Novogovor >

Bond, Džejms Bond

Valjao bi nam jedan 007, agent agencije MI6 vlade Njenog veličanstva, za jedan specijalni zadatak. Da ustanovi koliko agencija ima u državi Srbiji, ako već ne i šta i pošto one rade.

To niko ne zna, a poslednji javno saopšten podatak glasi da je usred globalne krize i priprema za štednju, racionalizaciju, otpremanje i otpuštanje viška državnih službenika vlada – osnovala još dve agencije.

Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, koji je pokušao da napravi katalog "organa vlasti i svih mogućih subjekata koji vrše nekakvu vlast i troše nekakve javne pare" (ima ih više od 11.000, vidi www.poverenik.org.rs), pretpostavlja da uz one za koje znamo ima još stotinu neevidentiranih ili nevidljivih agencija koje, najvećim delom, "vuku" sredstva iz budžeta.

Osim Bezbednosno informativne, tu su još i agencije za promociju stranih ulaganja, za zaštitu životne sredine, antidamping agencija, za reciklažu, za energetsku efikasnost, za borbu protiv korupcije, za mirno rešavanje radnih sporova, za rudarstvo, za mala i srednja preduzeća, za privatizaciju, za licenciranje stečajnih upravnika, za privredne registre, za osiguranje i finansiranje izvoza, za prostorno planiranje, za lekove i medicinska sredstva, za akreditaciju zdravstvenih ustanova...

A mislili ste da, osim turističkih, agencija za pratnju i novinskih, postoji još samo Centralna obaveštajna agencija, CIA.

Reč je u engleski izronila iz (srednjovekovnog) latinskog (agentia) i, zanimljivo, izvedena je od raditi, činiti. Vebsters kaže da je zabeležena 1658. u izrazu "raditi kao agent" i, mnogo kasnije, tek 1861, primila značenje "ustanova koja obavlja posao za nekog drugog".

Možda je vreme da osnujemo agenciju za spisak agencija?


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST