Vreme
VESTI, / VESTI

Mamut iz Kostolca

Kopajući nanose zemlje, bager na povšinskom kopu Drmno u Kostolcu otkrio je mamuta vrste Mammuthus meridionalis

Kopajući nanose zemlje, bager na povšinskom kopu Drmno u Kostolcu otkrio je mamuta vrste Mammuthus meridionalis, jednog od najdrevnijih stanovnika Evrope među sisarima. Fosilni ostaci ovog džinovskog stvorenja otkriveni su na dubini od 27 metara, u sloju žutog peska, kad je bagerska kašika udarila u neočekivanu prepreku.

Igrom slučaja, u blizini su se nalazili areholozi sa obližnjeg nalazišta Viminacijum, kao i direktor tog lokaliteta Miomir Korać. Arheolozi su zaustavili radove bagera i brzo ustanovili da je otkriveni skelet pripadao takozvanom Južnom mamutu koji je star, kako je procenjeno, oko milion godina. Ispostavilo se da je skelet mamuta u celosti očuvan, a po svemu sudeći, od propadanja ga je sačuvao specifičan sloj zemlje u kojoj je pronađen. Bager ga nije mnogo oštetio.

Inače, pre samo nekoliko dana, na svečanosti u Privrednom društvu "Termoelektrane i kopovi Kostolac" predstavljen je novi bager SrS 2000 kao deo vrlo savremenog sistema za iskopavanje uglja koji je nazvan peti BTO sistem, mašine neuobičajeno moćne u našoj privredi. Sada se na kopu Drmno pored ovog savremenog džina pojavio i jedan drevni džin.

Mamuti vrste Mammuthus meridionalis su bili jedna od najvećih vrsta slonovskog roda koje su ikada živele. Poznati kao Južni mamuti, nastanjivali su evropski kontinent pre oko dva miliona godina. Bili su viši od 4,5 metara i ličili su na azijske mamute, ali sa dužim kljovama. Uspeli su da se prilagode hladnijoj klimi, ali ne i ledenim uslovima. Smatra se da su od njih potekle neke mlađe vrste mamuta.

Mamut iz Kostolca će biti još jedna velika atrakcija ovog kraja, pored nalazišta Viminacijum, budući da je njegov skelet skoro poptuno očuvan. Mamuti su kao izumrli džinovski sisari među najzanimljivijim paleontološkim otkrićima atrakcija.

U Srbiji je inače, pronađeno više fosilnih ostataka mamuta raznih vrsta i raznih starosti – jedan od najpoznatijih je mamut Kiki koji je nađen u Kikindi, a poznat je i mamut koji je iskopan prilikom građevinskih radova kod palate “Albanija” u Beogradu, a po kome danas nosi ime jedna poznata gradska knjižara.

s. bubnjevic