Vreme
VESTI, / VESTI

Novi članovi SANU

Među izabranim inostranim članovima nobelovac Vizel Tornsten
Image

Na redovnoj Izbornoj skupštini Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) održanoj 5. novembra 2009. godine izabrano je 26 redovnih članova, 20 dopisnih članova i 13 inostranih članova SANU:

Redovni članovi:

1.ĐORĐE ŠIJAČKI

2.STEVAN PILIPOVIĆ

3.VIDOJKO JOVIĆ

4.STEVO TODORČEVIĆ

5.DRAGAN ŠKORIĆ

6.MARKO ANĐELKOVIĆ

7.MILJENKO PERIĆ

8.TEODOR ATANACKOVIĆ

9.ZORAN PETROVIĆ

10.SAVA PEROVIĆ

11.RADOJE ČOLOVIĆ

12.VLADIMIR BUMBAŠIREVIĆ

13.DRAGAN MICIĆ

14.JOVAN HADŽI-ĐOKIĆ

15.NINOSLAV RADOVANOVIĆ

16.MIODRAG ČOLIĆ

17.DUŠAN KOVAČEVIĆ

18 SVETLANA VELMAR-JANKOVIĆ

19.VOJISLAV STANOVČIĆ

20 LJUBOMIR MAKSIMOVIĆ

21.MOMČILO SPREMIĆ

22.JOVANKA KALIĆ

23.BORISLAV JOVANOVIĆ

24.MILAN LOJANICA

25.DUŠAN OTAŠEVIĆ

26.VLASTIMIR TRAJKOVIĆ

Dopisni članovi:

Iz Odeljenja za matematiku, fiziku i geo-nauke:

1.ZORAN KNEŽEVIĆ

2.ZORAN RADOVIĆ

3.MILAN SUDAR

4.MILJKO SATARIĆ

Iz Odeljenja hemijskih i bioloških nauka:

1.MILENA STEVANOVIĆ

2.SLOBODAN MILOSAVLJEVIĆ

3.SLAVKO MENTUS

Iz Odeljenja tehničkih nauka:

1.DEJAN POPOVIĆ

2.DUŠAN TEODOROVIĆ

3.MILOŠ KOJIĆ

Iz Odeljenja medicinskih nauka

1.DUŠICA LEČIĆ-TOŠEVSKI

2.ĐORĐE RADAK

3.NEBOJŠA RADUNOVIĆ

Iz Odeljenja jezika i književnosti:

1.MIRO VUKSANOVIĆ

2.SLOBODAN GRUBAČIĆ

3.JASMINA GRKOVIĆ-MEJDŽOR

Iz Odeljenja društvenih nauka:

1.ALEKSANDAR KOSTIĆ

Iz Odeljenja istorijskih nauka:

1.MIHAILO VOJVODIĆ

Iz Odeljenja likovne i muzičke umetnosti:

1.MILAN MARIĆ

2.MILICA STEVANOVIĆ

Inostrani članovi:

1. Endre Šili, matematika

2. Ivan Božović, fizika

3. Ivan Čarota, slavistika

4. Vajat Anderson, genetika

5. Zoran S. Petrović, fizička hemija (predlog Ogranka)

6. Tomas Flajner, pravo

7. Panajotis Haritos, pravo i politikologija

8. Vaclav Klaus, ekonomija

9. Tošiaki Makabe, elektrotehnika

10. Engelina Sergejevna Smirnova, istorija umetnosti

11. Dušan Šiđanski, ekonomija (predlog Izvršnog odbora)

12. Arvo Pert, kompozitor

13. Vizel Torsten, neurofiziologija

Medicinsko rešeto: Predloženo 32 izabrano tri

Kako piše "Politika" od 6. novembra najveći broj predloženih kandidata bio je iz oblasti medicinskih nauka, gde je predloženo čak 32 naučnika. Ipak, podršku Odeljenja medicinskih nauka dobilo je samo devet kandidata. To su Sava Perović, Radoje Čolović, Vladimir Bumbaširević, Dragan Micić, Jovan Hadži-Đokić, Ninoslav Radovanović i Miodrag Čolić, koji su predloženi da iz statusa dopisnih pređu u redovne, i Dušica Lečić-Toševski i Đorđe Radak, koji su dobili podršku odeljenja da postanu dopisni članovi akademije.

Među onima koji nisu zadobili podršku Odeljenja medicinskih nauka nalaze se ministar zdravlja Tomica Milosavljević, Bela Balint, Nebojša Radunović, Petar Seferović, Zorana Vasiljević, Predrag Đorđević, Marko Bumbaširević, Ljiljana Bukarica Gojković, Vladimir Obradović, Milica Prostran, Lazar Davidović, Zoran Krivokapić, Živan Maksimović, Miodrag Lukić, Aleksandar Ljubić, Miroslav Milićević, Tomislav Jovanović, Pavle Milenković, Tihomir Vejnović, Tomislav Đokić, Momir Mikov, Velibor Stojić, kao i dopisni član Vladislav Stefanović.

Skupštini SANU je prisustvovao 121 član Akademije. Za izbor za redovne članove bilo je potrebno minimum 39 glasova dok je za dopisne trebalo obezbediti 65 glasova od utvrđenog kvoruma.

Najviše novih, dopisnih članova izabrano je u Odeljenje matematike, fizike i geonauka, ukupno četiri. Od predloženih 24 kandidata za nove, dopisne članove u odeljenju medicinskih nauka izabrano je samo tri nova člana, piše u saopštenju SANU.

Svi kandidati za inostrane članove su dobili potreban broj glasova za ulazak u Akademiju. Među izabranim inostranim članovima nalazi se nobelovac Vizel Tornsten, neurofiziolog; Dušan Šiđanski, politikolog i savetnik predsednika Evropske komisije Manuela Baroza, Ivan Čarota, slavista i još deset istaknutih svetskih naučnika i naših naučnika koji žive u inostranstvu i koji će svojim angažovanjem značajno uticati na međunarodnu saradnju u oblasti nauke.

S obzirom na to da je od izbora 2006. godine preminulo 26 članova akademije prijem novih 20 članova predstavljaće dodatnu snagu za realizaciju projekata, međunarodnu saradnju i ostale naučne aktivnosti, ističe se u saopštenju SANU.

r.s.v.


Dosadašnji članovi SANU

Redovni i dopisni članovi Srpske akademije nauka i umetnosti pre izborne skupštine SANU 5. novembra 2009.

Odeljenje za matematiku, fiziku i geo-nauke

Bogoljub Stanković, rođen 1924, matematičar

Stevan Karamata, 1926, geolog petrolog

Zoran Maksimović, 1923, geolog geohemičar

Milosav Marjanović, 1931, matematičar

Mileva Prvanović, 1929, matematičar

Olga Hadžić, 1946, matematičar

Dragoš Cvetković, 1941, inženjer elektrotehnike

Fedor Mesinger, 1933, meteorolog

Vojislav Marić, 1930, matematičar

Aleksandar Ivić, 1949, matematičar

Božidar Vujanović, 1930, inženjer mašinstva

Fedor Herbut, 1932, fizičar

Nikola Konjević, 1940, fizičar

Marko Ercegovac, 1937, geolog

Stevo Todorčević, 1955, matematičar

Zaviša Janjić, 1949, meteorolog

Stevan Pilipović, 1950, matematičar

Đorđe Šijački, 1947, fizičar

Vidojko Jović, 1956, geolog-geohemičar

Milan Damnjanović, 1953, fizičar

Gradimir Milovanović, 1948, matematičar

Nemanja Kaloper, 1963, fizičar

Odeljenje hemijskih i bioloških nauka

Dragomir Vitorović, 1926, hemičar

Paula Putanov, 1925, inženjer tehnologije

Dušan Čamprag, 1925, inženjer poljoprivrede

Miroslav Gašić, 1932, hemičar

Ivan Gutman, 1947, hemičar

Dragoslav Marinković, 1933, molekularni

Živorad Čeković, 1934, hemičar

Radoslav Adžić, 1942, inženjer tehnologije

Dragan Škorić, 1937, agronom

Marko Anđelković, 1945, biolog

Miljenko Perić, 1949, fizikohemičar

Nikola Tucić, 1946, biolog

Vladimir Stevanović, 1947, fitoekolog fitogeograf

Bogdan Šolaja, 1951, hemičar

Radomir Crkvenjakov, 1946, biohemičar

Slobodan Macura, 1948, fiziko-hemičar

Stanko Stojilković, 1950, neuroendokrinolog

Nenad Kostić, 1952, hemičar, biohemičar

Dražen Zimonjić, 1950, genetičar

Odeljenje tehničkih nauka

Ilija Obradović, 1911, inženjer elektrotehnike

Nikola Hajdin, 1923, inženjer građevine

Petar Miljanić, 1927, inženjer elektrotehnike

Momčilo Ristić, 1929, inženjer tehnologije

Dušan Milović, 1925, inženjer građevine

Đorđe Zloković, 1927, arhitekta

Miomir Vukobratović, 1931, inženjer mašinstva

Vladan Đorđević, 1938, inženjer mašinstva

Aleksandar Marinčić, 1933, inženjer elektrotehnike

Pantelija Nikolić, 1928, inženjer elektrotehnike

Đorđe Đukić, 1943, inženjer mašinstva

Boško D, Petrović, 1926, inženjer

Antonije Đorđević, 1952, inženjer elektrotehnike

Dragutin Zelenović, 1928, inženjer mašinstva

Zoran Lj, Petrović, 1954, inženjer

Teodor Atanacković, 1945, inženjer mašinstva

Ninoslav Stojadinović, 1950, elektroničar 2003,

Zoran Đurić, 1941, tehnička fizika

Zoran Popović, 1952, inženjer elektrotehnike

Odeljenje medicinskih nauka

Ljubisav Rakić, 1931, neurofiziolog

Vladimir Kanjuh, 1929, patolog

Zoran Kovačević, 1935, biohemičar

Sveto Suša, 1925, nefrolog, general-major

Veselinka Šušić, 1934, neurofiziolog

Miodrag Ostojić, 1946, kardiolog

Vladimir S, Kostić, 1953, neurolog

Miroslav Simić, 1924, imunolog, podneo zahtev da bude razrešen 1995.

Vladimir Bumbaširević, 1951, histolog

Ninoslav Radovanović, 1940, kardiohirurg

Dragan Micić, 1950, endokrinolog

Miodrag Čolić, 1953, fiziolog-imunolog

Sava Perović, 1936, dečiji hirurg

Radoje Čolović, 1944, hirurg

Jovan Hadži-Đokić, 1944, urolog

Vladislav Stefanović, 1943, nefrolog

Predrag Peško, 1955, hirurg

Vojislav Leković, 1949, stomatolog

Nebojša Lalić, 1958, endokrinolog

Dragutin Vukotić, 1924, urolog

Stojanka Aleksić, 1934, mikrobiolog

Dragan Švrakić, 1952, psihijatar

Milan Stevanović, 1947, hirurg-ortoped

Odeljenje jezika i književnosti

Dobrica Ćosić, 1921, književnik

Erih Koš, 1913, književnik

Miroslav Pantić, 1926, istoričar književnosti

Milka Ivić, 1923, lingvista

Miodrag Pavlović, 1928, književnik

Dragoslav Mihailović, 1930, književnik

Predrag Palavestra, 1930, istoričar književnosti

Matija Bećković, 1939, književnik

Milorad Pavić, 1929, književnik, istoričar književnosti

Ištvan Seli, 1921, istoričar književnosti

Ljubomir Simović, 1935, književnik

Nikša Stipčević, 1929, istoričar književnosti

Svetozar Koljević, 1930, istoričar književnosti

Vladeta Jerotić, 1924, psihijatar, književnik

Aleksandar Mladenović, 1930, lingvista

Ivan Klajn, 1937, filolog

Milosav Tešić, 1947, pesnik

Dušan Kovačević, 1948, dramski pisac

Nada Milošević-Đorđević, 1934, istoričar književnosti

Aleksandar Loma, 1955, lingvista, etimolog

Predrag Piper, 1950, lingvista, slavista

Milorad Radovanović, 1947, lingvista

Svetlana Velmar-Janković, 1933, književnica

Milovan Danojlić, 1937, književnik

David Albahari, 1948, književnik

Odeljenje društvenih nauka

Mihailo Marković, 1923, filozof

Dimitrije Stefanović, 1929, muzikolog

Aleksandar Fira, 1929, pravnik

Ljubomir Tadić, 1925, pravnik

Mihailo Đurić, 1925, filozof, sociolog

Tibor Varadi, 1939, pravnik

Vojislav Stanovčić, 1930, pravnik

Časlav Ocić, 1945, ekonomista

Danilo Basta, 1945, pravnik

Kosta Čavoški, 1941, pravnik

Odeljenje istorijskih nauka

Sima Ćirković, 1929, istoričar

Vladimir Stojančević, 1923, istoričar

Vasilije Krestić, 1932, istoričar

Vojislav Korać, 1924, istoričar arhitekture

Čedomir Popov, 1936, istoričar

Milorad Ekmečić, 1928, istoričar

Desanka Kovačević-Kojić, 1925, istoričar

Nikola Tasić, 1932, arheolog

Slobodan Dušanić, 1939, istoričar

Gojko Subotić, 1931, istoričar umetnosti

Miloš Blagojević, 1930, istoričar

Dinko Davidov, 1930, istoričar umetnosti

Andrej Mitrović, 1937, istoričar

Jovanka Kalić, 1933, istoričar

Momčilo Spremić, 1937, istoričar

Ljubomir Maksimović, 1938, vizantolog

Borislav Jovanović, 1930, arheolog

Dragoljub Živojinović, 1934, istoričar

Mirjana Živojinović, 1938, vizantolog

Dimitrije Đorđević, 1922, istoričar

Vlado Strugar, 1922, pukovnik

Slobodan Ćurčić, 1940, vizantolog

Zagorka Gavrilović, 1926, istoričar umetnosti

Jelena Milojković-Đurić, 1931, istoričar

Odeljenje likovne i muzičke umetnosti

Dušan Radić, 1929, kompozitor

Olga Jevrić, 1922, vajarka

Svetomir Arsić-Basara, 1925, vajar

Dejan Despić, 1930, kompozitor

Nikola Janković, 1926, vajar

Bogdan Bogdanović, 1922, arhitekta, podneo zahtev da bude razrešen članstva 1981.

Vlastimir Trajković, 1947, kompozitor

Dušan Otašević, 1940, slikar

Todor Stevanović, 1937, slikar, pisac

Milan Lojanica, 1939, arhitekta

Ivan Jevtić, 1947, kompozitor

Isidora Žebeljan, 1967, kompozitorka

Branislav Mitrović, 1948, arhitekta

Vladimir Veličković, 1935, slikar

Milorad Bata Mihailović, 1923, slikar

Ljubomir Popović, 1934, slikar

Petar Omčikus, 1926, slikarDosadašnji inostrani članovi SANU

Odeljenje društvenih nauka

Pjer Mari Galoa

Moris Diverže

Aleks Dragnić

Masajuki Ivata

Džangir Kerimov

Stenli Rozen

Vladimir Stipetić

Jirgen Habermas

Noam L. Čomski

Odeljenje medicinskih nauka

Hiroši Akijama

Genadij Aleksejevič Buznikov

Henri Vagner

Veljko Vlaisavljević

Rože Gilman

Ronald Grosart Matiček

Berislav Zloković

Tamio Jamakava

Tibor Kasai

Antonio Kolombo

Denton Artur Kuli

Karolji Lapiš

Harden Mak Konel

Aleksandar Margulis

Žorž Mate

Euđenio Pikano

Momir Polenaković

Miodrag Radulovački

Paško Rakić

Vasilios D Tanopulos

Gaetano Tiene

Pavlos Tutuzas

Feliks Unger

Evgenij Ivanovič Čazov

Odeljenje tehničkih nauka - članovi

Vukan Vučić

Miloš Ercegovac

Antoni Kunadis

Ingo Miler

Zoja Popović

Zoran D. Popović

Valerij Vladimirovič Skorohod

Konstantin Frolov

Feliks Leonidovič Černousko

Dragoslav Šiljak

Odeljenje hemijskih i bioloških nauka

Fransisko J. Ajala

Borislav Bogdanović

Džon Bokris

Branislav Vidić

Drago Grdenić

Pol Gringard

Pol Doti

Frank Karas

Sejmur Koen

Velibor Krsmanović

Stenli B. Prusiner

Čintamani Nagesa Ramačandra Rao

Konstantin Sekeris

Majkl (Mihailo) Simić

Miha Tišler

Igor Vladimirovič Torgov

Dušan Hadži

Emil Špaldon

Odeljenje za matematiku, fiziku i geo-nauke

Andre Berže

Ditrih H. Velte

Vasilij Sergejevič Vladimirov

Dioniđi Galeto

Vilijem N. Everit

Bogdan Maglić

Vladimir Majer

Tihomir Novakov

Sergej Petrovič Novikov

Jurij Colakovič Oganesjan

Đerđ Panto

Blagovest Sendov

Milan Herak

Anton Cajlinger

Igor Rostislavovič Šafarevič

Odeljenje jezika i književnosti

Vladimir Nikolaevič Vojnovič

Žan Ditur

Per Jakobsen

Manfred Jenihen

Rolf-Diter Kluge

Ilija Konev

Đerđ Konrad

Rajnhard Lauer

Gerhard Neveklovski

Harold Pinter

Antonije Tahiaos

Svetlana Mihajlovna Tolstoj

Zuzana Topolinjska

Vlada Urošević

Ronald Harvud

Aksinija Džurova

Gabrijela Šubert