Vreme
VREME 885, 20. decembar 2007. / POŠTA

Okrznuta aliteracija

"Ambasade i vlade"; VREME 884

Kad laik pobrka ambasadu i administraciju, kriviš aliteraciju. Ali, kad ambasadorka to učini, onda je to tendenciozna namera da se diskredituje ličnost zbog iznošenja određene tvrdnje. A tvrdnju, gospođo Pešić, ni okrznuli niste: zar niste finansirani od strane SAD? Pa sad, da li je to vlada, poslanstvo, fond ili fondacija, baš i nije bitno, ne?

Branislav Mišković, elektronskom poštom