Vreme
VREME 910, 12. jun 2008. / POŠTA

Za brak je potrebno dvoje

"Lik i delo: Aleksandar Vučić"; VREME 909

Gospodin Aleksandar Vučić je muški šovinista. Kako misli da ga podrži žensko biračko tijelo ako njegova supruga mora tražiti od njega dozvolu da izađe, a on može ići kud želi. Za brak je potrebno dvoje, a za grad sugrađani oba pola. Svi građani su za državu isti.

Nada Golubović, elektronskom poštom