Vreme
Grafikon: Broj mandata

Broj poslaničkih mesta koji je pripao strankama na osnovu rezultata izbora i koalicionih dogovora, a neposredno posle konstituisanja skupštinskih saziva, od 1990 do 2014
piše:

  • Prikazani su samo mandati reprezentativnih stranaka. Nedostaju mandati manjina i manjih stranaka koje u parlament ulaze u koalicijama. Zato zbir prikazanih mandata po sazivu ne iznosi 250.
  • 1997. godine DS i DSS su bojkotovali izbore.
  • Stranka Borisa Tadića je 2014. učestvovala na izborima u okviru liste Stranke zelenih, a pod nazivom "Nova demokratska stranka" (NDS). Na izborima 2016. je nastupila samostalno pod nazivom "Srpska demokratska stranka" (SDS)