Dokumenti - koalicioni sporazum SPS, PUPS i JS >

Tri ključa kod SPS-a

Tokom pregovora o republičkoj vladi mnogo se nagađa o tome da bi jedna od članica koalicije oko SPS-a, ili obe, PUPS i JS, mogle da stupe u koaliciju sa Demokratskom strankom ako bi se SPS odlučio za koaliciju s radikalima i narodnjacima. Po "Koalicionom sporazumu SPS, PUPS i JS" od 21. marta 2008, čije izvode objavljujemo, izgleda da to ipak nije moguće zato što članice te koalicije ne mogu biti u koalicijama u kojima nije SPS (član 14), u suprotnom predsednik te partije bez pristanka predsednika drugih članica koalicije može aktivirati blanko ostavke poslanika koje treba da budu deponovane kod njega (član 10); odluke u koaliciji donose se većinom glasova s tim što predsednik SPS-a ne može biti preglasan (član 12).

Evo šta piše u "Koalicionom sporazumu SPS, PUPS i JS o zajedničkom učešću na izborima za Narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije raspisanim za 11. maj 2008. godine", koji može biti važan pri formiranju buduće vlade:

Član 3.

SPS, PUPS i JS su se sporazumele da zajednički učestvuju u postupku kandidovanja, izbora i raspodele mandata za poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, na izborima raspisanim za 11. maj 2008. godine. (...)

Član 9.

Stranke potpisnice ovog sporazuma su saglasne da formiraju zajednički poslanički klub.

PUPS, ukoliko to bude želeo, može formirati svoj poseban poslanički klub.

Član 10.

Svaki narodni poslanik izabran sa Koalicione izborne liste obavezan je da pre dodele mandata neopozivo stavi na raspolaganje svoj mandat svojoj stranci potpisnici Koalicionog sporazuma putem potpisivanja ugovora o međusobnim odnosima sa strankom, koji uključuje i potpisanu blanko ostavku.

U slučaju pokušaja poslanika da napusti stranku iz bilo kojih razloga i pređe u drugu stranku, kao i da ne izvršava obaveze iz ugovora koji je zaključio sa strankom, predsednik stranke je obavezan da aktivira blanko ostavku poslanika.

Blanko ostavke biće deponovane kod podnosioca izborne liste, koji ih može aktivirati isključivo uz pisanu saglasnost predsednika stranke potpisnice Koalicionog sporazuma.

Na zahtev predsednika stranke potpisnice Koalicionog sporazuma ostavka uvek mora biti aktivirana kada predsednik zaključi da je poslanik narušio odredbe ugovora.

Podnosilac Koalicione izborne liste može aktivirati blanko ostavke narodnih poslanika sa Koalicione izborne liste i bez saglasnosti koalicionih partnera u slučaju kršenja člana 14. ovog sporazuma. Ostavke ne može aktivirati kada je prekršen član 13. stav 2. ovog sporazuma.

Član 11.

Raspodela funkcija u organima zakonodavne i izvršne vlasti koje pripadaju koaliciji stranaka, obaviće se na osnovu dogovora predsednika stranaka koalicije polazeći od proporcionalnog odnosa utvrđenog u članu 7. stav 1. ovog sporazuma.

Član 12.

Odluke vezane za koordinaciju zajedničkih političkih aktivnosti, sprovođenje zajedničkih političkih ciljeva i aktivnosti u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti utvrđivaće Predsednički kolegijum Koalicije, koji čine predsednik SPS-a, predsednik PUPS-a i predsednik JS-a.

Predsednički kolegijum će odlučivati većinom glasova pri čemu predsednik SPS-a ne može biti preglasan.

Pitanja koja nisu rešena ovim sporazumom mogu biti rešena usmenim sporazumom predsednika stranaka potpisnica ovog koalicionog sporazuma. Na zahtev jedne stranke potpisnice, ta pitanja biće uređena u pisanom obliku.

Član 13.

Stranke potpisnice ovog sporazuma se obavezuju da će formirati parlamentarnu većinu sa strankama koje poštuju zajedničke političke ciljeve utvrđene u članu 2. ovog sporazuma.

Odluke o glasanju o zakonskim projektima i formiranju parlamentarne većine koje se odnose na društveni status i socijalno-materijalni položaj penzionera ne mogu biti donete na Predsedničkom kolegijumu Koalicije bez saglasnosti PUPS-a.

Član 14.

Stranke potpisnice ovog koalicionog sporazuma se obavezuju da neće formirati poslaničke klubove i parlamentarnu većinu sa drugim strankama ukoliko u tome ne učestvuje SPS.

Član 15.

Raspodela prihoda iz budžeta Republike Srbije vršiće se na osnovu broja poslaničkih mandata svake stranke, osim ukoliko PUPS ima posebnu poslaničku grupu.

Član 16.

U ime koalicione izborne liste Republičkoj izbornoj komisiji listu će podneti podnosilac, predsednik SPS-a Ivica Dačić.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST