Vreme
VREME 911, 19. jun 2008. / POŠTA

Gde je drveće

"Sombor"; VREME 910

Gradski oci i njihovi obožavaoci se ponašaju u skladu sa svojom vizijom evropeizacije: sve je profit. Nije važno što pravi čuvari evropskih vrednosti vrište o zaštiti čovekove okoline, koja se najjeftinije štiti čuvanjem prirode (tu, doduše, neme provizije), zato što je čovek primarno prirodno biće.

Mislim da su "demokrate i evropejci" školicu demokratije učili u sličnim "banana državama" koje arče i uništavaju sve, pa zašto ne bi i drveće. A gde su tu nevladine organizacije? Gazde ne plaćaju za ekologiju?

Ljiljana Radaković, elektronskom poštom