALINAC MIROSLAV sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOM SADU

Sudije Prekršajnog suda u Obrenovcu:

1. ĐOKIĆ MATIĆ SLAVICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U OBRENOVCU

2. ILIĆ JOVANKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U OBRENOVCU

3. KRSMANOVIĆ RUŽICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U OBRENOVCU

4. MATIĆ OLGA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U OBRENOVCU

5. SPASOJEVIĆ MIODRAG viši savetnik STRUČNA SLUŽBA ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Sudije Prekršajnog suda u Pančevu:

1. BLAGOJEVIĆ-BABIĆ JOVANKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PANČEVU

2. BODROŽIĆ STANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PANČEVU

3. VOJVODIČAN DRAGANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PANČEVU

4. VUKOSAVLjEVIĆ LjILjANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KOVINU

5. VUČETIĆ GORDANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PANČEVU

6. ILIĆ LjILjANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PANČEVU

7. KOŠUTIĆ LjILjANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PANČEVU

8. PANOVSKI BILjANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PANČEVU

9. PETROVIĆ DRAŠKO načelnik GRADSKA UPRAVA GRADA PANČEVA

10. SEKULIĆ GORICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PANČEVU

11. STOJANOV MIRJANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KOVINU

12. TODOROV BRANISLAVA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ALIBUNARU

13. UGRINOV DEČOV LjILjANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U OPOVU

14. FIZEŠAN ANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KOVAČICI

15. ŠURJANAC SLOBODAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KOVINU

Sudije Prekršajnog suda u Paraćinu:

1. ARSIĆ DRAGICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U JAGODINI

2. BODIROGA NEDELjKO sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PARAĆINU

3. JOKSIMOVIĆ LjILjANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PARAĆINU

4. RADOVANOVIĆ RADICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PARAĆINU

Sudije Prekršajnog suda u Pirotu:

1. MINIĆ MILIVOJE starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BABUŠNICI

2. NIKOLIĆ IVANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PIROTU

3. NIKOLIĆ SNEŽANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PIROTU

4. POPOVIĆ GORDANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PIROTU

5. STANKOV MILKO starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U DIMITROVGRADU

6. TODOROVIĆ OLIVERA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PIROTU

Sudije Prekršajnog suda u Požarevcu:

1. BAJIĆ VESNA sudijski pomoćnik OKRUŽNI SUD POŽAREVAC

2. BOGIĆEVIĆ VLADIMIR sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VELIKOM GRADIŠTU

3. BUKVIĆ BOŽANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U POŽAREVCU

4. VLADIĆ GORDANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U POŽAREVCU

5. DINČIĆ NATAŠA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U POŽAREVCU

6. ĐURĐEVIĆ JAGODA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U POŽAREVCU

7. JEREMIĆ BRANKO starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PETROVCU

8. MILIĆ GORAN starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KUČEVU

9. MILOVANOVIĆ MIRJANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VELIKOM GRADIŠTU

10. MIRČEVSKI PREDRAG sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PETROVCU

11. PAPIĆ ŽIVKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U POŽAREVCU

12. PETROVIĆ BOJAN starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ŽABARIMA

13. PETROVIĆ SLAVICA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U POŽAREVCU

14. STOJANOVIĆ SAŠA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U GOLUPCU

15. FLORIĆ MILADINOVIĆ LjILjANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U GOLUPCU

Sudije Prekršajnog suda u Požegi:

1. ANTOVIĆ BRANKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U POŽEGI

2. BEŠEVIĆ PREDRAG starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U IVANjICI

3. VESOVIĆ GORICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U POŽEGI

4. GAVRILOVIĆ BOŽIDAR sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U POŽEGI

5. ILINČIĆ DRAGA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ARILjU

6. ILIĆ SLOBODANKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U POŽEGI

7. JEKIĆ DRAGOVAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U IVANjICI

8. KOSTIĆ VESNA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KOSJERIĆU

9. RISTIĆ GORAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U POŽEGI

10. TODOROVIĆ MILA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ARILjU

Sudije Prekršajnog suda u Preševu:

1. HISENI HIDAJETE samostalni stručni saradnik OPŠTINA PREŠEVO

2. ŠKRLEC MIRJANA v.d. starešine OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PREŠEVU

Sudije Prekršajnog suda u Prijepolju:

1. VIDOVIĆ MOMČILO sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PRIBOJU

2. DIVAC SPOMENKA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PRIJEPOLjU

3. JANjUŠEVIĆ GOJKO sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PRIJEPOLjU

4. JASIKA VIDOJKO starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOJ VAROŠI

5. HADžIĆ BEHIJA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOJ VAROŠI

6. HADžIŠEHOVIĆ RAGIB sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PRIJEPOLjU

Sudije Prekršajnog suda u Prokuplju:

1. ALEKSIĆ MILOVAN starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KURŠUMLIJI

2. BIOČANIN ĐINĐIĆ MAJA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PROKUPLjU

3. VESIĆ ZORICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KURŠUMLIJI

4. DIKIĆ JADRANKA dipl. pravnik ZDRAVSTVENI CENTAR TOPLICA - PROKUPLjE

5. DRAŠKOVIĆ SLAĐANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PROKUPLjU

6. SAVIĆ LELICA tužilački pomoćnik OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U PROKUPLjU

7. SEVEROVIĆ ZLATICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PROKUPLjU

Sudije Prekršajnog suda u Raški:

1. ĐURĐEVIĆ DRAGANA sudijski pomoćnik OPŠTINSKI SUD RAŠKA

2. MARIĆ ZORKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KRALjEVU

Sudije Prekršajnog suda u Rumi:

1. VEJNOVIĆ ŽELjANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U STAROJ PAZOVI

2. GMIZIĆ MARIJA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U RUMI

3. DIVLjAK BRANISLAV sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U INĐIJI

4. DOBRIJEVIĆ NADA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U INĐIJI

5. ŽIŽIĆ SLAVOLjUB starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U INĐIJI

6. ŽUGIĆ MARKO starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BAČKOJ TOPOLI

7. LAKIĆ STAMENA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U STAROJ PAZOVI

8. MANDIĆ BRANKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U INĐIJI

9. MARKOVIĆ ZORAN sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U STAROJ PAZOVI

10. PAVLOVIĆ SVETLANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U RUMI

11. RADOVAC DUŠANKA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U RUMI

12. RATKOVIĆ RATKO starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U PEĆINCIMA

13. TIJOSAVLjEVIĆ NADA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U NOVOJ VAROŠI

14. ŠLjUKIĆ STOJA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U RUMI

15. ŠTERIĆ ANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U STAROJ PAZOVI

Sudije Prekršajnog suda u Senti:

1. BERNAT MAGDOLNA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KANjIŽI

2. VUKOVIĆ SIMIĆ LjILjANA upravnik MINISTARSTVO FINANSIJA -CARINARNICA SUBOTICA

3. ZVEKIĆ SNEŽANA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ADI

4. MIHAJLOVIĆ ANTUN starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SENTI

5. SEKE FERENC starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ČOKI

6. HORVAT MARTA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KANjIŽI

Sudije Prekršajnog suda u Sjenici:

1. MAHMUTOVIĆ NERMINA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SJENICI

2. MURSELOVIĆ JASMINA advokat ADVOKATSKA KOMORA ČAČKA

Sudije Prekršajnog suda u Smederevu:

1. BAJOVIĆ DRAGOSLAV starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VELIKOJ PLANI

2. VASIĆ DRAGANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SMEDEREVU

3. ĐORĐEVIĆ VELjKOVIĆ MILICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SMEDEREVU

4. ZDRAVKOVIĆ GORDANA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VELIKOJ PLANI

5. ILIĆ VESNA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SMEDEREVSKOJ PALANCI

6. KOVAČ DOBRILA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SMEDEREVU

7. MANIĆ OLIVERA MR sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SMEDEREVU

8. MIRIĆ JELICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SMEDEREVU

9. PETKOVIĆ VERICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VELIKOJ PLANI

10. PETROVIĆ SLAVICA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SMEDEREVSKOJ PALANCI

11. STANOJLOVIĆ NEVENKA starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SMEDEREVU

12. STOŠIĆ MIROSLAV starešina OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SMEDEREVSKOJ PALANCI

13. ŠAKIĆ SONjA sudija za prekršaje OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SMEDEREVU

Sudije Prekršajnog suda u Somboru:

1. BRANKOV SOFIJA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SOMBORU

2. KUDUS NIKOLA STAREŠINA OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U APATINU

3. MILOŠEVIĆ MILENA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KULI

4. NIKOLAJEV SNEŽANA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SOMBORU

5. RAKINIĆ ĐUKA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SOMBORU

6. STANČIĆ BILjANA STAREŠINA OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ODžACIMA

7. STOJSAVLjEVIĆ SLOBODANKA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KULI

8. TEPŠIĆ-ALINČIĆ LjUBICA STAREŠINA OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SOMBORU

Sudije Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici:

