Vreme
VESTI, / VESTI

Komercijalni genetički rodoslov

Za sumu od 105 evra, svaki stanovnik Evrope može poštom poslati komadić svog tkiva i od "iGenee" u roku od pet sedmica dobiti sertifikat na kome je napisano od kog drevnog naroda mu potiču preci sa majčine strane, a od kog sa očeve

Ako su vam se sa babine slovenske strane sparivali sa nekim od ilirskih starosedelaca, a uz to bili i sa Vikinzima koji su odnekud banuli u naše krajeve, dok su se dedini germanski preci u dokolici petljali sa Feničankama i keltskim ženama, zadovoljavate sve najnovije genetičke uslove da se deklarišete kao Srbin.

 

Ali, ako je iko od vaših predaka u švaleraciju odlazio među Hune ili Tračane, ne zadovoljavate – kad se pažljivo pogleda, i bez DNK analize je bilo očigledno da niste rasno čisti na odgovarajući način.

 

Prošle nedelje je ovako dobijeno genetičko poreklo balkanskih naroda izazvalo priličnu medijsku pažnju ne samo u Srbiji već u čitavom regionu – pored brojnih novinskih tekstova i pratećih lucidnih komentara, rasplamsale su se i ne toliko lucidne debate po internet forumima, dok je ponegde to već postalo i političko pitanje, kao u slučaju Makedonije (za koju “iGenea” tvrdi da je naseljena sa 30 odsto potomaka antičkih Makedonaca).

 

Više o utvrđivanju porekla naroda pomoću DNK analiza čitajte od četvrtka u “Vremenu”.

s. b.