Vreme
VREME 903-904, 24. april 2008. / POŠTA

Škola za ugled

"Jagnjetina, prasetina, lozovača i bakšiš"; VREME 900

Hteo bih da izrazim žaljenje i iznenađenje da su u vašem renomiranom listu iznesene neistine i zloupotrebljene određene informacije, a naročito zbog činjenice da vaš novinar nije ni pokušao da stupi u kontakt sa Pravno-poslovnom školom "9. maj" kako bi proverio informacije dobijene od strane bivšeg učenika škole Ivana Ninića.

Želeo bih da vas upoznam sa nekim činjenicama koje potvrđuju da su izjave pomenutog bivšeg učenika deo medijske hajke koja se već neko vreme vodi protiv škole i mene na čijem sam čelu od 2001. godine od strane bivšeg učenika, sada vanrednog studenta Pravnog fakulteta. Bivši učenik Ivan Ninić je u poslednjem periodu podneo veliki broj prijava protiv mene i drugih radnika škole, posle čega su usledili razni inspekcijski postupci kojima nije utvrđena nijedna protivpravnost, već se stalno dokazuje da je reč o školi koja spada u red najboljih škola u Srbiji i u kojoj je najviše urađeno.

Ovaj bivši učenik blati sada svoju bivšu školu i mene kao direktora u listovima "Kurir", "Velika Srbija", "Pres", "Gazeta", "Tabloid" i dr.

Napominjem da škola punih sedam godina sve svoje finansijsko poslovanje obavlja preko računa škole uz plaćanje svih poreza, da sedam godina postoji vlast škole (Nastavničko veće, Savet roditelja, Školski odbor) koja je raspravljala o svim izveštajima o finansijskom poslovanju škole i da je u školi bilo preko 50 različitih inspekcija. Očigledno je da jedna reformisana, opremljena škola sa potpuno novim profilima ne odgovara opredeljenju pomenutog učenika, koji koristi sva sredstva radi postizanja svojih ciljeva.

Moram da napomenem da je, kada sam izabran na mesto direktora 2001. godine, od škole koja nije imala ni adekvatan prostor, ni opremu, ni programe, mukotrpnim radom, kolektiv na čijem sam čelu stvorio školu za ugled u zemlji i Evropi, što se može proveriti u svim usvojenim izveštajima od Saveta roditelja, Nastavničkog veća, Školskog odbora i Ministarstva prosvete.

Škola ima ostvarenu saradnju sa koledžom u Finskoj, što podrazumeva razmenu đaka i profesora kao i posete njihovih delegacija. Posle niza sličnih dopisa, meni je Ivan Ninić prethodnih dana poslao dopis "Kompromis", koji je primljen i zaveden u školi, posle koga sam podneo krivičnu prijavu protiv njega i na osnovu koga se mogu proceniti prave namere ovog lica.

U vezi sa delom o završnom računu i reprezentacijama, oštro osuđujem navode novinara da je reč o "aferi", s obzirom na to da je inspekcija na osnovu prijave Ivana Ninića posetila školu i ponavljam, nije utvrdila nijednu protivpravnost. Zapisnik se nalazi u školi i dostupan vam je ukoliko želite da proverite ovu informaciju.

Kao dodatak ovoj informaciji, obaveštavam vas da se poslovni ručkovi odnose pre svega na obeležavanje značajnih datuma za školu (Sveti Sava, Dan škole i sl.), zatim na organizovanje različitih učeničkih takmičenja – školskih, gradskih i republičkih, što podrazumeva dolazak učenika i profesora iz svih krajeva Srbije, kao i odlazak naših đaka. Takođe je u našoj školi organizovan veliki broj različitih manifestacija, a pre svega stručnih seminara. Najveći broj tih seminara bio je u organizaciji GTZ-a (nemačka vladina organizacija), koja je uz pomoć našeg ministarstva prosvete omogućila uvođenje novih programa i zanimanja (poslovni administrator, bankarski službenik i službenik osiguranja), za koje postoji najveće interesovanje učenika i njihovih roditelja.

Kroz ove seminare prošlo je preko 1000 profesora iz cele Srbije i zato su sredstva obezbeđena od gore pomenute organizacije. Seminari su trajali čitav dan, tako da se za učesnike obezbeđivao jedan obrok. Škola nema sopstvenu kuhinju i zbog toga se hrana naručuje iz obližnjih restorana.

U vezi sa navodima o takozvanom roditeljskom dinaru koji se koristi u većini škola u Srbiji za kvalitetniji rad škola, u našoj školi se, na osnovu odluka Saveta roditelja i Školskih odbora, roditeljski dinar koristi za sve troškove koje ne finansira ni Ministarstvo prosvete ni Gradski sekretarijat za obrazovanje. Prema usvojenim izveštajima novac se od 2001. godine trošio za osiguranje učenika, obezbeđenje učenika i škole, pokriće troškova šteta, kupovine knjiga za biblioteku, poboljšanje uslova nastave, nabavku i kompjutersku obradu učeničkih dokumenata, međunarodnu saradnju i niz drugih potreba za učenike. Ovim novcem škola raspolaže isključivo uz saglasnost Saveta roditelja i Školskog odbora, tako da ne postoji mogućnost da direktor sam raspolaže pomenutim sredstvima, kako se navodi u vašem listu.

Napominjem da posle ovako velikog rada u školi nisam ostvario nikakvu protivpravnu korist i sve ovo ne pišem da bi sebe zaštitio, već zbog pokušaja narušavanja ugleda škole na čijem sam čelu, profesora koji su u njoj zaposleni, učenika i njihovih roditelja i hiljade učenika koji su završili ovu školu i danas predstavljaju časne, vredne, poznate i priznate ljude u svim segmentima našeg društva.

Ugled se veoma dugo izgrađuje i teško stiče i zbog toga neću dozvoliti da se zlonamernim postupcima naruši.

Imajući sve navedeno u vidu, verujem da je vaš list iskorišćen i zloupotrebljen u cilju lične promocije Ivana Ninića i pozivam vas da posetite školu, proverite navode iz vašeg članka i u skladu sa tim, objavite demanti.

Srdačno vas pozdravljam. S poštovanjem,

Slobodan Pavlović, direktor škole

Slobodan Pavlović, direktor Pravno-poslovne škole "9. maj"