Vreme
VREME 972, 20. avgust 2009. / NEDELJA

Promena pola:
Blagoslov za korišćenje darova crkve

Transrodnim osobama je dozvoljeno "blagosloveno korišćenje darova crkve Hristove od krštenja do pričešća" u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj SPC-a. Kako je objasnio protojerej Velibor Džomić, stručnjak za crkveno pravo, osoba koja je zbog medicinske opravdanosti promenila pol može da koristi blagodati svetih tajni, ali sa svojim stanjem mora da upozna sveštenika. Sveštenik je kao duhovnik dužan da tu osobu sasluša i pouči upoznajući je sa stavom crkve Hristove, a nakon toga, parohu se mora dostaviti valjana medicinska dokumentacija koja svedoči da se operacijama nije pristupilo iz hira, nego iz razloga medicinske nužnosti. Dokumentacija se sa molbom prosleđuje višim crkvenim vlastima, a svete tajne i obredi nad takvim osobama se obavljaju tek nakon blagoslova nadležnog episkopa. Promene moraju biti evidentirane u crkvenim matičnim knjigama. U slučaju krštenja i venčanja transrodnih osoba postoje dve situacije: da li je osoba prvo krštena, pa onda pristupila promeni pola ili obrnuto, napominjući da se sveta tajna krštenja ne ponavlja ni u jednom slučaju. Džomić je objasnio da hirurška promena pola predstavlja pojavu novijeg datuma sa kojom se crkva kroz prethodne vekove nije susretala iz prostog razloga što medicinska nauka nije bila na takvom stepenu razvoja kao što je danas.

"S obzirom na to da promena pola ne predstavlja uobičajenu pojavu, crkveni postupak sa takvim osobama je drugačiji kao što je, na primer, drugačiji postupak kada je mladoženja stariji od mlade više od 15 godina ili mlada od mladoženje više od tri godine", rekao je protojerej.

"Krštenje se vrši nad ličnošću, a ne nad polom", rekao je Džomić i "iako je izražena razlika polnosti na zemlji, polne sposobnosti nemaju metafizički, večni značaj." Pozvavši se na svetog apostola Pavla (poslanica "Galatima"), Džomić je poručio da "nema muško ni žensko, nego su pred Bogom jedno".