Pogrešni aduti

"Tužilaštvo za kukolj, žito i merila profesionalnosti"; VREME 963

Mislim da autorka Ljiljana Smajlović, može mnogo bolje od ovoga. Ne razumem kako tako lošim oružjem (kao što je lov na veštice) brani nešto što smo svi videli. Da je teško dokazivo – teško je dokazivo, ali da ne treba ništa da se radi povodom toga, to već ne drži vodu. Stanovište predsednice UNS-a dozvoljava ovakvu kritiku, ali stanovište ozlojeđenog građanina jednostavno traži da se neko označi da je NEŠTO činio. Takođe, da bi odbrana sa stanovišta predsednice UNS-a imala težinu, tekst mora biti efektniji. Niti je SFRJ ličila na Ruandu, niti je Mila Štula ličila na Hansa Frica, pa tako ni odbrana sa tim adutima nema smisla.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST