Vreme
VREME 946, 19. februar 2009. / POŠTA

Skidanje sa vlasti

"Floskule ne umiru"; VREME 945

Ono što izaziva najveću sumnju kod titoističkih disidenata tipa Dobrice Ćosića jeste to što su bili titoisti sve dok nisu proglašeni od strane tih istih titoista onima koji su "skrenuli sa puta", kako se tada govorilo.

Dakle, suštinski problem sa njima je što su prvo skinuti sa vlasti pa su tek posle toga postali antititoisti. Iz tog razloga, njihov antititoizam liči pomalo na pokušaj osvete. Drugi problem je moralne prirode. Naime, moralno je diskutabilno kada neko odbacuje ideologiju koja mu je donela značajno materijalno bogatstvo, a pritom ne odbacuje bogatstvo koje je stekao upravo služeći toj istoj ideologiji.

Goran Vladisavljević, elektronskom poštom