1. DRENOVAC VLAJKO SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ŠIDU

2. ERAK RUŽICA STAREŠINA OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SREMSKOJ MITROVICI

3. KNEŽEVIĆ MIRA STAREŠINA OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ŠIDU

4. MARINKOVIĆ ILIESKI ZORICA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SREMSKOJ MITROVICI

5. OBRADOVIĆ DESANKA SUDIJSKI POMOĆNIK OPŠTINSKI SUD ŠID

6. TOMAŠEVIĆ MILANKA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SREMSKOJ MITROVICI

Sudije Prekršajnog suda u Subotici:

1. BORENOVIĆ KANGRGA RADMILA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BAČKOJ TOPOLI

2. BULATOVIĆ TANjA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SUBOTICI

3. VLADUŠIĆ RUDIĆ TANjA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SUBOTICI

4. VUJOVIĆ ZORAN SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SUBOTICI

5. DOMIĆ VESNA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SUBOTICI

6. KLEMAN ANIKA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SUBOTICI

7. RUDINSKI IVKOVIĆ IVANDEKIĆ LjILjA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SUBOTICI

8. SARIĆ VESNA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SUBOTICI

9. SIMIĆ LjUBO STAREŠINA OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SUBOTICI

10. TOMIĆ TIJANA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U SUBOTICI

Sudije Prekršajnog suda u Trsteniku:

1. JEVTIĆ NADA STAREŠINA OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U TRSTENIKU

2. SARIĆ SNEŽANA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U TRSTENIKU

3. ŠUĆUR MILKA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U TRSTENIKU

Sudije Prekršajnog suda u Užicu:

1. BOGOSAVLjEVIĆ SNEŽANA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U UŽICU

2. VESOVIĆ VIDOJE STAREŠINA OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ČAJETINI

3. DIMITRIJEVIĆ TATJANA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U UŽICU

4. ŽIVKOVIĆ SLAVKO SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ČEJETINI

5. LAZAREVIĆ STANICA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U UŽICU

6. LAZIĆ LjILjANA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BAJINOJ BAŠTI

7. MARINKOVIĆ SLOBODAN STAREŠINA OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U UŽICU

8. PEŠTERAC ŠOPALOVIĆ ZORICA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ČAJETINI

9. RADOVIĆ DRAGINjA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U UŽICU

10. SAVIĆ DUŠANKA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U UŽICU

Sudije Prekršajnog suda u Čačku:

1. ANDRIĆ NELA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ČAČKU

2. AĆIMOVIĆ SVETLANA STRUČNI SARADNIK OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ČAČKU

3. GRUJIČIĆ DANKA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ČAČKU

4. GRUJOVIĆ DRAGAN SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ČAČKU

5. LAZIĆ VEROSLAVA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U GUČI

6. MITROVIĆ BRANKA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ČAČKU

7. PANDUREVIĆ GORDANA STAREŠINA OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U GUČI

8. PETROVIĆ RADOJKA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ČAČKU

9. PLAZINIĆ MIODARG SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ČAČKU

10. RADIĆ SLAVICA STAREŠINA OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ČAČKU

11. SRNIĆ SNEŽANA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ČAČKU

12. ĆALOVIĆ MARIJA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ČAČKU

13. DžINOVIĆ MIRJANA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ARILjU

Sudije Prekršajnog suda u Šapcu:

1. ŽIVKOVIĆ DRAGICA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ŠAPCU

2. ZARIĆ JASMINA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U KOCELjEVI

3. KOVANOVIĆ VLADA STAREŠINA OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ŠAPCU

4. LUKIĆ VEROLjUB SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U OSEČINI

5. MATIĆ DRAGIŠA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VLADIMIRCIMA

6. PANTELIĆ NEGOVANOVIĆ ANA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ŠAPCU

7. PETKOVIĆ STOJIMIR STRUČNI SARADNIK OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ŠAPCU

8. PETROVIĆ DRAGAN DIPLOMIRANI PRAVNIK ZORKA FARM A.D. ŠABAC

9. PETROVIĆ STANICA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ŠAPCU

10. POPOVIĆ DUŠANKA STAREŠINA OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U VLADIMIRCIMA

11. SIMIĆ GORANKA SUDIJSKI POMOĆNIK OPŠTINSKI SUD ŠABAC

12. SINĐELIĆ DRAGANA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BOGATIĆU

13. TEODOSIĆ DUŠICA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ŠAPCU

14. TODIĆ SLAVICA STAREŠINA OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U BOGATIĆU

15. UGLjEŠIĆ VELISAVLjEVIĆ SVETLANA SUDIJA ZA PREKRŠAJE OPŠTINSKI ORGAN PREKRŠAJE U ŠAPCU


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST