Vreme
VREME 976, 17. septembar 2009. / NEDELJA

Krčenje "zimzelenih":
Otpuštanje javnih službenika

Kako bi tokom sledeće posete MMF-a krajem oktobra bilo pomaka ka pojeftinjenju državnog aparata koji je bio uslov za stend baj aranžman, zvaničnici su požurili sa najavama predstojećih otkaza zaposlenima u administraciji. Prema rečima ministra Mlađana Dinkića, narednih nedelja na Vladi će se raspravljati o predlozima za izmenu Zakona o javnim službenicima. U skupštinu će doći tokom oktobra, a za sada se zna da će osim vladajuće koalicije za izmene glasati LDP.

Premijer Cvetković je kazao da će Vlada Srbije oformiti deo plana racionalizacije koji se odnosi na 2010. godinu do dolaska MMF-a. Racionalizacija će, kako je rekao, obuhvatiti republičku i lokalnu administraciju, zdravstvo, prosvetu, penzijski sistem, vojsku, policiju i javna preduzeća na republičkom i lokalnom nivou.

Procenjuje se da u javnom sektoru radi 500.000 ljudi. Oko 28.000 zaposlenih je u administraciji, što je četiri puta više nego 2000. godine. Viška zaposlenih ima pretežno na lokalnom nivou, pogotovu na jugu Srbije, zatim u sektoru obrazovanja i u zdravstvu. Ministar Mlađan Dinkić rekao je da će posle usvajanja zakona ministarstva od Vlade dobiti nalog da urade sistematizaciju radnih mesta. Oni ministri koji to ne budu uradili platiće kaznu od milion dinara. Prema njegovim rečima iz administracije na republičkom i lokalnom nivou tokom 2010. godine biće otpušteno desetak hiljada ljudi. Cifra od 14.000 koju je nedavno dala ministarka finansija Diana Dragutinović, prema Dinkićevim rečima, ne obuhvata samo administraciju, već i druge javne sektore.

Ministarka Dragutinović predviđa da će se tokom 2010. osetiti rasterećenje u budžetu jer će otpremnine iznositi oko 50 odsto godišnje zarade, čime druga polovina zarada ostaje u budžetu. Plan otpuštanja još nije oformljen, ali ministar ekonomije tvrdi da će se uvesti "vanredno ocenjivanje službenika na osnovu koje će službenik, koji bude dobio ocenu jedan, ostati bez posla".

"Postoji izreka u ministarstvima koja kaže – službenici su zimzeleni, a ministri listopadni. Neki od njih ništa ne rade, primaju platu i ne mogu biti otpušteni zbog trenutnog zakona", izjavio je Dinkić, dodajući da već od prvog januara višak radnika neće primati plate.

Ipak, sindikati zaposlenih su se usprotivili ovim izjavama zvaničnika jer su sa celom pričom izašli u medije, ne konsultujući ih. Ukoliko ne budu uključeni u proces odlučivanja, najavljuju proteste i obustavu rada. Potpredsednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković za "Pres" je rekao da će njegov sindikat dati podršku najavljenom rešavanju problema obimne državne administracije, ali samo uz uslov da bude napravljen ozbiljan program podrške za radnike koji će ostati bez posla.

Postoji konsenzus među zvaničnicima i sindikatima da je ova reforma neophodna i, ukoliko budu otpušteni oni neefikasni i nekompetentni, imaće smisla na duže staze te neće predstavljati puko rasterećenje budžeta, već će doprineti efikasnijem funkcionisanju. S obzirom na to da je većina službenika zapošljavana po partijskoj liniji, postavlja se pitanje da li će otpuštanje biti takvo. Ipak, reakcije na ove vesti na srpskim forumima uglavnom se svode na sumnje građana da će se racionalizacija sprovesti u delo i na opaske da bi se umesto od sirotinje sa juga Srbije sa otpuštanjem trebalo krenuti od onih koji najviše troše – od ministarstava, na primer.

Tatjana Gluvaković