Vreme
VREME 988, 10. decembar 2009. / NEDELJA

NP Vreme:
Direktor

Skupština članova Novinskog preduzeća "Vreme" d.o.o. Beograd je na sednici održanoj 30. novembra dosadašnjeg pomoćnika direktora marketinga Stevana Ristića imenovala na mesto direktora preduzeća.